Uudised

15.03.2018
Täna on Vabaerakonna algatusel Riigikogus oluliselt tähtsa riikliku küsimusena arutamisel eesti keel riikliku taristuna. Lisaks Krista Arule arutlevad eesti keele elujõulisuse ja vajalike seadusandlike rakenduste üle haridusvaldkonnas Tiit Aleksejev, Martin Ehala ning Birute-Klaas Lang. „Eesti keel...
13.03.2018
Teisipäeval, 13. märtsil kell 10.20 toimub Kultuurikatla ees Vabaerakonna algatatud meeleavaldus Eesti Metsa Kaitseks, mille eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu Eesti metsade jätkusuutliku majandamise olulisusele. Samal ajal toimub Kultuurikatlas Keskkonnaministeeriumi konverents „Mets on meie...
13.03.2018
Täna toimus Kultuurikatla ees Vabaerakonna algatatud meeleavaldus Eesti Metsa Kaitseks, mille eesmärk oli juhtida avalikkuse tähelepanu Eesti metsade jätkusuutliku majandamise olulisusele. Samal ajal toimus Kultuurikatlas Keskkonnaministeeriumi konverents „Mets on meie tulevik“, kuhu Kiisler imbus...
12.03.2018
Tänasest on avatud värske uudiste, videote ja arvamusportaal vabauudised.ee , mis pakub platvormi kogukondlikele uudistele ning erinevatele arvamustele valdkondlikel teemadel. Kaastöid, tähelepanekuid ja ideid vabauudised.ee portaaliga seonduvalt ootame aadressile toimetaja@vabauudised.ee ja...
12.03.2018
Täna toimunud otsedemokraatia taastamiseks korraldatud meeleavaldusel kinnitas Vabaerakonna esimees Artur Talvik, et erakond valmistab ette seaduseelnõud, mis kehtis ka meie esimeses põhiseaduses. „See nii öelda põhiseaduse täiendamise eelnõu soovib, et juhul, kui riigikogu on napi häälteenamusega...
12.03.2018
Täna oli Riigikogu põhiseaduskomisjonis arutamisel Vabaerakonna esitatud opositsiooni kaitse eelnõu, mis lükati komisjonis edasiselt arutelult tagasi. Eelnõu eesmärk oli täpsustada erakonna ja valimisliidu nimekirja esindajate määramise korda volikogu komisjonides. Samuti oli Vabaerakonna soov...
09.03.2018
Täna keskpäeval toimus üheaegselt Harjumaal, Viljandimaal, Tartumaal ja Põlvamaal asuvatel raielankidel Vabaerakonna Metsarahu Manifesti ettelugemine, mille eesmärgiks oli avalikkuse tähelepanu pööramine Eesti metsade hoidmisele ja jätkusuutlikule majandamisele. “Leiame, et on viimane aeg sõlmida...
07.03.2018
Vabaerakonna saadikud annavad täna peaminister Jüri Ratasele üle arupärimise, mis puudutab Tartusse planeeritavat puidurafineerimistehast. Eeskätt huvitab saadikuid, miks on tehase toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks vajalik algatada eriplaneering ning kas tegemist on lihtsalt Est-Forile kätte...
07.03.2018
Vabaerakonna saadikud ei toeta riigikontrolöri ametisse nimetamist. Põhjuseks on riigikontrolöri kandidaadi esitamise kiirustav ja puudulik protsess. Lisaks ei tohiks riigikontroll muutuda riigiasutustele mugavaks partneriks, milles Vabaerakond praegu ohtu näeb. “Vabaerakonna saadikute jaoks on...
Monika Haukanõmm
06.03.2018
Täna Riigikogu saalis oluliselt tähtsa riikliku küsimusena arutatud eakate hakkamasaamisest ning hoolduskindlustuse loomisest peab Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul kujunema valitsuse prioriteetseim ülesanne lähitulevikus. Lisaks märgib ta, et suurema rolli eakate...
