VIDEO: Monika Haukanõmm: viime Eesti Euroopa viie kõige lapsesõbralikuma riigi hulka

Uudised, Video31.05.2018

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liige ja sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm ütles riigikogus oluliselt tähtsa riikliku küsimuse “Esimese lapse sünd on ohus?” arutelul, et Eesti vajab igat last. “Selle tõenduseks me räägime valdavalt vanemahüvitisest ja lastetoetustest,” märkis Haukanõmm.

Haukanõmme sõnul on vanemahüvitis kaheldamatult vajalik. “See lahendab toimetulekumuresid, kui lapsed on veel väiksed. Lastetoetused on meil tõusnud kõrgemaks, kui need on iial olnud varem. Tulemuseks vaesuse vähendamine. Ka see on väga hea, kuid kas selleks piisab ainult, et rahvastikuprobleemi ja -kriisi lahendada, universaalsetest rahalistest meetmetest või peaksime me hoopis rohkem rääkima ka nn hinnatud vajaduspõhisest lähenemisest? Jah, otsus, kas saada laps nüüd ja praegu või mitte, on iga inimese, iga perekonna sügavalt individuaalne valik,” kõneles Haukanõmm.

“Kindlasti mängib siin rolli, kui lapsesõbralikuna ühiskonda tajutakse. Kas Eesti on lapsesõbralik? Kas ma usun tulevikku, kas ma usun abi saamisesse lähedaste, perekonna, omavalitsuse ja riigi poolt, kui ma olen tõelises hädas ja enam oma jõududega toime ei tule? Kuidas suhtub riik lastesse? Kas Eesti on turvaline elupaik? Kas pere suudab oma lapse või lapsed suureks kasvatada? Kas kodu lähedal on lasteaed, kool, edasiõppimise võimalused? Lapse töökoht tulevikus? Kas tal on võimalik eluaset hankida? Kas need teenused on peredele lähedal või kaugel? Või mis saab siis, kui perel on hoopis mitmekordne hoolduskoormus, lapsed ja vanavanemad? Kas ma suudan tegelikult selle kõigega toime tulla? Ja kas see keskkond, kus me elame, toetab laste saamist või hoopis pärsib?” loetles vabaerakondlane hulk küsimusi, mis lapsesaamisega kaasnevad.

Eesti rahva, keele ja kultuuri kestmine on nii tähtis küsimus, et seda peab riigikogus suures saalis arutama vähemalt korra aastas. “Arutelud rahvastiku püsimisest ja arengust ja teema riigi kõrgeimaks prioriteediks seadmine on kõige alus. Kuid tegelik, tõeline tõehetk saabub alles siis, kui sõnadelt asutakse ka reaalsetele tegudele. Kui iga poliitika, mitte ainult harjumuspäraselt laste- ja pere-, sotsiaal- ja hariduspoliitika, vaid ka näiteks eelarvepoliitika, keskkonnapoliitika, majandus- ja maksupoliitika, aga tegelikult ka regionaalpoliitika on suunatud just selle eesmärgi täitmisele. Ja meie tegevus peab olema järjekindel, mitte muutuma siis, kui vahetub koalitsioon või kui toimuvad valimised,” on Haukanõmm veendunud.

Meie tegevusel on üks eesmärk: inimene ennekõike. Iga laps on meile tähtis, lausa kulla väärtusega, sest tõeline rikkus on lasterikkus. Ehk õnn on lastes ja tugevates perekondades. Armastame tihti ju küsida seda küsimust endalt, miks on soomlased maailma õnnelikkuse edetabelis esimesed ja meie alles 70. kohal.

Inimese teeb vabaks ja õnnelikuks see, kui meil on turvatunne, usk tulevikku ja oma riiki ja lõpliku õnne toovad perre lapsed, kuid selleks tuleb hoida oma inimesi ja kujundada Eesti just selliseks riigiks, kus meil kõigil on mõnus olla ja igaühest hoolitakse.

Jah, perekond on meie turvavõrk, kuid ka side eesti keele ja kultuuri hoidmiseks. Elu on tervik, kus elu varasemates etappides tehtud otsused mõjutavad meie järgmisi valikuid. Meie inimeste haritus, tarkus ja tihti ka talupojamõistus koos on hea alus tarkade otsuste tegemiseks, kuid selleks on vaja alates laste varastest eluaastatest näidata neile õiget suunda, jagada teadmisi ja õpetada, võttes arvesse nii elukogemust kui teadust ja tõenduspõhisust.

Mina usun Eestisse, kus lapsed on hoitud, kus lapsed on oodatud ja nende lapsepõlv on kaitstud ja õnnelik. Ning ma usun ka sellesse, et mingist hetkest tõesti neid perekondi, kus on rohkem kui viis last, ei vaadata enam imelikult, vaid hoopis rõõmsa, sõbraliku ja toetava pilguga. Mis oleks, kui me lepiksime kokku, et tegutseme iga päev selle nimel ja viime Eesti Euroopa viie kõige lapsesõbralikuma riigi hulka, kus väärtustatakse nii lapsi kui perekesksust.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.