Seame valimiskampaania kulutustele ülempiiri

Uudised11.06.2019

Eesti Vabaerakond nõustub justiitsministri seisukohaga, et välireklaami keelamine ei täida enam oma eesmärki. Vabaerakonna fraktsioon esitas eelmise Riigikogu koosseisus vastavasisulise eelnõu välireklaami keelu tühistamiseks ja selle piiramiseks ainult ühe valimispäevaga. Välireklaami lubamine on valitsuse poolt mõistlik otsus, kuid see võiks siiski olla piiratud valimispäeval.

Vabaerakonna juhatuse liikme Vahur Kollomi sõnul peab kindlasti seadma piirid välireklaami mahule ja mõõtudele. “Veelgi olulisemaks peab Vabaerakond aga seda, et valimiskampaania kulutustele tuleb seada ülempiir, mis loob võrdsemad võimalused suurtele ja väikestele erakondadele” lisas Vahur Kollom.

Vabaerakonna programmiline seisukoht on, et kaasavama poliitilise süsteemi loomiseks tuleb avada poliitiline konkurents ning tagada kodanikele võrdsed õigused ja võimalused poliitikas osalemiseks ning poliitiliste otsuste kujundamisel. Riigikogu valimistel peavad saama kandideerida erakondade valimisliidud. Nii Riigikogu kui ka kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on mandaatide saamiseks vaja langetada valimiskünnis 3 %-ni. Tuleb luua võimalus panna Riigikogu otsuse- või seaduseelnõu rahvahääletusele, kui seda nõuab Riigikogu koosseisu kaalukas vähemus ning sellega kaasnevalt on rahvahääletuse kasuks kogutud kindel hulk kodanike allkirju. See hoiab ära avalikkuse vastuseisu tekitavate otsuste vastuvõtmise Riigikogu napi häälteenamusega.

Samuti on oluline, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ei oleks valimisringkonnas jagatavate mandaatide arv väiksem kui 8 ega suurem kui 15, sest sellest väiksemate või suuremate ringkondade puhul on kahjustatud valimiste proportsionaalsus ja piirkondlik esindatus. Lihtsustama peab ka erakondade loomist ja tegevust ning ühe meetmena vähendama liikmete miinimumarvu nõuet näiteks 200 liikmele praeguse 500 asemel.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.