Seotud inimene: 

Vabaerakond: RMK nõukogu täiendamine poliitikutega süvendab usaldamatust

Valitsus süvendab ühiskonnas arusaamatusi ja lõhestamist, kui kavatseb kinnitada RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus) nõukokku keskkonnavaldkonna spetsialistide asemel Keskerakonna ja Isamaa liikmed. 

„RMK nõukogu tegevus on viimastel aastatel ühiskonnale palju küsitavusi tekitanud. Suur küsimus on riigimetsa majandamise tasakaalustatus ja eeskujulikkus,“ nentis Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni saadik Külliki Kübarsepp. „Murelikuks teeb, et nimetatavate poliitikute kaugus metsandusest. Toome näiteks Keskerakonna Saaremaa piirkonna esimehe Mihkel Undresti (KE), kes on ehk ekspert kalanduspoliitikas ja ettevõtluse teemal, kuid kuidas see aitab kaasa tasakaalustatud metsapoliitika arendamisele? Liiatigi, siiani on Kadri Simson keerutanud Mõntu sadama riigipoolse rahastamise osas, mis oli põhjendamatu parteipoliitiline otsus“, täheldab Kübarsepp.

Kas valitsus teeb samasuguse vea RMK-ga, nagu on tehtud RKASi-ga (Riigi Kinnisvara AS), mis on ilmeselge poliitiliste otsuste vang. Tulemuseks on riigiasutuste endi nöörimine ja suured arusaamatused riigi vara majandamisel. RMK-s seda lubada ei saa, sest tegemist on meie põhiseadusliku vara, metsa (riigil 47% metsast) majandamisega, mille pillav hävitamine võib juhtuda väga kergekäeliselt ning sellel on Eestile pöördumatud tagajärjed.

Keskkonnaministeeriumi juhib praegu uue metsanduse arengukava koostamist, milles on vaja ilmselgelt ühiskondlikku kokkulepet raiemahtude ja –viiside teemal. Selle väga tugev mõjutaja ning partner on Riigimetsa Majandamise Keskus oma juhtkonnaga. Kui vähendatakse RMK juhtkonna tasandil valdkonnaspetsialistide osakaalu, siis selle tulemuseks on usaldamatuse kasv ning jätkuv suutmatus saavutada ühiskondlik kokkulepe.