Pildi autor: Arvo Tarmula

Andres Ammas: olen sotsiaaldemokraatliku omavalitsuse vastu

15/06/2017Eesti Päevaleht

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski pidas pühapäeval erakonna üldkogul ägeda kõne. Muu hulgas ütles ta, et kohalikel valimistel tuleb pöörata rohkem tähelepanu maailmavaatelistele küsimustele ja kohalikud valimised pole kunagi ainult kohalikud. Protesteerin sellise mõtteviisi vastu ja loodan, et sotsiaaldemokraatide unenäod ei saa kunagi tegelikkuseks.

Mäletan aegu enne Ossinovski sotsiaaldemokraatide esimeheks saamist. Siis proovisid nad paista kogukonna ja kodanikuühenduste eestkõnelejatena. Pühapäeval tõmbas Ossinovski sellele suunale erakonnas lõplikult kriipsu peale.

Ootan põnevusega, millist riiklikku-ideoloogilist programmi pakub Ossinovski näiteks minu kodulinnale Haapsalule ja sellega ühinevale Ridala vallale. Seal kandis on vähesed sotsid seni sümpaatselt seisnud näiteks elukestva õppe ja mitmekesiste haridusvõimaluste eest. Kui „suur” poliitika piirdub nüüd nn triibuliste (mehed-naised vaheldumisi) valimisnimekirjadega, pole asi linnaelanike jaoks hull.

Tegemist on võimu tsentraliseerimisega, mis Ossinovski mõtteavalduse näitel kasvab tasapisi üle vaimu tsentraliseerimiseks. Sellele tuleb kindlasti vastu astuda.

Aga kui mängu tulevad sookvoodid omavalitsuse ametikohtade komplekteerimisel, kodanike „tervise huvides” tehtavad võimalikud piirangud kauplemisele, sallivustundide kooliprogrammi surumine ja karistuspatrullid rannas õllejoojate küttimiseks, siis see ei pruugi valijaid vaimustada.

Kohalik võim võib muidugi luua riigi riigis ja kehtestada igasuguseid määrusi stiilis: seda ei tohi, siia ära roni. Võib haakida ennast Eesti õigussüsteemist lahti ning luua ühes eraldi võetud näidisomavalitsuses sotsiaaldemokraatlik õigusruum ja moraal.

Aga soolisest sundvõrdsustamisest kiusatud mehed ja naised lähevad naabervalda ja jätkavad seal tööd. Vanemad panevad lapsed kooli, kus poissi nimetatakse poisiks ja tüdrukut tüdrukuks ning loetakse raamatuid neegritest Kurrunurruvutimaal. Napsi hakatakse lihtsalt naabervalla poest tooma.

Kaks-ühes-kampaania

Haapsalut on eri aegadel koos valitsenud ka parteid, kes on riigi tasandil üksteist jälestanud. Tuli välja küll. Probleemid tekkisid siis, kui Tallinna ülemused nõudsid Res Publica kohalikelt liidritelt linna põhimäärusse lääge eetikakoodeksi lisamist, või siis, kui Keskerakonna emissarilt nõuti Haapsalusse munitsipaalpolitsei loomist.

Ossinovskist kui parteijuhist võib aru saada. Suurparteil on raha alati vähe. Kaks-ühes-kampaania (2017. a kohalikud ja 2019. a riigikogu valimised) on tõhus ja praktiline: samasugused plakatid, sama kampaaniakava, samad poliitiliste kõnede toorikud igaks olukorraks. Ei pea kohaliku elu küsimustesse süvenema ega kohaliku elu parandamiseks sisulisi ideid pakkuma. Lajatad ühe suure sotsiaaldemokraatliku kulbiga ja asi klaar!

Just selleks, et nimetatud mõttelaad domineerima ei pääseks, võttis Vabaerakond põhimõttelise seisukoha: meie liikmed kandideerivad kohalikes valimisliitudes kogukondade esindajatena ega toeta parteide kismat kohalikul tasemel.

Kohalikud kogukonnad on väga omanäolised. Pelgulinlane ootab hoopis midagi muud kui võroke. Kohalik omavalitsus ongi autonoomne seetõttu, et kohalike vajadused ja huvid varieeruvad ning kohalik võim peab neid kaitsma. Kohalik poliitika nõuab kohaliku inimese hinge tundmist. Kohalikul võimul on tarvis lahendada sada igapäevast küsimust. Meeldiv elukeskkond koosneb paljudest väikestest asjadest.

Selle saavutamine eeldab kohaliku elu keskse poliitika ajamist. Erakondade ideoloogilised dogmad on kohalikel valimistel kasutu petukaup. Need toodavad lihtsalt hääli poliitikutele, kes on harjunud vastanduma ja mõtlevad tegelikult juba riigikogu valimistest.

Eelmine ja praegune valitsus on palju pingutanud, et haldusreformiga väheneks kohalik tunne ja omavalitsuse autonoomia ning suurtel erakondadel tekiks eelis kohalike liidrite ja valimisliitude ees. Tegemist on võimu tsentraliseerimisega, mis Ossinovski mõtteavalduse näitel kasvab tasapisi üle vaimu tsentraliseerimiseks. Sellele tuleb kindlasti vastu astuda.