Vabaerakonna saadikud tahavad ühtse Setomaa moodustamisele kaasa aidata

Vabaerakonna saadiku Jüri Adamsi eestvõttel on valminud kehtivale haldusreformi seadusele muudatusettepanek, et setude vallad saaksid ühineda arvestades Setomaa omavalitsusüksuste või nende osade sekka ka need vallad, mis enne II Maailmasõda kuulusid Petseri maakonna koosseisu.

Adamsi sõnul hakkavad 1. juulist jõustunud haldusreformi seaduse puudused ja negatiivsed mõjud alles ilmnema ning arusaamine seaduse mitme põhimõtte kahjulikkusest ja õigusevastasusest on levimas.

Adamsit pahandas, et seaduse teksti autorite seas on inimesed, kelle jaoks Eesti ajalugu ja kultuuri ei eksisteeri vähemalt niisuguste väärtustena, mida nimetatakse Eesti põhiseaduse preambulas. Ta meenutas, et Setumaa Eesti osana ja Setu rahvas Eesti rahva osana sattusid nõukogude okupatsiooni tagajärjel muust Eestist võrreldamatult halvemasse olukorda.

Adams meenutas, et Riigikogu Setomaa toetusrühma liikmed esitasid seaduse juba menetlemise ajal ettepanekuid, et setud saaksid õiguse erandiks, kuid kehtiv sõnastus ei vii lahenduseni.

Parandusettepaneku eesmärk on aidata ajaloolise Setumaa Eesti Vabariigi praegusele territooriumile jääva nelja erineva osa ühteliitmist kergendada. Adams rõhutab, et nendele, kes tahavad ühineda, tuleb see võimalus anda ja selleks see seaduse muutmise eelnõu.