Siseminister on tõstnud ennast põhiseaduslikust korrast kõrgemale

Arvamus, Pressiteade, Uudised23.01.2020

Eesti Vabaerakond toetab pensionireformi. Kuid juhime tähelepanu asjaolule, et muudatuste eesmärk on küll vabastada pensionikogujad pensioni kohustuslikust II sambasse kogumisest, kuid need ei tegele suure ühiskondliku protesti algpõhjustega, mis oleks suunatud kogutud säästude tootlikuse kasvatamisele või vabatahtlike pensionikogumise võimaluste avardamisele (näiteks võimaldaks liitumisi rahvusvaheliste erapensioni kogumise skeemidega).

Eesti Vabaerakonna juhatus ei nõustu siseministri väitega, et õiguskantsler Ülle Madise sekkub oma tegevusega poliitikasse. Õiguskantsleri roll ongi võtta sõna ja tegutseda, kui seadusloome on põhiseadusega vastuolus. Leiame, et õiguskantsler Ülle Madise on teinud oma ametisoleku jooksul väga head tööd ega sekku poliitikasse. Tema ründamine näitab aga seda, et siseminister on ennast tõstnud kõrgemale Eestis kehtivatest seadustest ehk põhiseaduslikust korrast.

“ Kui riigikogus tehakse vigaseid seadusi, peabki õiguskantsler sekkuma” ütles Vabaerakonna esimees Heiki Lill ja lisas “ Eestis on väga palju politiseeritud ameteid ja erakondlikud toiduahelad on ajanud oma juured väga sügavale. Küll aga õiguskantsleri amet, mis kaitseb riigi põhiseaduslikku korda, on üleüldse üks kõige sõltumatuid ameteid Eestis ja selle ründamine ei kaunista ründajat ennast.”.

Eesti Vabaerakonna juhatus

23. jaanuar 2020

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.