Riigikogu valimised 2015

Eesti Vabaerakonna lühike valimisplatvorm 2015: Eesti vajab arenguhüpet. Pikemalt loe SIIT

 • POLIITIKA. Eesmärk: taastada poliitiline konkurents ja tagada vabakonna suurem kaasamine riigi valitsemisse
 • JULGEOLEK. Eesmärk: tagada vajalikud meetmed kasvanud välisohu tingimustes
 • RIIGIHALDUS. Eesmärk: tugevad omavalitsused, tugev riigikogu ja teojõuline valitsus
 • MAJANDUS. Eesmärk: pidurid maha!
 • PALGAD JA PENSIONID. Eesmärk: vähendada makse madalailt sissetulekuilt
 • MAAELU JA PÕLLUMAJANDUS. Eesmärk: maaelu ja -majanduse edendamine ning töökohtade loomine kõikjale Eestis
 • PERED. Eesmärk: perede kindlustatuse suurenemine
 • RAVIKINDLUSTUS. Eesmärk: suurendada ravisüsteemi efektiivsust ja raviteenuste kättesaadavust
 • TÖÖVÕIMEREFORM JA SOTSIAALABI. Eesmärk: pöörata töövõimereformi pea pealt jalgadele, pannes pearõhu puuetega inimeste tugiteenustele ja süsteemi jätkusuutlikkusele
 • HARIDUS JA TEADUS. Eesmärk: püsida konkurentsis haritud, loomingulise ja innovatiivse rahvana
 • KULTUUR JA SPORT. Eesmärk: Eesti rahva ja kultuuri elujõud
 • INTEGRATSIOON. Eesmärk: muukeelse elanikkonna suurem sidusus Eesti ühiskonnaga
Loe lisaks:

Maaelu programm 2015 valimisteks
Manifest Riigikogu valimisteks 2015

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.