Seotud piirkond: 
Seotud inimene: 

Ain Ostra: hülgasime kaevikud, et minna rünnakule

05/10/2017Delfi

Vabaerakonna Järva- ja Viljandimaa piirkonna esimees

Juhtusin üleeile lugema Juhan Kiviräha arvamust pealkirjaga „Vabaerakond hülgas demokraatia kaitse kaevikud“. Pealkiri ehmatas, et tohoh, mis Juhanil siis nüüd viga, siiani ju justkui mõistlikku juttu ajanud. Sisu pani asjad siiski paremasse tooni, ei olnudki ainult kriitika, pigem oli rohkem hoopis soov Vabaerakonnale appi tulla ja aidata meie käitumist selgitada.

Kui nüüd tema loo pealkirjast rääkida, siis tõsi ta on, aga kaevikud hüljatakse kahel erineval põhjusel: siis kui taganetakse, aga ka siis, kui minnakse rünnakule. Suurenenud kaotused kaasnevad, tõsi küll, mõlemal juhul, aga kui selleks kaotuseks on reiting, siis rünnakule minnes ja ka edu saavutades pöördub kaotus kiiresti võiduks. Risk on risk, Vabaerakond teadis ja arvestas sellega, et pildilt „ära olemine“ toob esmalt kaotuse. Aga me teadsime ka seda, et sõna „vaba“ meie nimes ei tähenda vabalt ja suvaliselt lehvimist, nagu teevad täna need, kes küll ei toetanud nn kahe tooli seadust, kuid täna käituvad vastupidiselt, vaid seda, et toetades ja osaledes valimisliitudes, näeme me parima kohaliku elu otsustajana vaba kohalikku inimest. Kohaliku elukorralduse üle otsustaja ei tohi sõltuda parteilisest toiduahelast, olla partei tagatoa mängukann või kelle otsustusvõime kohaliku teeaugu parandamisel lähtub parteide vastandumisest riiklikul tasandil.

Ma ei saa nõustuda Kiviräha väitega, et Vabaerakonna kohalikelt valimistelt kõrvalejäämine üksnes tugevdab tsentraliseeritud parteisüsteemi. Jah, see oleks nii, kui Vabaerakond üldse ei osaleks valimistel. Aga me osaleme! Erakond koosneb inimestest ja meie inimesed osalevad nendel valimistel väga aktiivselt. Lausa rohkem, kui iga seitsmes Vabaerakonna liige osaleb kohalikel valimistel mõne valimisliidu nimekirjas. Ma usun, et statistiliselt on Vabaerakond nende valimiste kõige aktiivsem osaleja. Veelgi enam, statistiliselt on iga 81 Vabaerakonna liige ka Riigikogu liige. Saame näha, milline on see arv tulevastes kohalikes volikogudes.

Tuleb tunnistada, et demokraatia ja kodanikuühiskonna arendamine ei ole sugugi populaarne tegevus, sest tihti ei osata või ei taheta näha seoseid nende valdkondadega, mida uuringutes enim tähelepanu väärivateks nimetatakse. Nii inimeste heaolu ja elatustaseme parandamine, majanduse areng, kui ka tervishoiuteenuste kättesaadavus on väga otseselt pidurdatud lokkavast korruptsioonist, parteilistest toiduahelatest ja vabalt otsustada ning ka vastutada võiva kodaniku üle regulatsioonidesse surumisest.

Ühes on Kivirähal kindlasti õigus. Me oleme harjunud, et parteid osalevad kõikvõimalikel valimistel ja mitteosalemist oleks pidanud jõulisemalt selgitama. Ma siis püüan. Esiteks, Vabaerakond osaleb neil valimistel, aga teeb seda oma liikmete osaluse kaudu valimisliitudes. Teiseks, Vabaerakond ei olegi tavaline igav partei. Meil ei ole kartellierakondadega võrreldavat üle-Eestilist sõltlaste võrgustikku ja me ei kavatse teeselda, nagu meil oleks. Küll aga on koos meiega valimisliitudesse koondunud paljud ärksad inimesed, kellel on kõrini sellisest kohaliku poliitika stiilist ja parteikontorite ettehooldest.

Vähe sellest, me kavandame ka põhjalikumat erakonnareformi. See ei seisne üksnes erakondade rahastamise vähendamises ning kampaaniakuludele piiride seadmises - seda niikuinii! Me tahame anda vabaduse erakondi lihtsamalt moodustada ja võimaldada erakondadevahelisi valimisliite, sest ka need on praegu keelatud. Lõpetada tuleb kohalike valimisliitude diskrimineerimine. Kaalume ka passiivsetest liikmetest koosneva riikliku erakonnaliikmete registri kaotamist, et anda liikmehaldus erakondade endi kätte ja lasta neil lõpuks ometi täiskasvanuks saada. Praegune erakondade riikliku ettehoolde süsteem on tekitanud palju pahandust ja silmakirjalikkust.

Jah, me oleme kaeviku hüljanud, aga mitte taganemiseks. Me näeme esimesi muutusi, mis seisnevad näiteks selles, et kui Vabaerakonna saadikud istuvad järjekindlalt istungi ajal Riigikogu saalis, siis on ka teiste erakondade saadikud hakanud huvi tundma, et mis põnevat seal siis toimub ja eksivad sinna üha rohkem.

Hale vastandumine, mis seisneb sama kaeviku eri otstes mudakuulide pildumises, ei ole Vabaerakonna mängumaa.

Ain Ostra lugu ilmus 5.10.2017 Delfi arvamusportaalis.