Uudised

27.03.2017
Vabaerakonna Pärnumaa piirkonna liikmed pidasid 25. märtsil Pärnu Jahtklubis üldkoosoleku, kus tehti kokkuvõte poliitikaaastast ja valiti uus juhatus ja esimees. Üldkoosolekul valiti esimeheks Enn Rähn ja juhatuse liikmeteks Fredy Vabrit, Rein Prins, Kerli Luht ja Jaanus Ojangu. Enn Rähn on...
23.03.2017
Vabaerakonna juhatus tegi motiveeritud otsuse 23. märtsi koosolekul, arvates erakonna liikmeskonnast välja Jevgeni Krištafovitš. Seda seoses temapoolse pideva erakonna laimamise, selle liikmete kohta käivate valeväidete levitamise ja põhikirjaga vastuolus tegutsemisega. 12.01.2017 Tartus toimunud...
23.03.2017
Vabaerakonna saadikud andsid täna uuesti Riigikogu menetlusse eelnõu Eesti demokraatiale kahjuliku peibutuspartide institutsiooni likvideerimiseks. Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul on vaja esmalt rajalt maha võtta nn kahe tooli seadus ja teiseks kehtestada põhimõte, et uus omandatud...
23.03.2017
Vabaerakond nõuab tervise- ja tööminister Ossinovskilt Haigekassalt võltsarvetega raha väljapetmise skeemi kohta selgitusi ja vastutuse võtmist. Vabaerakondlasest Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul peab minister Ossinovski tõsiselt kaaluma enda sobivust Haigekassa...
22.03.2017
Vabaerakonna saadikud küsivad majandus- ja taristuministrilt milline on valitsuse seisukoht gaasitoru ehitamise osas. Eesti eelmised valitsused on väljendanud seisukohta, et Gazpromi kavandatav Nord Stream 2 on geopoliitiline projekt, mille majanduslik põhjendatus on küsitav ja mille rajamine on...
Pildil: Ahti Tasuja
22.03.2017
Vabaerakonna saadikud esitasid peaministrile arupärimise Eesti piirivalve tuleviku kohta, samuti arutas piirivalve küsimusi erakonna Esinduskogu. Esinduskogu ja ka Riigikogu saadikurühma aseesimees Andres Ammas rõhutas arupärimise vastamise eel esmaspäeval, et Vabaerakonna jaoks on Eesti piirivalve...
22.03.2017
Vabaerakond teeb täna ettepaneku Riigikogule metsaseaduse eelnõu tagasi lükata ja saata see koostajale tagasi täiendavaks läbitöötamiseks. Erakond on vastu kuusikute raievanuse langetamisele ning lageraie ja rasketehnika kasutamise piiramata jätmisele, sest see avab tee Eesti eneseteadvuse osaks...
22.03.2017
Vabaerakonna saadikurühma aseesimees Andres Ammas leiab, et Riigikogu juhatus peab senisest rohkem Riigikogu autoriteedi eest seisma. Tema sõnul on senine juhatus oma tööga suures plaanis hakkama saanud, ent võiks olla enesekindlam ja Riigikogu rolli rohkem tähtsustada. „Aeg-ajalt on meil mulje, et...
20.03.2017
Vabaerakonna saadikud ei ole rahul riigihalduse ministri vastustega Alutaguse suurvalla moodustamise kohta ja ajendatuna kohtumistest kogukondadega Ida-Virumaal esitasid sellesisulise arupärimise peaministrile. Tulevase Alutaguse valla koostöö ja majandusliku edu heaks kaks aastat tööd teinud...
20.03.2017
Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Monika Haukanõmm teatas, et kuigi kaalus seda tõsiselt, ei kavatse ta tänavu Vabaerakonna esimeheks kandideerida. Esimeheks soovitab ta valida Artut Talviku. "Viimastel kuudel on minu poole pöördunud palju inimesi ettepanekuga kandideerida erakonna esimeheks...
