Reformierakonna endine liige kirjutas Kaja Kallasele avaliku kirja

Uudised05.05.2018

Reformierakonna endine liige Olev Vaher kirjutas Reformierakonna esimehele Kaja Kallasele avaliku kirja, mille Vabauudised avaldab täismahus.

Avalik kiri Kaja Kallasele

Lugupeetud europarlamendi liige Kaja Kallas. Mul on hea meel tõdeda, et Reformierakonna esinaisena soovite muuta erakonda hoolivamaks. Europarlamendi liikmena jätkate tööd veel vähemalt 8 kuud, kindlasti kerkib selle aja jooksul üles pagulaste teema. Siis tuleks teil sõna võtta õigluse jalule seadmise eest.

Eesti ei saa rohkem pagulasi vastu võtta, sest me oleme nii vaene riik. Euroopa sotsiaalharta on inimõigusi kaitsev leping, millega on sätestatud inimeste sotsiaalsed õigused ja vabadused. Aga Eesti pole siiani täies mahus ratifitseerinud järgmisi sätteid:

Artikli 4 lõige 1: “Õigus saada õiglast töötasu”
Artikli 7 lõige 5: “Noortöötajate õigus saada õiglast töötasu”
Artikkel 23: “Eakate õigus sotsiaalsele kaitsele”
Artikkel 31: “Õigus eluasemele”

Kui Brüsseli survel tuuakse pagulased mitu korda paremate sotsiaalsete tagatistega põlisrahva turjale parasiteerima, siis rahvas on õigustatult pahane. Varem või hiljem pagulased lahkuvad Eestist ja lähevad edasi Saksamaale, Rootsi, Belgiasse, Prantsusmaale jm

Põlisrahvas oleks nagu tagasi orjaajas, kuid sisserändajad elavad kommunismis? Me ei saa ja ei tohi pagulastele pakkuda enamat kui saame lubada oma inimestele.

Lääne-Euroopa riigid peaksid toetustega Ida-Euroopale pakkuma vähemalt sarnased garantiid nagu antakse pagulastele ja seda kui eeltingimusena nn. kvoodipagulaste vastuvõtuks! Selle puudumisel jätkub põliselanike väljaränne Ida-Euroopast läände.

Kui Itaalia ja Kreeka riikide piirid ei pea, ei ole see ülejäänud EL-i riikide süü, vaid nende endi tegemata jätmine. Samuti ka “creative statistics” ja finantspoliitika pankrotte ei pea meie kinni maksma. see läheb kaugemale kui solidaarsuskohustus.

Edu sulle Ida-Euroopa kodanike inimõiguste eest võitlemisel!

Olev Vaher,

Reformierakonna liige 1990-2012

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.