Sauga murede arutelu kestis riigikogus hiliste tundideni

Paar päeva pärast peaministri Sauga visiiti võtsid külaelanike ja volikogu vastasseisu Toompeal üles riigikogulasedki. Istung kestis pea südaööni.

Paar päeva pärast peaministri Sauga visiiti võtsid külaelanike ja volikogu vastasseisu Toompeal üles riigikogulasedki. Istung kestis pea südaööni.

"Täna pöörame eraldi tähelepanu Sauga valla külade pöördumisele," juhatas parlamendiliige Külliki Kübarsepp esmaspäeval sisse arupärimise riigikogu saalis olnud õiguskantslerile.

"Vallad, mille külad eelistaksid lahkuda teise omavalitsuse koosseisu, on mõneti sundolukorras, sest neilt on nõutud vähemalt 5000 elanikku kas eraldi või liitunult. Sellise nõude täitmine hõredama asustusega piirkondades ei ole lihtne ülesanne. Sellest tulenevalt ei soovita ühegi küla lahkumist. Selle kõige tagajärjel on mitu volikogu menetlenud külade soove liikuda ühest omavalitsusest teise kogukonna suhtes üleolevalt ja ilmselt ka seadustes esitatud nõudeid ja protseduure rikkudes," jätkas Kübarsepp kõigi arupärijate ehk peale enda veel seitsme riigikogulase nimel.

Arupärijad soovisid teada, kuidas õiguskantsler hindab külade omavalitsusliku kuuluvuse muutmise õigusselgust eri seadustes. Samuti seda, kas sellise protsessi algatamise protseduur on külade elanike ja omavalitsuste volikogudele küllalt arusaadav.

Õiguskantsler Ülle Madise vastas, et küsimus õigusselguse kohta on väga põhjendatud.

"Ka juristid, isegi meie ametkonnas töötav kohaliku omavalitsuse õiguse dotsent, peavad nägema tundide ja päevade kaupa vaeva, et saada enam-vähem selgeks, mis õigus ühel või teisel külaelanikul, aga ka vallavolikogu liikmel, ministril, valitsusel või riigikogul tegelikult on," tunnistas õiguskantsler.

Madise selgitas, et haldusreformi reguleerib hulk seadusi ja arvestada tuleb valitsuse määrustegagi. Viimasena mainitute sekka kuulub vast muudetud määrus kohalike elanike arvamuse väljaselgitamise korra kohta.

"Tõesti kipub olema nii, et väljaõppinud juristilgi, kes iga päev oma kutsetööd teeb, on küllaltki keeruline otsekohe ja lihtsate sõnadega inimeste õigustatud küsimustele vastata," nentis kantsler.

Madise rääkis veel, et ühegi küla elanike arvamus pole automaatselt siduv volikogule ega keskvalitsusele. Ometi on külaelanike soov tema väitel tähtis argument, mis arvestamata jätmise puhul tuleb arusaadavalt ümber lükata.

Teise Sauga valda ja laiemalt kogu Pärnumaa haldusreformi puudutanud arupärimise esitas esmaspäevasel istungil Andres Herkel. Ta nimetas Sauga valla ühinemissuunda jaburaks ja tulevase Suur-Pärnu kaarti kentsakaks. Herkelile vastas peaminister Jüri Ratas, kes kordas Saugas öeldut: valitsus sekkuda ei saa, sest haldusreformi põhimõte on, et seda teevad kohalikud inimesed oma volikogude kaudu.

Kõnepuldis võtsid samal teemal sõna veel Artur Talvik, Mart Helme, Marko Šorin ja Jüri Adams

Seotud inimene: 
Külliki Kübarsepp