Seotud inimene: 

Talvik: Poliitika pole pesupulber, mida peaks inimestele ülevoolava reklaamiga müüma

Täna on Riigikogus esimesel lugemisel Vabaerakonna fraktsiooni esitatud seaduse eelnõu, millega tehakse ettepanek muuta poliitilise välireklaami põhimõtteid- seal hulgas piirata poliitilise välireklaami mahtu ning sellele tehtavaid kulutusi.

„Aktiivse agitatsiooni ajal kehtiv poliitilise välireklaami keeld on täielikult läbi kukkunud. Valimiskampaaniad on nihkunud teistesse massikommunikatsiooni kanalitesse, need on muutunud ajaliselt pikemaks, plakatite ülesriputamise intensiivsus enne aktiivse agitatsiooni algust on meeletu, visuaalselt häiriv, nagu ka summad, mis reklaami peale kulutatakse. Keelu seab kahtluse alla ka seisukoht, et see laieneb erakondadele, kes oma nimekirjadega valimistel ei kandideeri,“ kommenteeris seadusemuudatuse vajalikkust Vabaerakonna fraktsiooni esimees Artur Talvik.

Vabaerakond tegi eelnõuga ettepaneku tühistada aktiivse agitatsiooni perioodi ajal kehtinud poliitilise välireklaami keeld ning piirata seda ainult valimispäeval. Samuti soovib erakond vähendada ühe välireklaami, nagu näiteks plakati, suurust kuni ühe ruutmeetrini ning piirata valimiskampaania kulutusi 90- päevasel perioodil enne valimispäeva 500 000 euroga. Võrdluseks on Reformierakonna kampaaniakulud 2015. aasta Riigikogu valimistel eel olnud ligi 1,9 miljonit eurot ja IRL-il ligi 1,5 miljonit.

„Raha osakaalu vähendamine poliitilise võimu saavutamisel on iseenesest mõistlik eesmärk, kuid välireklaami keeld ei ole sellele mõistlikul moel kaasa aidanud, sest kampaaniad on endiselt kallid ja venitatud pikemaks ehk väljapoole välireklaami keelu aega,“ ütles Talvik. Ta lisas, et välireklaami keeld on piirav ka vähemate kampaaniavahenditega kandidaatide jaoks, kellel pole võimalust ka kõige lihtsama lendlehega oma kandideerimisest teada anda, samuti on see koormav PPA-le, kes peab tegelema piirangu rikkujatega.

„Meie eesmärk on vähendada raha osakaalu valimiskampaanias ja muuta valimiskampaania sisulisemaks. Poliitika pole pesupulber, mida peaks inimestele reklaamiga müüma,“ lisas Talvik. Ta tõi välja, et avalik vastuseis ülisuurtele välireklaamidele viis selleni, et välireklaam keelustati kuu jooksul enne valimisi. Tulemuseks oli kogu poliitilise reklaami kolimine teistesse meediakanalitesse. See aga teenib eelkõige rahakate erakondade huve ja loob ebavõrdse konkurentsieelise väiksemate ja esinduskogudes esindamata erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide ees. „Poliitiline konkurents tuleb poliitilise reklaami turul avada nii, et kõikidel kandideerijatel tekiks võrdne võimalus viia oma sõnum valijateni,“ ütles Talvik.

Vabaerakonna hinnangul on kolm põhipunkti ehk täiskeelu tühistamine, reklaami suurusepiirang ja kampaaniakulude lagi üksteisega tihedalt seotud ning neid tuleb igal juhul rakendada koos. „Kui mõni erakond teeb poliitilise välireklaami suuruse või kampaaniakulude laeks parema ettepaneku, siis oleme valmis seda arutama,“ lisas Talvik.

Poliitilise välireklaami põhimõtteid reguleerib kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (504 SE) ning muudatusettepanekutele on oma seisukoha esitanud siseministeerium ning justiitsministeerium.