Pildi autor: Rauno Volmar

Riigikogus jõudis järeldusele, et Artur Talviku kasutatavale sõidukile poliitilise välireklaami keeld ei laienenud

Riigikohus otsustas täna Vabaerakonna esimehe Artur Talviku kaebust arutades, et kutsetegevuses kasutusel olevat sõiduautot, mis on tähistatud nime, kontaktandmete või kaubamärgiga, ei saa kehtiva seaduse kohaselt käsitleda poliitilise välireklaamina.

Artur Talvik taotles riigikohtult talle politsei- ja piirivalveameti poolt tehtud ettekirjutuse tühistamist ning ettekirjutuse aluseks olnud regulatsiooni põhiseaduspärasuse kontrollimist. Ettekirjutuse kohaselt oli poliitilise välireklaami keelu ajal, Tallinnas Rataskaevu 16 juures mootorsõidukil Mitsubishi reklaam «talvik.ee» ning Riigikokku kandideeriva Artur Talviku foto koos kleebisega «Vali kass Artur!».

Riigikogu valimise seaduse paragrahv 51 kohaselt on aga üksikkandidaadi, erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku või nende logo või muu eraldusmärgi või programmi reklaamimine hoonel, rajatisel, ühistranspordivahendi või takso sise- või välisküljel aktiivse agitatsiooni ajal keelatud.

Ringkonnakohus esitas riigikohtule taotluse kuulutada see säte põhiseadusvastaseks.

Riigikohus leidis asja arutades, et kuna riigikogu valimise seadus ei määratle, mis on reklaam või poliitiline reklaam, tuleb poliitilise välireklaami mõiste sisustamisel juhinduda reklaamiseaduses sätestatud reklaami mõistest. Reklaamiseadus aga välistab teatud teabe käsitamise reklaamina – näiteks ei käsitata reklaamiseaduse järgi reklaamina isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga.

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium selgitas, et kandideerimine valimistel on erakonna põhitegevuse ja kandidaadi poliitilise tegevuse vahend, mis puudutab näiteks teavitustööd, suhtlemist valijatega ja erakonna piirkondlike organisatsioonidega. Seetõttu tuleb reklaamiseaduse tähenduses käsitada majandus- ja kutsetegevusena ka erakonna või selle nimekirja kuuluva kandidaadi ja üksikkandidaadi poliitilist tegevust. Seega välistab reklaamiseaduse ja riigikogu valimise seadusesüsteemne tõlgendamine poliitilise välireklaami keelu alt poliitiku kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistamise tema nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga.

Kolleegium jõudis järeldusele, et Artur Talviku kasutatavale sõidukile poliitilise välireklaami keeld ei laienenud ja riigikogu valimise seadus ei keelanud selle sõiduki tähistamist domeeninime ja isiku nime täiendava fotoga. Kuna vaidlustatud säte ei ole käesolevas asjas asjassepuutuv norm, jättis Riigikohus ringkonnakohtu taotluse põhiseadusvastasuse tuvastamiseks läbi vaatamata. Samas jääb riigikohtu otsusega jõusse Tallinna ringkonnakohtu otsus Artur Talviku suhtes tehtud PPA ettekirjutuse tühistamiseks.

Seotud inimene: 
Artur Talvik