Seotud piirkond: 
Seotud inimene: 

Märt Meesak: Tagasivaade valimistele ja uuest koalitsioonist

06/11/2017

Endine Konguta vallavolikogu esimees, Vabaerakond

Ajalugu on seekord tehtud ning esimesed valimised uude Elva vallavolikokku on möödas.

Nendel valimistel osales kolm erakondliku nimekirja ja kolm valimisliitu. See on hea märk, et vähemalt Elva vallas on demokraatia täiesti toimiv ning alternatiiv valijatele oli üpris korralik.

Olukord on nii kandidaatidele kui valijatele täiesti uus ning tulemused ettearvamatud. See, et erakonnad paistsid rohkem silma reklaamkampaania ja tänavapildis oli loomulik. Neil oli kasutada keskkontori poolt antud rahalised vahendid ja tööjõud ning tavaliselt ei kulutanud erakondades kandideerijad kampaaniale isiklikest vahenditest suurt midagi.

Valimisliitudes osalejate olukord oli kindlasti keerulisem, kallim ja ajamahukam. Kogu kampaania tuli tasuda omast taskust. Kuna mitmed uuringud on näidanud, et kampaania maksumusest sõltub tihti Eestis ka tulemus, siis erakondade tulemused Elva vallas seda mingis mõttes ka näitasid. Samas kui vaadata tulemust kokku, siis tegelikult jagunesid hääled peaaegu pooleks - 55,2% andis hääle erakondadele ja 44,8 valimisliitudele. Tähtis siinjuures on ka see, et kõik kuus kandideerivat nimekirja osutusid valituks.

Just see viimane on tegelikult väga oluline. Nimelt on kogu valijaskonna huvid volikogus esindatud, ehk kellegi hääl ei läinud nn kaotsi. Küll aga selle esindatusega ongi samas üks teine pool, mis vääriks lahti kirjutamist.

Kuna tekkis uus omavalitsus ja oli uus olukord, siis väga positiivne olnuks kogu valijaskonna huvide kaasamine ka valitsemisesse. Seda nimelt suure koalitsiooni sünniga. On ju ühinenud ja veel mitte kokku harjunud piirkonnas väga oluline, et kõik osalejad kaasatakse ja Elva vald areneks kogu valijaskonnalt saadud mandaadi põhjal. Sedaeriti alguses, kus võib tekkida tunne kõrvalejäämisest,  mõne piirkonna vähem esindatusest või huvigrupi eemale jäämisest.

Siinkohal julgeksingi pakkuda, et parim lahendus Elva vallale oleks olnud moodustada suur koalitsioon, mis ei tekitaks erinevate osapoolte ja harjumiste volinikes meie-teie suhet. Kogu uue omavalitsuse ühine haldamine ja juhtimine on niigi keeruline ning volikogudes nn võitjate ja kaotajateks jagamine läbi opositsiooni ja koalitsiooni ei ole mõistlik. Uus Elva vald vajab kõigi kogemust ja panust arenguks.

Pakun lahenduse. Seda küll tagantjärele, kuna ei ole seekord osalenud koalitsiooni läbirääkimiste ega jõudude jagamise teemadel mitte üheski koosluses. Ma ei räägi siin otseselt programmist, kuna see oleks väga mahukas. Pigem ametikohtadest, ehk erinevate nimekirjade võimalusest valitsemises sisuliselt kaasa rääkida. Nagu teame, juhtub lõpuks ikka nii et opositsioon on vastu ja koalitsioon ajab ainult oma rida.

Pakkumine on puhtalt loogikast tulenev, kus määravaks on valija tahe, võttes arvesse tänased võimalused ja tulemused.

1.Volikogu esimehe koht Reformierakonnale. Nimelt sellepärast, et Reformierakond kogus valimistel kõige enam hääli ja on suurim jõud volikogus. See on valijate selge märk, et neil oleks selleks mandaat. Kuna volikogu esimees on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi kõrgeim võim vallas, siis igati loogiline oleks selle koha omamine enim hääli saanud nimekirjal.

2.Vallavanema koht enim hääli saanud kandidaadile, ehk kes sai valijatelt suurima isikliku mandaadi. Mandaadist tulenevalt oleks selleks valimisliit Elva Vallakodaniku kandidaat Eva Kams.

3.Tugevad mandaadid tegid ka valimisliit Elvamaa Esimesed ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Neile mõlemale oma ideede elluviimise eest ja vastutuse kandmseks üks abivallavanema valdkonna ametikoht.

4.Kuna Reformierakond tegi suurusjärgu parema tulemuse kui ülejäänud, oleks mõistlik ka neile täidevsaavas võimuosas ühe valdkonna abivallavanema koha vastutuse võtmine.

5.Volikogu aseesimehe koha vääriliseks võiks pidada tulemust vaadates Keskerakonda.

6.Kõige pisema esindatusega valimisliit Ettevõtlikele jääks juhtida esimesena valitav volikogu komisjon.

Lisaks oleks jagatud ka volikogude komisjonid selliselt, et igal nimekirjal oleks juhtida üks volikogu teemakomisjon, mis annab neile võimaluse täielikult pühenduda ka volikogus ühele valdkonnale, mida Elva vallas arendada. Siin on oluline, et abivallavanemaga ühises nimekirjas olija ei juhiks volikogus sama teemakomisjoni. Seal võivad tekkida huvide konfliktid ning igati hea oleks need lahus hoida.

Ka vallavalitsuse koosseisu vastutust tasuks jagada selliselt, et igal nimekirjal on võimalik sinna määrata üks esindaja. Seda aga selliselt, et vallavanem on seal niikuinii ja selle nimekirja esindaja oleks siis veel lisaks.

Kogu selline ühine jaga ja valitse süsteem eeldaks aga muidugi kõikidelt suurt kompromissi ja uuelt vallajuhilt väga head läbirääkimiste ja kaasamise oskust. Selline süsteem ei taga automaatselt nn koalitsiooni hääli ilma selgitamata ja mina tahan ja mina teen, teie hääletage õigesti.

See kõik tooks väga sisulised arutelud kõikide osapoolte vahele ja Elva vallas väga laiapõhjalised otsused. Seda ikka selleks, et valitsemisse oleks kaasatud kõik ning koalitsioonid ei tekiks mitte selle järgi, kellel tööd ja ametikohta on vaja, vaid selle järgi, et kõik oleks tegemistesse kaasatud. Hetkel on aga kahjuks volikogus ikkagi koalitsiooni ja opositsiooni punane joon ning valijate tahtest pea poolte seisukohad ootel. Kindlasti ei ole poolte valijate tahte kõrvale tõstmine uuele, aregut ootavale vallale kasulik.