Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees: Tallinna linna äriühingutes on pilt o

Uudised19.04.2018

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon vaatas läbi Tallinna linna äriühingute ja linna sihtasutuste nõukogude koosseisud ja kohtus keskerakondlasest abilinnapea Aivar Riisaluga. Koosseisudele lisandus nõukogu liikmete erakondlik kuuluvus, nende saadava tasu suurus, tegutsema asumise aeg ja muud linnajuhtimisega seotud ametid.

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees, Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Andres Herkel ütleb, et pilt oli ootuspärane ehk väga halb. “Nõukogud koosnevad Keskerakonna liikmetest ja linnaametnikest, sõltumatu vaade puudub seal täielikult ja tihti on samad isikud koha võtnud paljudes nõukogudes. Näiteks halba valgusesse sattunud Tallinna Linnatranspordi AS-i nõukogu seitse liiget kuuluvad Keskerakonda, neist koguni neli on riigikogu liikmed. Arusaadavad ei ole nõukogude liikmete vastutuse sisu ja põhimõtted, mille alusel neid määratakse. Praegune praktika tekitab ilmselgeid probleeme ega vasta hea haldustava põhimõttele,” ütleb Herkel.

Herkeli sõnul tuleks Tallinna linnal võtta eeskuju riigi äriühingute nõukogude korrastamiseks astutud sammudest. “Neist peamine on nõukogu liikmete kandidaatide selgitamine avaliku konkursiga ning nimetamiskomiteele analoogilise filtri loomine, nagu seda riigi tasandil on riigivaraseaduse alusel tehtud. Tuletan meelde, et Erkki Raasukese sellekohane tegevus algas 2012.-2013. aastal ja seegi kohtas esialgu mõistmatust ja isegi poliitilist vastupanu. Raasuke tugines muuseas OECD soovituslikele materjalidele, mis peavad silmas parimat haldustava. Muuhulgas pani hr. Raasuke ette muuta kardinaalselt riigi äriühingute mehitamise viisi. Suurem läbimurre ja muutuse mõistmise vajadus saabus seoses 2015. aastal esile tulnud Tallinna Sadama korruptsioonikahtlustustega,” kõneleb komisjoni juht.

Lisaks on Tallinna nõukogude liikmete tasud põhjendamatult suured ja samade isikute kuulumine erinevatesse nõukogudesse ei ole mõõdutundeline. Abilinnapea Kalle Klandorf juhib samaaegselt kolme ja ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaher koguni nelja erinevat nõukogu. “Samuti tekib huvide konflikti olukord, kui nõukogu liige ja sageli selle juht on linnavalitsuse liige, kelle ees on nõukogul aruande kohustus. Näiteks vaadatakse nõukogu liikmena või selle juhina läbi majandusaasta aruanne ja siis esitatakse see iseendale kui üldkoosolekule (linnavalitsuse liikmele) kinnitamiseks,” lisab Herkel.

Tasude suuruse osas on hea tava see, et see oleks nõukogu esimehe jaoks alla 20% tegevjuhi palgast ja tavaliikme jaoks 10% tegevjuhi palgast. “Sama inimene ei peaks olema arvukates nõukogudes, ammugi mitte esimehena. Lisaks tekib küsimus, kas nõukogude koosseisud võiksid olla väiksemad. Tulles riigi tasandil rakendatud nimetamiskomitee põhimõtte juurde on võimalik kõiki neid printsiipe mõistlikult vaagida. Vajadusel tuleb mõelda seaduste muutmisele. Selgemat läbimõtlemist väärivad ka omaniku ootused ja see on kõigi tallinlaste, mitte ainult Keskerakonna liikmete asi,” märgib riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.