Tanel Valk: kui rahvast jääb samas tempos vähemaks, võime 75 aasta pärast Kagu-Eesti sulge

Uudised26.04.2018

Augusti alguses sünnib minu perre teine laps. Laps on kaua oodatud ja meile suureks rõõmuks. Seda rõõmu aga varjutab mure Valga ja kogu Kagu-Eesti tuleviku pärast. Järjest rohkem hakkab tunduma, et Eesti riik tõmbab ääremaadel otsi kokku.

Viis-kuus aastat tagasi, mil hakati esmakordselt rääkima Valga haigla sünnitusosakonna sulgemisest, tundsin soovi siit lahkuda. Minna kuhugi, kus perekonna ja pereplaneerimise esmased vajadused – seda sünnitusmaja tegelikult on – oleksid tagatud. Tookord jutud vaibusid ja tundsin ennast Valgas kindlamini.

Seda ehmatavam ja uskumatum tundus märtsis ilmnenud uudis, et see sünnitusosakond siiski suletakse. Kui esialgu oli lootustust, et meil on veel sõnaõigust, siis Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu võttis vastu sulgemise otsuse.

Kuidas selline otsus võiks Valgat mõjutada pikemas perspektiivis? See lõikab ära kohalike inimeste lootuse edasisele Valga arengule. Isegi, kui Valga linna ettevõtjad loovad siia uusi töökohti, ei taha noored siia elama tulla, kui kohapeal puudub nii oluline asutus. Kui Valka lapsi juurde ei sünni, saab mõne aasta pärast hakata lasteaedasid sulgema ja sealt edasi koolid..

Sünnitusmaja sulgemine ei ole ainus asutus, mille pärast Valga (ja ka Põlva) inimesed on pidanud võitlema. Mõned aastad tagasi sooviti kiirkorras sulgeda Maanteeameti büroo. Toona sai asja siiski pidama tänu tollaste maavanemate ja kohalike jõulisele vastuseisule. Büroo on senini alles.

Riigil puudub regionaalpoliitika, mis tagaks jätkusuutliku elu maapiirkondades. See poliitika on vaja välja kujundada käsi-käes rahvastikupoliitikaga. Tunnen üha rohkem, kuidas riik on kreenis Harjumaa poole. Siiani on hävitatud külasid ja alevikke, nüüd on jõudnud kord väikelinnade kätte.

Tulevik tundub väga hirmutav. Kauaks jagub väikelinnade inimestel jaksu ja tahtmist oma elutingimuste eest võidelda? 1. juulist kavatsetakse sulgeda Valga sünnitusosakond. Ma ei tea, kus minu laps sünnib. Võrus? Tartus? Või lähen tagasi juurte juurde ja viin ta sugulaste juurde suitsusauna?

Kui riik lahkub, miks inimesed peaksid jääma? Kagu-Eestis on viimase 25 aastaga rahvaarv vähenenud 123 000-lt inimeselt 91 600-ni. Kui rahvastiku vähenemine jätkub samas tempos, siis ~75 aasta pärast võime Kagu-Eesti kinni panna.

Tanel Valk on Vabaerakonna liige, erakonna Kagu-Eesti piirkonna juhatuse liige

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.