Rändeküsimustele ideoloogiliselt „õige“ tooni kehtestamine riivab sõna- ja mõttevabadust

Uudised26.11.2018

Vabaerakond ei toeta rändeleppe tingimusteta vastuvõtmist fakti pähe esitatud ideoloogiliste väärtushinnangute tõttu, mis kirjeldavad rännet eranditult positiivsetes toonides, nägemata neid probleeme, mis inimesi erinevates Euroopa riikides rahutuks teevad.

„Aus ja demokraatlik arutelu võib olla kriitiline, võib minna kirglikuks, võib ka kedagi häirida või isegi solvata. Ent kehtestades ühiskondlikule debatile ideoloogiliselt “õiged” tingimused, pole arutelu enam aus ega demokraatlik. Arusaam, et riigid võivad ja saavad kehtestada rändeküsimuste arutamisele “õige” tooni, riivab sõna- ja mõttevabadust,“ ütleb Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkel.

Terve Eesti heaks!

Just need tasakaalupunktid on Herkeli sõnul riigikogu avalduses puudu. Herkeli poolt Vabaerakonna nimel koostatud kõige olulisemad sõnastuslikud ettepanekud ei läinud 23. novembril toimunud riigikogu väliskomisjoni läbi. Eriti oluliseks peab Herkel ettepanekut, mis ütleb, et riigikogu ei nõustu arvukate rännet idealiseerivate lausungitega ÜRO Ränderaamistikus. „Olen ühe teise rahvusvahelise organisatsiooni, Euroopa Nõukogu, dokumentidega piisavalt palju töötanud, et mõista seda „vaikiva hoiakukeele“ häda, mille suhtes on üha rohkem allergiat. Vabaerakond ei taha, et riigikogu avaldus hakkaks kõlama samas helistikus,“ rõhutab Herkel.

Samuti peab Vabaerakond oluliseks, et valitsus täidaks oma ülesannet ja langetaks ÜRO ränderaamistikuga ühinemise osas ise otsuse.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.