Riigikogu valimised 2015

Eesti Vabaerakonna lühike valimisplatvorm 2015: Eesti vajab arenguhüpet. Pikemalt loe SIIT

POLIITIKA. Eesmärk: taastada poliitiline konkurents ja tagada vabakonna suurem kaasamine riigi valitsemisse

JULGEOLEK. Eesmärk: tagada vajalikud meetmed kasvanud välisohu tingimustes

RIIGIHALDUS. Eesmärk: tugevad omavalitsused, tugev riigikogu ja teojõuline valitsus

MAJANDUS. Eesmärk: pidurid maha!

PALGAD JA PENSIONID. Eesmärk: vähendada makse madalailt sissetulekuilt

MAAELU JA PÕLLUMAJANDUS. Eesmärk: maaelu ja -majanduse edendamine ning töökohtade loomine kõikjale Eestis

PERED. Eesmärk: perede kindlustatuse suurenemine

RAVIKINDLUSTUS. Eesmärk: suurendada ravisüsteemi efektiivsust ja raviteenuste kättesaadavust

TÖÖVÕIMEREFORM JA SOTSIAALABI. Eesmärk: pöörata töövõimereformi pea pealt jalgadele, pannes pearõhu puuetega inimeste tugiteenustele ja süsteemi jätkusuutlikkusele

HARIDUS JA TEADUS. Eesmärk: püsida konkurentsis haritud, loomingulise ja innovatiivse rahvana

KULTUUR JA SPORT. Eesmärk: Eesti rahva ja kultuuri elujõud

INTEGRATSIOON. Eesmärk: muukeelse elanikkonna suurem sidusus Eesti ühiskonnaga

Loe lisaks: 
Maaelu programm 2015 valimisteks
Manifest Riigikogu valimisteks 2015