Riik jääb reformimata, kui kits on kärneriks

Praegune koostöövõimetu valitsus on riigi kui terviku arengu paraku sootuks unustanud. Kleepinud oma kokkuhoiukavale riigireformi sildi, on võimukoalitsioon asunud Eesti riiki veelgi enam tsentraliseerima. Vabaerakond on seisukohal, et Eesti riiki on vajalik aga reformida 21. sajandi arusaamadest lähtuvate uute ja edasiviivate lahenduste elluviimiseks.

Meie kodanikud, kogukonnad, omavalitsused ja piirkonnad peavad saama ise oma elu üle otsustada. Kõrgema tasandi valitsusasutused on allapoole suhtlemisel toetajaks, abistajaks ja nõuandjaks, mitte kontrollijaks ja karistajaks. Vildaka riigireformi nigel näide on praegune haldusreform. Ühiskonda kaasamata tormas koalitsioonivalitsus omavalitsusi ühetaoliselt ja sunniviisiliselt liitma, leppimata kokku, milliseid ülesandeid ja millise raha eest hakkavad tulevased omavalitsused neid pealesurutud otsuseid täitma.

Meie riigi 100. aastapäeva künnisel vajame tõsist ja süsteemset avalikku rahvaarutelu, millisena soovime Eestit näha 20-30 aasta pärast. Vabaerakond näeb Eestit kui õitsvat ja viljakat aeda, milles kohalikel kogukondadel on piisavalt jõudu, arukust ja oskusi olla head aednikud. Tuleb olla tähelepanelik, et kõrk valitsus ei pääseks seda aeda kahjustama, et kitsest ei saaks kärnerit, et kogukondlik koostöö ei ikalduks veelgi nn. „kahe tooli seaduse“ kaudu.

Vabaerakond usub, et aed saab haritud, kui valitsus saab haritud!

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.