Eesti Vabaerakonna esinduskogu avaldus Vene-Eesti piirileppe küsimuses

Eesti Vabaerakonna esinduskogu avaldus Vene-Eesti piirileppe küsimuses

Eesti Vabaerakonna esinduskogu, arutanud oma 9. oktoobri istungil Vene-Eesti ettevalmistatud piirilepinguga seonduvat, teeb ettepaneku seda mitte toetada.

1. Selles puudub side ja viide 1920. aasta Tartu rahulepingule.

2. Selles on suured sisulised puudused.

3. Olukorras, kus Venemaa on kiskunud Gruusia Vabariigi (Georgia) küljest suuri territooriume, annekteerinud Krimmi poolsaare ja jätkab rünnakuid Ukraina Vabariigi vastu, mõjub see Eesti-poolse heakskiiduna nendele tegudele.

Kui meie naaberriik Venemaa ei austa oma naabrite iseseisvust ja territoriaalset puutumatust, ei taga ükski piirileping meile rahu ja piiride puutumatust.

Eesti Vabaerakonna esinduskogu

9. oktoober 2015

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.