Eesti keele toetuseks

Eesti keel on jäänud tema enda kodus unarusse. Me hoolitseme oma keele eest vähe ja pealiskaudselt. Ent eesti kultuur ilma eesti keeleta, nagu ka eestlus ilma eesti kultuurita on mõttetus.

Eesti Vabaerakonna kultuuri- ja haridustoimkond on arutanud ja leidnud, et

  • Toetame kogu maailma kultuuri arengut parimal viisil oma olemasolu kaudu ja selle olemasolu aluseks on meie, eestlaste, kultuuripärandi rikkus ja omapära;
  • Euroopa Liidul on tulevikku ainult oma rahvusi ja keeli austava liiduna. Hoides eesti keelt hoiame Euroopa kultuuri;
  • Eesti keel vajab senisest tunduvalt enam tähelepanu, pidevat hoolt ja sihiteadlikku arendamist.

Nii nagu Eesti Vabariigi Põhiseaduse on ka Eesti Vabaerakonna poliitilise programmi lähtepunkt ja alus eesti keel ja kultuur. Teeme Eesti Vabariigi Valitsusele järgmised ettepanekud:

1. Taastada eesti keele kui emakeele õpetamise maht üldhariduskoolides vähemalt ulatuses, mis sellel oli iseseisvuse taastamise aegu.

2. Tagada eesti keele õpetamise kõrge tase kõikides Eestis tegutsevates õppeasutustes. Kindlustada eestikeelse õppetöö jätkumine kõigil erialadel üli- ja kõrgkoolides. Viia venekeelset kutseõpet andvad kutsekoolid üle eesti õppekeelele.

3. Tagada eesti keele õpetamise kõrge tase muukeelsetes koolieelsetes lasteasutustes eesmärgiga viia need järgmise kuue aasta jooksul üle eesti õppekeelele.

4. Muuta keelekümbluse programmide ning muude riigikeele õpet toetavate programmide rahastamine kõigile vanuserühmadele projektipõhisest eelarvepõhiseks. Keelekümblus peab algama lasteaiast.

5. Luua vene keelt emakeelena kõnelevatele õpetajatele spetsiaalsed täiendus- ja vahetusprogrammid. Õppetöö peab toimuma eestikeelses keskkonnas ning ka seonduv huvitegevus peab olema eestikeelne. Eesti keelt peavad õpetama eesti keelt emakeelena valdavad õpetajad.

Eesti keel ilma eesti kultuurita, nagu ka eestlus ilma eesti keeleta on mõttetus!

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.