Seotud inimene: 

Jüri Adams: Setumaa halduskorraldus vajab eriretsepti

08/12/2016Lõunaeestlane

Riigikogu Vabaerakonna saadik Jüri Adams leiab, et valitsus peaks Setumaa halduskorraldust käsitlema eraldi küsimusena, kuna piirkond on keeruline.

On väga hea, et peaminister Ratas oma valitsusega ei jätka eelmise peaministri Rõivase ja tema ministri Arto Aasa kuritegelikku mängu, et „meie ei saa ega tohigi millessegi sekkuda, kõik peab toimuma vabatahtlikult“ jne. jne. Kriminaalõiguses on tuntud olukorrad, kus kuritegelikkus seisneb just selles, et ei tegutseta, ei sekkuta. Minu isiklik arvamus on olnud, et ühinemise nn. vabatahtlikkuse põhimõte oli juba algusest peale vale, sest sellega kaasnevad paratamatult ka negatiivsed tagajärjed.

Kunagisest Petserimaast praeguse Eesti Vabariigi koosseisu jäänud maa-alade olukord on olnud algusest peale täiesti ebanormaalne. See on praeguseks kestnud üle 70 aasta. Seepärast pole midagi imestada, et on igasuguseid arvamusi ja vastuolusid.

Seda kõige rohkem praeguse Meremäe valla alal. Nõukogude aja lõpu Meremäe külanõukogul ei olnud mingit tähtsust ega sisu. Selle maa-ala, kuhu kuulusid ka ajaloolise Võrumaa Kapera kandi külad, suurema osa tegelik keskus oli Vastseliina asunduses, kus oli tollase sovhoosi „Võit“ keskus. Olen kuulnud, et Vastseliina poolsetes Meremäe valla külades on tõusnud küsimus, kas oleks vaja muuta sealset vallapiiri ja algatatud ka vastav allkirjade kogumine.

Mõte, et praeguse haldusterritoriaalse ümberkorraldamise käigus peaks proovima moodustada ühine haldusüksus, on tekkinud ja arenenud setu rahva praeguste juhtide ja setu kultuurilise omapära säilimise eest võitlejate hulgas. Ühest küljest on see väga loomulik mõte, teisest küljest täielik nö. vastuvoolu ujumise katse. Seda ei ole keegi püüdnud väljastpoolt peale suruda.

Nüüd on poliitiline põhiküsimus selles, kui paljud Setumaal elavad inimesed, kes ei ole üldsegi kõik mitte setud või setu eripära säilitamise ihalejad, annavad neile oma toetuse.