Uudised

11.04.2017
Laupäeval 08. aprillil toimus Tartus konverents "Valimisliitudega valimistele". Ettekanne Eesti Vabariigi Põhiseaduse kaasautor Jüri Adamsilt.
11.04.2017
Riigikogu täiskogu istungil on täna Vabaerakonna algatatud kohaliku demokraatia toetamise seaduse arutelu. Selle seaduse eesmärk on vähendada erakondadele riigieelarvest antavat raha ning jagada see kohalikel valimistel volikogudesse kohti saavatele nimekirjadele ja üksikkandidaatidele. Eelnõu...
10.04.2017
Vabaerakond valib oma üldkoosolekul 23. aprillil Tartus Eesti Rahva Muuseumis uue juhatuse, uue esimehe ning aukohtu ja revisjonikomisjoni liikmed. Sügisel oma kolmandat aastapäeva tähistava erakonna senine juht Andres Herkel kandideerib juhatuse liikme kohale. Herkeli sõnul tahab ta oma...
10.04.2017
Riigikogu põhiseaduskomisjoni 10. aprilli istungil esitles Vabaerakonna fraktsioon muudatust, mille eesmärk on anda valitsusele võimalus külade omavalitsustesse kuulumise küsimustes paindlikumaid lahendusi leida. Praeguse seadusandlusega on see praktiliselt võimatu, sest omavalitsused on pandud...
10.04.2017
Laupäeval Tartus toimunud konverentsil „Valimisliitudega valimistele“ arutasid kodanikuaktivistid ja valimisliitlased kohaliku demokraatia sõlmküsimusi ja valimisliitude ellujäämist suurparteide surve tingimustes. Konverentsi lõppedes sõnastati ühisdeklaratsioon. Meie, 8. aprillil 2017 Tartus...
09.04.2017
Pühapäeval üheksandal aprillil toimus korraline Eesti Vabaerakonna Tartu piirkonna üldkogu, kus valiti uus juhatus, esinduskogu esindajad ja esimees. Viieliikmelisse juhatusse kandideeris seitse ja Esinduskogu kahele kohale viis piirkonna liiget. Piirkonna juhatuse liikmeks osutusid valituks Vahur...
08.04.2017
Täna Vabaerakonna korraldatud valimistliitude konverentsil Tartus esinenud vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks ütles, et Riigikogu liikmetele antud õigus olla ka omavalitsuse volikogu liige koostoimes valdade ühendamisega annab tulemuse, mida valimisliitude keelustamisega viisteist...
08.04.2017
Täna Tartus toimuval valimisliitude konverentsil tutvustas Vabaerakond oma demokraatiapaketi ehk Eesti riigijuhtimise reformiplaani, mis vabastab poliitilist konkurentsi, suurendab võimu läbipaistvust ning annab kohalikele kogukondadele õigusi juurde. Üks eesmärke on valimisaktiivsuse tõstmine 85...
07.04.2017
Neljapäeval, 13. aprillil kell 13 korraldab Vabaerakond Riigikogu ees protestiaktsiooni „Seisame mõistliku metsanduse eest!“, ajendatuna lageraiet hõlbustavatest ja erametsaomanikke ahistavatest metsaseaduse muudatustest. Samal päeval on Riigikogus ka metsa tasakaaluka majandamise arutelu olulise...
06.04.2017
Vabaerakonna saadikud andsid üle arupärimise Eesti Panga presidendile küsides kas ja millist nõu on ta andnud või soovib anda peaministrile ja rahandusministrile seoses valitsuse otsusega riigieelarve defitsiiti lasta. Herkeli sõnul oletavad Vabaerakonna saadikud, et keskpanga presidendi nõu kuulda...
05.04.2017
Riigikogu lükkas tagasi justiitsministri soovi kehtestada järjekordne õiguspraak sellise automaatse šokivangistuse näol, mis senise Eesti õiguspraktikaga sugugi ei haaku. Vabaerakonna fraktsiooni liikme Külliki Kübarsepa sõnul ei käitunud Riigikogu valitsuse kummitemplina. “Riigikogu hääletas vastu...
05.04.2017
Vabaerakonna seitse saadikut esitas arupärimise õiguskantslerile poliitilise välireklaami piirangu osalise põhiseadusvastasuse asjus. Arupärimine on ajendatud kohtuasjast Artur Talvik versus Politsei- ja Piirivalveamet, sest Talviku autol olid valimiskampaania kleepsud väljas natuke liiga kaua...
04.04.2017
Vabaerakonna saadikud pärivad sotsiaalkaitseministrilt aru SKAIS 2 hilinemise ja vana SKAISi täiendamise maksumuse kohta ning kas ministeeriumil on varuplaan, kui uus pensionite ja toetuste täpseks ja õigeaegseks väljamaksmiseks vajaliku infosüsteemi loomine ebaõnnestub? Senine SKAIS, mis pidi töö...
04.04.2017
Täna 04.04.2017 Riigikogus teisel lugemisel olnud Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus on sammuke õiges suunas, ütles Riigikogu kultuurikomisjoni liige Krista Aru. „Ent sellega riik vaid näitab üles huvi ja paotab valdkonna ust, kuid põhiosas jääb ikkagi nii...
03.04.2017
Vabaerakonna saadikud esitasid peaministrile arupärimise Riigikontrolli auditi „Kohalike omavalitsuste rahastamine“ valguses. Andres Herkel, Andres Ammas, Monika Haukanõmm, Krista Aru, Artur Talvik tahavad täpsemalt teada omavalitsuste ebaühtlase rahalise võimekuse kohta ning kas haldusreform...
31.03.2017
Vabaerakonna Saaremaa piirkonna liikmed pidasid 29. märtsil Kuressaare Pritsumajas üldkoosoleku, kus valiti uus juhatus ja esimees. Üldkoosolekul valiti esimeheks Jaanika Jõgi ja juhatuse liikmeteks Enn Meri ja Mikko Nõukas. „Saaremaa areng peab olema üksmeelne ja ühtlane, vähendades erinevusi...
31.03.2017
Vabaerakonna saadik Artur Talvik ei näe IRL-iga ühinemise võimalusi, kuid kutsub üles IRL-i liikmeid, kes Vabaerakonna väärtusi jagavad ja avatud poliitilist kultuuri pooldavad, esitama erakonnale liikmeks astumise avaldusi. „Mõistan, miks Tunne Kelam ja mõned vaatlejad räägivad IRL-i hääbumisest...
30.03.2017
Vabaerakond on oma programmi uuendamisel võtnud eesmärgiks Eesti ühiskonna põhiküsimuste ümbersõnastamise ja 21. sajandi kiirele arengule omaste lahenduste pakkumise. „Eesti ühiskonna põhikonflikt on seotud Eesti omapära ja väliste mõjutuste ning kinnise ja kaasava valitsemise omavahelise...
29.03.2017
Seisame üheskoos metsa säästva ja mõistliku majandamise eest, kohtume 13. aprillil Riigikogu ees! Valitsus surub Riigikogust läbi väärtuslike kuusikute raievanuse langetamist. Metsa oluliselt kahjustav lageraie ja suurte metsatöömasinate kasutamine ei ole mõistlikult reguleeritud. RMK toodab...
28.03.2017
Vabaerakonna juhatus heidab Keskkonnaministeeriumile ette riigimetsa lageraiemahtude suurendamist, mis on metsaseaduse uute muudatusettepanekute tegelik eesmärk. Juhatus täheldab, et lageraide mahtusid on seaduste abil juba suurendatud 2007., 2009. ja 2014. aastal ja tegelikult on juba praegu Eesti...