Vabauudised.ee portaalist leiab värskeid uudiseid!

Tänasest on avatud värske uudiste, videote ja arvamusportaal vabauudised.ee, mis pakub platvormi kogukondlikele uudistele ning erinevatele arvamustele valdkondlikel teemadel. Kaastöid, tähelepanekuid ja ideid vabauudised.ee portaaliga seonduvalt ootame aadressile toimetaja@vabauudised.ee ja telefonil 56649462.