Kui parem on parem
Seotud inimene: 

Terve Eesti heaks! Vabaerakonna 17 kevadist hetke

Vabaerakond läheb riigikogu valimistele programmiga, mille kampaanialoosungiks on "Terve Eesti heaks!" Vabaerakonna esimehe Kaul Nurme kinnitusel räägib see arengust ja edust, millest saab osa kogu Eesti. “Teiselt poolt räägib see heausksest ja inimest usaldavast riigist,” selgitas Nurm. “Hea Eesti ei pea eestimaalasi totudeks, ei kahtlusta ega ürita kõike kontrollida. Heas Eestis on Euroopa parimad tingimused töö ja äri tegemiseks ning riigi suurim eesmärk on mitte segada inimestel raha teenida.

Langetame tulumaksu 12 protsendile! Nii saab iga keskmist palka teeniv inimene 800 eurot rohkem kätte.

Omastehooldajatele alampalk! Kümned tuhanded omastehooldajad teevad 24tunniseid tööpäevi. Nad on pühendunud oma lähedaste abistamisele, sest väetil inimesel on oma kodus kõige turvalisem.

Seome politseinike, piirivalvurite, päästjate ja kaitseväelaste palgad keskmise palgaga!  Meie kaitsjate majanduslik heaolu on Eesti sise- ja välisturvalisuse kõige olulisem tagatis. Tõstame kaitsekulutusi 2,5 protsendile SKT-st.

Tasuta lasteaiakoht igale lapsele! Kodulähedane ja tasuta lasteaiakoht aitab tagada lapse heaolu sõltumata vanemate elukohast ja sissetulekust.

Seisame eestikeelse ja -meelse ülikoolihariduse eest! Eestikeelse kõrghariduseta ei ole me kultuurrahvas. Me ei tunne suurte keelte ees alaväärsust, edendame eesti keelt kõrgkoolis ja teaduses. 

Kaotame mõttetud ministrikohad! Saadame topeltministrid ja nende nõunikud tootvale tööle. Igas ministeeriumis olgu üks vastutaja. Otsuste eest vastutajad peavad olema nimeliselt teada.

Lõpetame iseennast toitva bürokraatia! Seal, kus toimib talupojamõistus ja usaldus, ei ole vaja üksteist kordavaid ettekirjutusi. 

Tagame väärika elamisvõimaluse kõikjal Eestis! Eesti on suurem kui üksnes Tallinn. Tagame riiklike teenuste kättesaadavuse ka maal ja väikelinnades. Aitame euroraha toel teise Eesti esimesele järele. 

Liidame pensioni I ja II samba! Selle tulemusena tõuseb keskmise pensioni väljamakse 130 euro võrra kuus. Vabastame pensionid tulumaksust, sest pension ei ole maksustatav tulu vaid riiklik elutöö hüvitis.

Metsa raiemaht range kontrolli alla! Eesti metsad on meie rahvuslik aare, mis on ohus. Kaitseme metsi üleraie eest.

Lõikame ravijärjekorrad poole lühemaks! Tervisest algab kõik. Mida tervemad on meie inimesed, seda tegusamat ja õnnelikumat elu nad elavad. 

Väiksem koormus ja kõrgem palk kõigile õpetajatele! Anname õpetajatele rohkem otsustusõigust oma igapäevatöös. Maksame 2023. aastaks õpetajale 1,5-kordset keskmist palka.

Riigivargad puuri! Eesti jõuametid peavad võitlema korruptsiooni, majanduskuritegude ja rahapesuga senisest tõhusamalt. Karmistame valgekraeliste krattide karistusi.

Rail Baltic läbi Tartu! Eesti suuruselt teine linn ja peamine teadus- ning meditsiinikeskus väärib kiiret ja moodsat rongiühendust. 

Loome riikliku garantii lasterikaste perede laenude ja liisingute käendamiseks! Just suuremad pered vajavad mahukamaid autosid ja avaramaid maju. 

Kolmekordistame üksikvanema toetust! Üksi last kasvatava lapsevanema toetus on praegu naeruväärne 19,18 eurot. Tõstame üksikvanema toetuse lapsetoetuse tasemele.

Teeme Eesti prügivabaks! Ühe rämps on teise tulu. Võtame vähemalt poole Eestis tekkivast prügist uuesti taaskasutusse.