Vabaerakond toetab otsedemokraatiat

Taasiseseisvunud Eestis on läbi viidud neli referendumit. Seda on 25 aasta kohta liiga vähe. 2013. aastal arutati Rahvakogus rahvaalgatuse vajadust, kuid hilisemalt nuditi algselt väljakäidud printsiibid tavaliseks allkirjade kogumiseks portaalides osale.ee, petitsioon.ee ja rahvaalgatus.ee, millel pole mingit siduvat jõudu. Nendest portaalidest pole välja kasvanud veel ühtegi rahvahääletust, kuigi mõne teema poolt on kogutud tuhandeid allkirju. Riigikogu ning valitsus on neile ebasobivad algatused summutanud analüüsidesse ja aruteludesse.

Vabaerakond näeb rahvahääletuses olulist esindusdemokraatia kontrollimehhanismi ning toetab kas rahva või Riigikogu vähemuse poolt algatatud õiguslikult siduvate rahvahääletuste taasvõimaldamist Eestis. Rahvahääletuse objektiks võiks olla olulised infrastruktuuri objektid nagu näiteks Rail Baltic´u ehitamine ja trassivaliku küsimus.

Vabaerakond soovitab ja on valmis aitama valimisliitudel tõstatada ka kohalikes omavalitsustes otsedemokraatia temaatika. Eesmärgiks on võimaldada siduvad rahvahääletused kohalike omavalitsuste põhimäärustes. On aeg muuta siduvaks kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse § 32-s antud võimalus algatada 1% allkirjadega kohalikke õigusakte. Heaks näiteks mittesiduvate hääletuste nõrkusest on haldusreformi käigus läbi viidud rahvaküsitluse tulemused, mis erinevad sageli volikogu otsustest.

Vabaerakond on veendunud, et Eesti kodanikud on arukad ning valmis võtma rahvahääletustel otsustamise vastutust ja Eesti meedia esindajad on valmis kajastama erapooletult ning samas mahus rahvahääletuse kõigi osapoolte seisukohti ja hinnanguid.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.