Pildi autor: Tiia Välk

Vabaerakond alustas oma programmi uuendamisega

Vabaerakond on oma programmi uuendamisel võtnud eesmärgiks Eesti ühiskonna põhiküsimuste ümbersõnastamise ja 21. sajandi kiirele arengule omaste lahenduste pakkumise.
 
„Eesti ühiskonna põhikonflikt on seotud Eesti omapära ja väliste mõjutuste ning kinnise ja kaasava valitsemise omavahelise võitlusega. Vabaerakond pakub lahendusi, et ühiskond ei sumbuks ennasthävitavasse sisevõitlusesse,“ ütles Vabaerakonna aseesinaine Monika Haukanõmm. 
 
Haukanõmme sõnul on programmitöö aluseks tark, ise hakkamasaav ja ettevõtlik kogukonnaliige, kes osaleb uuendusmeelses majanduses ja mõjutab poliitilisi otsuseid tänu avatud ning demokraatlikule riigivalitsemisele.
 
„Meie poolt pakutav paremtsentristlik alternatiiv sobib igaühele, kes väärtustab Eesti omapära, vabadust, kohalikku elu, ettevõtlikkust ja sotsiaalset vastutustundlikkust ning tunnetab vahet kitsarinnalisel parteil ja inimesekesksel erakonnal. Meie oleme inimesekeskne erakond. Töötame välja jõulise demokraatia tugevdamise kava, mille elluviimine loob kodanikele suurema võimaluse osaleda poliitiliste otsuste tegemisel ning kontrollida võimu tegevust,“ sõnas Haukanõmm.
 
Programmitööd vedava Vabaerakonna juhatuse liikme Elo Lutsepa sõnul on erakond veendunud, et kui sõnastada selgelt ülesanded, mille täitmisel usaldab riik vastutuse ja vahendid kogukondadele, siis on meil kõigil uutes oludes, kus rahvastik vananeb ja uus tehnoloogia võtab paljudelt senise elatusallika, võimalik edukalt hakkama saada.
 
„Eestis tuleb anda veelgi paremat ja kaasaegsemat haridust, sest see on võtmeks uue aja väljakutsete lahendamisel,“ ütles Lutsepp.  
 
Monika Haukanõmm ütleb, et sotsiaalkaitse -ja pensionivaldkonnas on Vabaerakond valmis olema radikaalsete muutuste eestvedajaks, mille märksõnaks on põhimõte „keegi ei tohi maha jääda“ elluviimine. „Valitsuse pensioniteemaline peenhäälestus ei ole tulevikulahendus. Vajame hoopis uutmoodi lähenemist eakusele, kus kesksel kohal on toimetulekuraskuste ennetamine ning kindlustunde loomine”.
 
Uuendatud programmi, mis vaatab pikemat perspektiivi, esitatakse 2018. aastal Vabaerakonna üldkoosolekule. Selle programmi alusel valmib ka Vabaerakonna 2019. aasta Riigikogu valimiste platvorm.