Riik peab kohtlema ettevõtjaid võrdselt

Arvamus, Pressiteade, Uudised27.01.2020

Eesti Vabaerakonna juhatus taunib ettevõttetele tehtud kingitusi, mis on tehtud riigi vara arvelt. Kõik need toimingud lehkavad kaudselt korruptsiooni järele. Juba 2005. aastal juhtis Riigikontroll tähelepanu, et põllumajandusministeeriumi tegevus riigi ehitiste ja maa haldamise korraldamisel pole olnud piisavalt eesmärgistatud ja süsteemne ning ministeerium ei teinud jõupingutusi riigile kahjulike lepingute muutmiseks või lõpetamiseks.

Valitsuse tahtmatus tegutseda korruptiivsete sugemetega lepingute lõpetamisega, on viinud asjad nii kaugele, et Euroopa Komisjon on sunnitud sekkuma Eesti riigi siseasjadesse. Mis annab veelgi võimu juurde väitele, et kõik otsustatakse Brüsselist. Tähelepanu juhitakse siiski Eesti riigi poolse ebavõrdse kohtlemise juhtumiga ettevõtete võrdluses. See omakorda pärsib vaba turumajandust.

Kas tegemist on ebakompetentsuse kõrgeima tasemega või pesuehtsa korruptsiooniga? AS Tartu Agro küsimuses ei saa märkimata jätta ka ühte väga olulist asjaolu – riigivanem Jaan Tõnissoni pärijate soovi saada riigilt tagasi oma esivanema maa, mis Eestis kehtivate seaduste kohaselt peaks kuuluma neile.

„Maareformi eesmärk oli heastada ülekohus, mille tekitas Nõukogude Liit. Eesmärk oli tagasi anda maa nende omanikele või nende pärijatele. Antud juhul seda tehtud ei ole, mis on ülekohus Jaan Tõnissoni pärijate suhtes” ütles Vabaerakonna juhatuse ja esinduskogu eestseisuse liige Ain Ostra ja lisas „Lisaks on tekitatud tugev konkurentsihälve põllumajandussektoris. Ja seda valitsuse tasemel.”

Eesti riik peab kohtlema kõiki ettevõtteid võrdselt ning austama eraomandit ühetaoliselt.

Eesti Vabaerakonna juhatus, 27. jaanuaril 2020. a

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.