Uudised

03.05.2017
2. mail 2017 andis Ain Lutsepp näitleja Mait Malmstenile üle tänavuse Karl Adra nimelise auhinna, väljapaistva lavakõneõpetaja nimeline auhind antakse näitlejale, kel korrektne eesti keel, kõnekultuur ja kelle sõnumi selgus kõige paremini publikuni jõuab. Auhinna on Kalju Orro ettepanekul asutanud...
03.05.2017
Vabaerakonna saadikud esitasid riigihalduse ministrile arupärimise omavalitsuste osa kohta elanikkonna kaitse ettevalmistamisel. 3. detsembril 2015 moodustas Vabariigi Valitsus elanikkonnakaitse rakkerühma eesmärgiga tõsta inimeste teadlikkust, oskusi ja valmisolekut võimalikeks kriisiolukordadeks...
03.05.2017
Teisipäeval Mäol toimunud Vabaerakonna Järva- ja Viljandimaa üldkoosolekul tehti kokkuvõte eelmise aasta tööst ning kuulati erakonna värske esimehe Artur Talviku mõtteid. Uude juhatusse valiti Ain Ostra, Ene Kool, Hanno Kirschfeldt, Heiki Rips ja Indrek Palu. Piirkonna esimehena jätkav Ain Ostra...
25.04.2017
Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) peasekretär süüdistas Delfis Vabaerakonna vastvalitud esimeest võimu pähe hakkamises. Vabaerakonna tegevjuhi Märt Meesaku sõnul närvitseb IRL-i peasekretär selle pärast, et Vabaerakond muutub aina jõulisemaks alternatiiviks praeguse valitsuse vastutustundetule...
25.04.2017
Uuringufirma Kantar Emor andmetel kavatseb sel sügisel kohalikel valimistel iga neljas inimene anda oma hääle valimisliitudele või üksikkandidaatidele. Vabaerakonna juhatuse liige Kaul Nurm näeb selles Eesti inimeste selja sirgeks löömist. „On aeg asendada parteikeskne üleriigiline otsustamisstiil...
23.04.2017
Vabaerakonna üldkoosolek valis täna erakonna esimeheks Artur Talviku, kes pälvis 179 erakonnakaaslase toetuse. Erakonna 664 liikmest võttis üldkoosolekust osa 144 liiget, enne üldkoosolekut osales e-hääletusel 94 liiget ja täna 115 liiget. Artur Talvik lubas oma esimeses esimehe kõnes, et...
23.04.2017
Vabaerakonna neljas üldkoosolek teeb kokkuvõtte tegevusaastast ning valib uue esimehe, juhatuse, aukohtu ja revisjonikomisjoni. 20. septembril 2014 asutatud erakonda kuulub 664 liiget ja värske arvamusküsitluse kohaselt toetab Vabaerakonda 11,2% valijatest. Üldkoosolek algab kell 10:30 Eesti Rahva...
21.04.2017
Vabaerakonna tegevjuhi Märt Meesaku sõnul on täna avalikustatud uuringu tulemus ehk üle 11-protsendiline toetus tunnustus erakonna aktiivsele tegevusele avatud demokraatia, loodushoidu, läbipaistva ja korruptsioonivaba riigivalitsemise ning kohalike kogukondade otsustusõiguste kaitsmise eest. „...
21.04.2017
Nii Rail Balticu ehitusplaanid kui ka kavatsused riigieelarve defitsiiti viia sunnivad Vabaerakonda hoiatama tuleviku arvel elamise eest. Vabaerakonna juhatus kutsub valitsust üles loobuma Rail Balticu rajamiseks sõlmitud lepingust, sest raudteetrassi finantseerimisallikad ja võimalik tulukus pole...
20.04.2017
Eile lõppes Vabaerakonnas esmakordselt rakendatud esimehe, juhatuse, aukohtu ja revisjonikomisjoni e-valimine, millest võttis osa iga seitsmes liige. Üldkoosolekule oodatakse ligi 150 inimest, mis peaks erakonna tegevjuhi Märt Meesaku sõnul olema Eesti erakondade ajaloos ühe kõrgeima...
