Vabaerakond tunnustab Kõpu valda ja julgustab teisi omavalitsusi oma õiguste eest seisma

Vabaerakondlased avaldavad toetust Kõpu valla söakale volikogule, kes taotleb Riigikohtult haldusreformiseaduse ning Riigikogus ja kohalikus volikogus korraga töötamist lubavate õigusaktide tühistamist, sest need on vastuolus põhiseadusega. Erakonna Järva-Ja Viljandimaa piirkonna juhi Ain Ostra sõnul on oskus oma õiguste eest seista oluline omavalitsuse tunnus ja küllap on teisigi valdasid Eestis, kes praegusel muudatuste ajal õiguseid ja kohustusi kaaluvad.

Vabaerakonna nimel saatis Ain Ostra juba 21. juunil Kõpu valla volikogu esimehele Kaja Lindile toetusavalduse seoses kavatsusega Riigikohtus need seadused vaidlustada. Vabaerakondlased toetavad kohtutee ettevõtmise eest ning seisukohta nii haldusreformi seaduse kui ka mandaatide ühitamise seaduse osas. Ostra sõnul on Eestis ilmselt teisigi omavalitsus, kes on valmis kahe tooli seaduse sätete vastu kohtusse pöörduma.

Haldusreformi ja 2 tooli seadus kivistab mõttemalli, et meie siin Tallinnas teame kuidas teie seal peate tegutsema, mõtlema ja otsustama. Need 2 seadust toovad selgelt välja, et koalitsiooniparteid ei usalda oma inimesi ega usu, et kohalikud inimesed suudavad mõelda ja tegutseda oma inimeste parimatest huvidest lähtudes. Julgustame omavalitsusi koonduma ühtseks jõuks, et võtta otsustusõigus tagasi.

Vabaerakonna saadikurühm Riigikogus hääletas kehtiva haldusreformi seaduse vastu. Kogu haldusreform või riigireform laiemalt meenutab saadikutele olukorda, kus igas nurgas üksikud inimesed siblivad riigireformi tähe all, aga riigireformi iseloomustab terviklik läbimõtlematus, on üks vastu hääletamise põhjuseid.

Ka oli Vabaerakond Riigikogus nn kahe tooli seaduse eelnõu vastu, sest selle eelnõu seadustamisega vähendatakse kohalike omavalitsuste volikogude iseseisvust ning vähendatakse poliitikas osalejate ringi.

Vabaerakond kahel toolil istumise seadusest: http://www.riigikogu.ee/fraktsioonide-teated/eesti-vabaerakonna-fraktsioon/vabaerakond-ei-toetanud-nn-kahel-toolil-istumise-eelnou/

Vabaerakonna saadik Artur Talviku kõne haldusreformi seaduse eelnõu kohta: https://www.facebook.com/eestivabaerakond/?fref=nf