Vabaerakonna haldustoimkond haldusreformist

13.02.2016

Esinduskogu Pedase Puhkekeskuses

VABAERAKONNA RIIGIHALDUSTOIMKOND HALDUREFORMIST

Eesti Vabaerakond peab haldusreformi läbiviimist äärmiselt vajalikuks. Praegu arutelu all olev kohalike omavalitsuste reform saab olla vaid esimene aste haldusreformis, sest riigibürokraatia vajab ka olulisi muutusi. Meie lähtume nende reformide käsitlemisel inimesest, kelle elukvaliteet ja võimalused oma elu üle otsustamiseks peavad kasvama. See tähendab ka naasmist demokraatia aluspõhimõtete juurde.

Omavalitsureformi puhul tahame näha omavalitsuste autonoomia suurendamist, sealhulgas oma tulubaasi üle otsustamisel. Linnad ja vallad peavad kujunema riigi keskvõimule võrdväärseteks partneriteks, mitte sõltuma parteikontorite manipulatsioonidest.

Me peame oluliseks jagada kohaliku tasandi ülesandeid alt üles nii, et kõigil kodanikel oleks väljund oma kohaliku elu üle otsustamises. Peame pidama meeles, et omavalitsus on kohalike elu korraldamise vorm. Toetame volikogude otsustuspädevuse suurendamist ning omavalitsuse juhtimisel kohalike kogukondade arvestamist, mitte ainult kaasamisega vaid õiguste jagamisega kogukondlikele ühendustele.

Haldusreform peab looma tingimused erinevate koostöövormide arendamiseks inimeste vahel kogukondade vahel, omavalitsuste vahel, omavalitsuse ja riigi keskvõimu vahel. See eeldab kodanikuühiskonna ja omaalgatuslikkuse toetamist kohaliku ja riigivõimu kõigil tasandtel. Me näeme, et praegune bürokratiseerunud keskvõim ning killustunud ja sisuliselt võimuta kohalikud omavalitsustel ei ole selleks võimalusi. Haldusreform peab seda olukorda muutma. Mida kiiremini seda perem!

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.