19.04.2017
Vabaerakonna saadikute algatatud külade enesemääramise eelnõu hääletati täna Riigikogus maha. Haldusreformi seaduse muudatustega soovis erakond anda küladele õiguse taotleda küsitlustulemuste või rahvaalgatuse alusel haldusreformi käigus liitumist teise omavalitsusega, mis aitaks vältida...
18.04.2017
Monika Haukanõmm andis täna sotsiaalkaitseministrile üle arupärimise, sest viimastel nädalatel on ilmsiks tulnud hulk probleeme sotsiaalkaitse valdkonnas: erihoolekande rahastamine, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus, töövõime hindamine, puude raskusastme hindamine, abivahendite korraldust, aga ka...
17.04.2017
Üle poolesaja inimese kogunes 15. aprillil Viimsis tegutsevasse Eesti Sõjamuuseumi kuulama konverentsile "Korruptsioonivaba Viimsi – reaalne eesmärk või unelm?" Kohal olid mitmed Harjumaa ja Tallinna Vabaerakonna liikmed, kes tegid nii ettekandeid kui osalesid aktiivselt küsimuste ja repliikidega...
17.04.2017
Vabaerakonna töös on täitumas olulised verstapostid. Minul saab täis nn. rotatsiooniaeg ning pärast läbimurdelisi valimisi 2015 oleme jõudnud selle Riigikogu koosseisu poole peale. On olnud nii head kui halba, eeskätt aga väga palju tööd. Mu üleskutse ja palve erakonna liikmetele on meie ühise töö...
16.04.2017
Vabaerakonna liikmed saavad alates pühapäeva 16. aprilli kella üheksast hommikul kuni kolmapäeva 19. aprilli õhtu kella 21ni osaleda e-hääletusel. Vabaerakonna juhatuse liikme Kalle Pildi sõnul on nii neil erakonnaliikmetel, kes ei saa üldkoosolekule kohale tulla, võimalus avaldada oma seisukoht...
13.04.2017
Vabaerakonna saadikud andsid täna Riigikogu menetlusse ettepaneku Vabariigi Valitsusele muuta „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020" muutmiseks. Vabaerakonna saadik Külliki Kübarsepa sõnul on saadikud seda meelt, et metsanduse arengukava ja teiste dokumentide kaudu ei ole mõistlik raiemahtu...
13.04.2017
Täna, 13. aprillil kell 10 algaval istungil on Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena päevakorras metsa tasakaaluka majandamise arutelu „ Kus on metsas tasakaal?“. Seejärel, umbes kell 13 algab Vabaerakonna eestvõttel Riigikogu ees protestiaktsioon, ajendatuna lageraiet hõlbustavatest ja...
12.04.2017
Riigikogu hääletas täna valitsuskoalitsiooni häältega maha Vabaerakonna kohaliku demokraatia toetamise eelnõu, mis näeb ette erakondade rahastamise vähendamist ja selle arvelt ka valimistel edukatele valimisliitudele ja üksikkandidaatidele poliitikategevuse toetuse andmist. Kuna Vabaerakonna...
12.04.2017
Konverentsil arutleti valimisliitude eluõiguse üle. Juhiti üheskoos avalikkuse tähelepanu valimisliitude tähtsust vähendavatele seadustele. Arutleti haldusreformi läbiviimise ja sellega kaasneva poliitilise võimu kontsentreerumise üle. Otsiti vastuseid küsimustele kuidas luua kaasavamat poliitilist...
11.04.2017
Vabaerakonna esimees Andres Herkel kandis eilses Riigikogu Vabas mikrofonis ette Vabaerakonna juhatuse avalduse, et Vabariigi Valitsuse liikmed, ka maavanemaid ei sukelduks Euroopa Liidu eesistumise ajal kohalike valimiste kampaaniasse, sest Euroopa Liidu eesistumine nõuab täit pühendumist lisaks...