TÕE MONOPOL: Jüri Adamsi välkloeng – referendumi-populism on uus poliitrelv

Uudised23.11.2018

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige ja parlamendi põhiseaduskomisjoni aseesimees Jüri Adams ütleb viimasel ajal populaarseks saanud referendumite algatamise ettepanekuid kommenteerides, et on kolm olulist põhjust, mispärast neid peaks nimetama populistlikeks ja mitteteostavateks.

„Kõigepealt, Eesti kehtiv seadus ei näe ette võimalust referendumit korraldada muidu, kui vähemalt üle poole riigikogu liikmetest peaks olema selle poolt. Kõik sellised ettepanekud, mis on teada, et ei lähe läbi, ei ole päris tõsised,“ ütleb Adams.

Teine küsimus referendumite puhul on Adamsi väitel see, et referendumi küsimus peab olema absoluutselt üheselt arusaadav kõigile. „Kui küsitakse näiteks, et kas toetate osalemist ühes rahvusvahelises aktsioonis või mingisuguses tekstis, siis mitte keegi ei saa ühtemoodi aru, mida see osalemine tähendab,“ sõnab põhiseaduskomisjoni aseesimees.

Terve Eesti heaks!

„Ja kolmas: referendumid kui õnnestub küsimus nii sõnastada, et ongi ainult kaks vastust. Kohe kui sõnastusele on võimalik anda kolm vastust, või neli või viis vastust, siis see ei saa olla referendum. Referendumi küsimuse puhul on tegemist antud juhul kindlasti rahva desorienteerimisega. Eesti rahva väga suur osa ei tahaks näha kunagi enam Eestisse suuremat sisserändajate lainet. Aus küsimus oleks, kas oleksite nõus, et Eesti võtab vastu palju sisserändajaid või ei. Ausad küsimused saavad olla ainult sellised, mis on lihtsalt mõeldavad ja kus ei kasutata eufemisme,“ rõhutab Adams.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.