22.02.2018
Vabaerakonna juhatus kinnitas uute liikmete vastuvõtmise ning üheks liikmeks astujaks on endine IRL- i Noorteühenduse esimees ja EKRE asutajaliige Sten-Hans Vihmar. Lisaks on Vihmar olnud Eesti Rahvusliku Liikumise juhatuse liige. "Kaalusin pikalt, millise poliitilise jõuga ma näeksin ühist...
Jüri Adams
20.02.2018
Riigikogu nn kartellierakonnad otsustasid täna menetlusest tagasi lükata Jüri Adamsi, Andres Herkeli, Artur Talviku, Krista Aru ning Monika Haukanõmme algatatud seaduseelnõu, millega sooviti kehtestada raamid Riigikogu valimisringkondade suurusele ja neis jagatavale mandaatide arvule. Peamine...
20.02.2018
Vabaerakonna saadiku Andres Herkeli esitatud kuriteoteade Riigiprokuratuurile Tallinna linna eelarveliste vahendite eest PBK-lt saadete tellimine endast kuriteokoosseisu ei kujuta ning menetlus jäeti algatamata. Vabaerakonna fraktsioon otsib võimalusi seaduse muutmiseks. „Ma pean seda ikka...
Monika Haukanõmm
15.02.2018
Vabaerakonna saadikud soovivad täna justiitsminister Urmas Reinsalule üle antud arupärimisega teada, miks on tasuta õigusabi saajate hulgas üle keskmist palka teenivad inimesed ning miks ei korraldanud ministeerium 2,2 miljonit maksva tasuta õigusabi teenuse ostmiseks riigihanget. „Numbreid...
13.02.2018
Vabaerakond teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku töötada välja eelnõu, mis annab igale kodanikule õiguse suunata kuni 1 % tema poolt riigile makstavast tulumaksust heategevuseks või vabaühenduste tegevuse toetuseks. Eelnõu antakse üle homsel Riigikogu istungil. Eelnõu algatust tutvustatakse koos...
12.02.2018
Andres Herkel annab tänasel Riigikogu istungil Vabaerakonna saadikute poolt riigihalduse ministrile Jaak Aabile üle arupärimise seoses külade õigusega muuta halduskuuluvust. Herkeli sõnul jäi haldusreformist ripakile hulk probleeme, mida saanuks palju sujuvamalt lahendada. „Haldusreformi käigus...
06.02.2018
Vabaerakonna fraktsiooni esimees Artur Talvik uurib justiitsminister Urmas Reinsalult kirjaliku küsimuse vormis riigi tasuta õigusabi teenuse korraldamise, teenust osutava ettevõtte ning selle omaniku Artur Fjodorovi kohta. „Justiitsminister Reinsalu on hakkama saanud järjekordse möödapanekuga...
05.02.2018
Vabaerakonna fraktsioon annab täna keskkonnaminister Siim Kiislerile üle arupärimise, milles soovib täpsustada Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) koostööd tselluloositehase arendaja Est-For Investiga. „See ei ole aktsepteeritav, et riigi ühisvara, mets, lubatakse Est-For Invest tehasele, mille...
01.02.2018
Kolmapäevane Pealtnägija saade paljastas Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja Tartu lähistele plaanitava tselluloositehase vahel sõlmitud heade kavatsuste protokolli, mis seab selgelt RMK juhtkonna, nii nõukogu kui juhatuse tegevuse, kahtluse alla. „See ei ole aktsepteeritav, et riigi ühisvara...
27.01.2018
Nädalavahetusel, 26. ja 27. jaanuaril toimunud Vabaerakonna üheteistkümnendal Esinduskogul kinnitati majandusprogrammi põhialused, mis tuginevad inimese vabadusele tegutseda ja tagada enda ja oma pere toimetulek bürokraatiavabalt. Kohtumise põhirõhk oli suunatud Riigikogu ja Euroopa Parlamendi...