Vabaerakond toetab Sisekaitseakadeemia tegevuse jätkamist praeguses asukohas

Vabaerakonna esinduskogu võttis täna vastu seisukoha mitte toetada Sisekaitseakadeemia kolimist põhjusel, et see on raiskav ja hariduskvaliteedi ohtu seadev plaan.

„Ühe toimiva haridusasutuse kolimine Sisekaitseakadeemia näol ei ole mõistlik, kuna on vastuolus säästliku riigimajandamise põhimõtetega. Samas eeldab Vabaerakond Sisekaitseakadeemia praktikabaaside edasiarendamist ka väljaspool seniseid tegevuskohti ja Narvas tuleb seda tööd kindlasti laiendada. Hiljuti Ida-Virumaad külastades veendusime, et Narva oleks praktikabaasina sobilik asukoht. Ida-Virumaa inimesed on antud teemal avameelsed ja muidugi elatakse Sisekaitseakadeemia võimalikule kolimisele elavalt kaasa,“ sõnas Vabaerakonna esimees Andres Herkel.

Andres Herkel ütles, et jagab riigikontrolör Alar Karise seisukohta, mis Riigikogus Vabaerakonna arupärimisele vastates leidis, et selline kolimine seab põhjendamatult kõrge koormuse riigieelarvele ning võib tõsiselt ohustada õppetöö kvaliteeti. Samas on regionaalpoliitika tegemiseks muid efektiivsemaid meetmeid.

„Praktikabaaside laiendamine annab kadettidele ja koolile võimaluse arvestada paremini õppeprotsessis erinevate piirkondade eripäradega, kuid ei võta ära haridusasutuse igapäevase toimimise stabiilsuse. Toimivate haridusasutuste kolimised ei ole õigustatud poliitiliste lubaduste katmisteks, vaid peavad lähtuma avaliku raha säästvast kasutamisest ja emotsioonivabadest otsustest. Meie vastuseis ei ole seotud uue pakutud asukohaga, vaid lähtub hariduse juhtimise heast tavast ning vajadusest kasutava avalikku raha sihipäraselt ja tulemuslikult,“ lõpetas ta.