Ühiskondliku aruteluta pensionireform

Arvamus, Pressiteade, Uudised30.01.2020

Eesti Vabaerakonna juhatus vaatab murelikult pealt pensionireformi ümber toimuvat. Retoorika, mida on kasutatud riigikogus opositsiooni poolt, on meile vastuvõetamatu. Nimetades reformi kuriteoks, on seatud kahtluse alla kõikide inimeste vabadus oma elu üle ise otsustada.

Opositsiooni poolt kasutatud juntimine ehk obstruktsioon ehk sihilik töötakistus, sundis koalitsiooni siduma eelnõu usaldushääletusega. Ligikaudu tuhat muudatusettepanekut ei viita kontsruktiivsele koostööle ja sisulistele ettepanekutele opositsiooni poolt. Riigiõiguse eksperdi Paloma Krõõt Tupay arvamuse kohaselt on usaldusküsimuse sidumine eelnõuga põhiseadusega igati kooskõlas. Mööname, et sisulist arutelu riigikogus pensionireformi üle ei toimunud ja selles on süüdi nii koalitsioon kui opositsioon.

Vabaerakond toetab pensionireformi. Samas juhime tähelepanu, et pensionireformi käigus ei pööratud tähelepanu olulistele asjaoludele:

1. I sammas on riiklik pension, kus tuleb uuesti suurendada tulevase pensioni seotust elu jooksul tasutud sotsiaalmaksust. See soodustaks inimeste soovi maksta makse ja hoiaks ära n-ö ümbrikupalkade maksmist. Pensionide vähene seotus tasutud maksudega võib kaasa tuua riigi maksutulude vähenemise.

2. Peab taastama I samba pensionikindlustuse makse suuruse 20%-le.

3. Reformi raames peab arvestama vabatahtliku pensionikogumise võimaluste avardamisega (näiteks võimaldaks liitumisi rahvusvaheliste erapensioni kogumise skeemidega) ja tegema muudatusi, mis aitaks kaasa kogutud säästude tootlikuse kasvatamisele.

Heiki Lill: “Kurb on tõdeda, et riigikogus ei toimunud pensionireformi üle sisulist arutelu vaid plakatitega kõnevõistlus” ja lisas “Opositsiooni peamine tegevus oli suunatud eelnõu torpeteerimisele ja usaldushääletusele, mitte sisuliste ettepanekute arutamisele. Pensionireformi läbiviimine eeldanuks pikemat ühiskondlikku arutelu ja suuremat konsensust otsuse vastuvõtmisel.”.

Eesti Vabaerakonna juhatus koosseisus:

Heiki Lill, Märt Läänemets, Arvet Lindström, Ain Ostra ja Vahur Kollom

30.jaanuar 2020

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.