Vabaerakonna manifest

Vastu võetud Vabaerakonna esinduskogul 10. oktoobril 2015

VABA ON OLLA PAREM

Vabaerakond näeb Eestit edasipürgiva, vaba ja hooliva Euroopa riigina. Oleme selleks valmis ja täis head tahet homse nimel pingutada ja koostööd teha.

Eesti riik vajab uut arenguimpulssi. Peame looma eeldused ja tingimused Eesti uuele põlvkonnale. Selleks on hädavajalikud muutused. Poliitiliste otsuste mõõdupuuks peame võtma Eesti inimeste heaolu.

Vabaerakond on XXI sajandi rahvameelne eduerakond.

ME USUME EESTISSE,

 • kus igaüks saab rakenduse oma võimetele ning võimaluse inimväärseks eluks;
 • kus igale inimesele on tagatud vabadus, väärikus ja osalusõigus;
 • kus väärtustatakse haridust ning arendatakse eesti keelt ja kultuuri;
 • kus erinevad kogukonnad otsustavad ise oma käekäigu üle;
 • kus riik usaldab kodanikku, ei piira tema elu ega sekku tarbetult ta tegevusse;
 • kus riik on kaitstud ning igaühe turvalisus on tagatud;
 • kus ettevõtlikkus ja uuenduslikkus on au sees ja riigi poolt soodustatud;
 • kus nõrgemaid aidatakse nii, et nad saavad ise hakkama;
 • kus arendatakse ja hoitakse maaelu;
 • kus ei ole vihaseid konflikte, kodanikuühiskond on tugev ja valitseb usaldus;
 • kus lapsed on oodatud ning lapsepõlv kaitstud ja õnnelik;
 • kus riiki hallatakse ja ühiskonnaelu reguleeritakse läbimõeldult ja säästlikult

KOGUKONDLIKKUS

Oma kodukoha peremehed ja otsustajad on sealsed inimesed. Maaelu on meie iseolemise tagatis. Kohalikud omavalitused vajavad rohkem õigusi ning vahendeid, eeskätt aga paremat ja demokraatlikumat juhtimist.

Kogukondadeks peame ka väiksemaid külaliikumisi ja seltse ning mis tahes inimeste vabatahtlikku tegevust ühise kasu nimel. Väärtustame kodanike isetegemist, innustame Eesti inimesi otsima lahendusi ja otsustama oma tuleviku üle. Eesti ei tohi olla ületsentraliseeritud riik.

MAJANDUSLIK JA SOTSIAALNE ARENG

Me tahame, et majandus- ja maksupoliitika põhineb inimese vajadustel ja ergutab uute väärtuste loomist. Loome keskkonna, kus ettevõtjat ei ahista liigsed kontrollid, ülearune bürokraatia, liiga suured maksud ning saab hõlpsalt luua uusi töökohti. Oleme ettevõtlikkuse ja loovuse usku!

Hindame sotsiaalset vastutustundlikkust, võrdseid võimalusi ja õigusi. Maksude kogumine peab olema õiglane nii hüvede saajate kui ka väärtuste loojate jaoks. Maksusüsteem peab majanduse arengut soodustama, mitte pidurdama. Tuleviku võti on tarkadel otsustel põhinev teadmistekeskne ühiskond.

ÜHISKONNA VABADUS

Üksikisiku vabadus on püha, kuid meil on kohustus panustada kogukonda ning olla hea kaaslane. Liigsed riigipoolsed regulatsioonid, karistused ja piirangud pärsivad ühiskonna arengut. Ahistavad ja mittevajalikud õigusnormid tuleb tühistada.

Seadusloome aluseks olgu põhimõte, et seal, kus toimib usaldus, pole reguleerimist tarvis. Ühiskonna liikmed peavad saama otsustes kaasa rääkida. Rahva poolt otse valitud kogud on kõige olulisemad poliitika loojad. Rohujuure tasandi algatused on oodatud ja nendega arvestatakse.

EESTI MAAILMAS

Vajame otsusekindlat välis- ja kaitsepoliitikat ning usume Eesti suutlikkusse rääkida kaasa rahvusvahelises elus. Peame kasvatama võimekust kaitsta end võimalike välisohtude eest ning tegema kõik, et püsiksid liitlassuhted. Eesti on osa Euroopa ja vaba maailma riikide perest. Meie põhiseadus peegeldab riigi väärtusvalikut – demokraatlik vabariik, mis rajaneb vabadusele, õiglusele ja õigusele ning on loodud Eesti rahva, kultuuri ja keele püsimiseks ning arendamiseks.

Oleme avatud rahvusriik. Kaasaegne eestlus on eelkõige meid ühendav vaimsus. Ta on loov ja loominguline, ühendades mineviku kogemusi ja tulevikku, erinevaid rahvusi. Meie austus inimväärikuse ja vabaduse vastu määrab ära meie välispoliitilised eesmärgid ja sammud.

EESTI RIIKLUSE ARENG

Eesti riikluse areng nõuab sisemist stabiilsust ja põhiseaduse eesmärkide sisulist elluviimist. Riigi tegevus peab olema läbipaistev, kodanike suhtes heatahtlik ja abivalmis. Ainult siis saab kodanik riiki uskuda, kaitsta, temaga koostööd teha ning riiki austada.

Eesti avalikku teenistust näeme professionaalse, korruptsioonivaba ja oma rahvast teeniva meeskonnana, mille eesmärk on Eesti riigi toimimine parimal viisil.

ARU PÄHE!

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.