Vabaerakond: Eestis ei tohi kujuneda Ühtse Venemaa taolist parteisüsteemi

Eesti Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul on muretekitav valimiseelne tendents, kus parema positsiooni nimel liigutakse ühest erakonnast teise.

"Kui puhtalt konjunktuursetel kaalutlustel ja kergel sammul astutakse ühest kartelliparteist teise, on see selge tunnistus sellest, et Eesti poliitikamaastik on sügavalt haige. On ilmselge, et praegust olukorda ei saa muuta kartelliparteide enda kaudu, sest ise end ravida on raske, mis tähendab, et Eesti poliitikasse on vaja uusi jõude, kes seda kartellisüsteemi murendades,“ ütles Herkel.

Vabaerakonda kuuluv kirjanik Ülo Mattheus peab eriti taunitavaks väärtuste devalveerumist ja isikliku hüve esileseadmist.

„Poliitiliste figuuride tormijooks ühest võimuerakonnast teise kõneleb selget keelt põhimõtete ja maailmavaateliste väärtuste taandumisest. Kui poliitik lähtub vaid oma kohast valimisnimekirjas ja isiklikest võimuambitsioonidest, ning kõik muu on vahetatav nagu aluspesu hommikul, siis minul on küsimus, missuguste põhimõtete järgi hakkavad need inimesed riiki juhtima ja millele peaks tuginema usaldus nende vastu? Niisugusest inimesest ei saa kunagi riigimeest, ta on seikleja poliitilisel turul, kus ta müüb ennast parimale pakkujale,“ ütles Mattheus.

Herkeli sõnul tuleb senist poliitilist süsteemi muuta nii, et uusi poliitilisi jõude oleks lihtsam luua ja ka erakonnasisesed eriarvamused oleksid enam sallitud.

„Mind teeb murelikuks poliitilise võimu kontsentreerumine järjest kitsama kildkonna kätte. Kui me praegusi arenguid ei peata, siis liigub Eesti kõigepealt kolme, aga sealt edasi kahe- ja võib-olla isegi ainuparteisüsteemi suunas. Eesti ühiskonnal tuleb seista hoopis laiapõhjalisema, pluralistlikuma poliitsüsteemi eest. Oleme seisukohal, et meil ei tohi kujuneda "Ühtse Venemaa" sarnaseid, igavesti võimul püsivaid administratsiooniparteisid. Selline areng on tunnuslik postsovjetlikule maailmale, meie peame seda vältima,“ märkis Herkel.

Herkeli kinnitusel osaleb Vabaerakond  Riigikogu valimistel muuhulgas just selleks, et neid muudatusi ellu viia.