Märt Meesak
Pildi autor: Jaanus Ojangu
Seotud inimene: 

Märt Meesak | Volikogus pole koalitsiooni vajagi

01/12/2017Õhtuleht

Olgugi et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (KOKS) hakkas kehtima mõnigi uus opositsiooni kaitseks tehtud muudatus, pole olukord endiselt kiita.

Kuigi praeguse seaduse järgi on volikogu liikmel õigus kuuluda ühte alalisse komisjoni, siis päriselt ta seda ei saa. Komisjoni esimehed, aseesimehed ja revisjonikomisjoni liikmed valitakse salajasel hääletusel ning seda, kes kuidas hääletas ei saa kontrollida mitte keegi. Kuna komisjonide liikmekandidaadid kinnitab volikogu komisjoni esimehe ettepanekul, siis vastuolu tekib kui komisjoni esimees soovib nimetada komisjonidesse vaid enda valitud liikmed. Ainus mõistlik pääsetee on kaotada opositsioon ja koalitsioon ning muuta komisjonide moodustamise tava.

Et kostuks kõigi valijate hääl ja kõigil mandaadi saanutel oleks võimalik kaasa rääkida mitte ainult volikogu lihtliikmena, vaid viia ellu ka valla poliitikat, on vaja seadust muuta. On väga halb, kui tavaliselt kuni 49% valijate tahte esindajatest ei saa oma lubadusi ja ideid teoks teha. Nii on lõhutud volikogu töö, suur punane joon jagab volikogu meieks ja teieks.

Vaja on teha seaduseparandused, et kehtivalt 50%+1 hääl süsteemilt üle minna 75% + 1 hääl süsteemile järgnevates punktides: volikogu kinnitab 3/4 häältega teemakomisjonid ja nende arvu; komisjoni esimeeste kohtade jagamise nimekirjade vahel, kusjuures igal volikokku pääsenud nimekirja saadikud peavad saama juhtida vähemalt üht komisjoni; ja linna- või vallavalitsuse, kusjuures igal nimekirjal peab olema valitsuses vähemalt üks esindaja.

Nii oleks oluliste otsuste tegemisel kaasatud kõik valimistel hääli saanud nimekirjad ja ellu viidaks rohkemate valijate tahet.

Kehtiv kord annab valitsusele mugava positsiooni, kus otsused lepitakse kokku koalitsioonis, kõigi komisjonide üle on võim ning volikoguliikmed käivad hääletamas ainult etteantud juhiste järgi. Valitsus ei pea oma otsuseid põhjendamagi, kui oma saadikud volikogus kohal on.

Muudatusega esitaksime ka kõrgemad nõuded valla- ja linnajuhtidele nende ametisse kinnitamisel. Vaja on häid läbirääkijaid ja kompromissialteid juhte, mitte kuulekaid parteisõdureid.