18.03.2017
Vabaerakonna esinduskogu võttis täna vastu seisukoha mitte toetada Sisekaitseakadeemia kolimist põhjusel, et see on raiskav ja hariduskvaliteedi ohtu seadev plaan. „Ühe toimiva haridusasutuse kolimine Sisekaitseakadeemia näol ei ole mõistlik, kuna on vastuolus säästliku riigimajandamise...
18.03.2017
Täna Türi-Allikul kogunenud Vabaerakonna esinduskogul arutatakse kohalike valimiste valguses Eesti demokraatia ja kohaliku elu probleeme. Vabaerakonna saadiku Artur Talviku sõnul kujuneb oktoobris toimuvate kohalike valimiste põhiküsimuseks vastasseis iseseisva kohaliku poliitika ja parteikeskse...
16.03.2017
Vabaerakonna saadikud Riigikogus Krista Aru ja Andres Herkel, erakonna tegevjuht Märt Meesak ja maaelutoimkonna esimees Kaul Nurm kohtuvad täna ja homme Ida-Virumaal omavalitsuste ja kogukonnaühenduste juhtidega, räägitakse valdade sundliitmisega kaasnevast, maavalitsuse ja maakonna tulevikust...
16.03.2017
Vabaerakonna fraktsioon algatas täna Riigikogus eelnõu, mis annab Riigikogu uurimiskomisjonidele õiguse määrata selle töö takistajatele kuni 8000 eurose sunniraha. Eelnõu üleandmisel ütles saadik Artur Talvik, et praegu on parlamentaarne kontroll nõrk, sest uurimiskomisjonide tegevust ei ole üldse...
15.03.2017
Konverents „Valimisliitudega valimistele“ Kutsume Teid konverentsile arutlema valimisliitude eluõiguse üle. Juhime üheskoos avalikkuse tähelepanu valimisliitude tähtsust vähendavatele seadustele. Arutleme haldusreformi läbiviimise ja sellega kaasneva poliitilise võimu kontsentreerumise üle. Otsime...
14.03.2017
Vabaerakonna saadikud esitasid täna haridus- ja teadusministrile arupärimise „Eesti keele arengukava 2011 – 2017“ elluviimise vahearuandes 2015. aastal valitsusele esitatud ettepanekute täitmise kohta. „Uurime kaugel on keele kui elava organismi igapäevase ja pideva hoolitsemise kohta tehtud 11...
09.03.2017
Andres Herkel ütles kolmapäeval Vabaerakonna saadikute kaht arupärimist haldusreformi kaasatoodud hädade kohta Tartumaal üle andes, et probleemid on ka sealmail saanud alguse 5000 elaniku nõude dogmaatilisest tagaajamisest. Valitsus on otsustanud mitme Tartumaa omavalitsuse sundühendamise: Luunja...
08.03.2017
Vabaerakonna Harjumaa piirkond kinnitas ühehäälselt tänasel piirkonna juhatuse koosolekul liikmeks Riigikogu liikme Artur Talviku. Lisatud Artur Talviku avaldus: Avaldus Vabaerakonna Harjumaa piirkonna juhatusele Mina, Artur Talvik, soovin vabatahtlikult liituda poliitilise organisatsiooniga, mille...
07.03.2017
Hr Tarmo Tamm 6.03.2017 Maaeluminister KIRJALIK KÜSIMUS Lugupeetud maaeluminister Põllumajandusministeeriumi dokumendiregistrist nähtub, et Euroopa Komisjon on algatanud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 kohaselt ebaseadusliku riigiabi uurimismenetluse Maaeluministeeriumi poolt AS-ile...
07.03.2017
Vabaerakonna esimehe Andres Herkel arvates ei tee valitsuserakonnad ministrite arvupiirangu tühistamisega valitsust tõhusamaks ja suutlikumaks, vaid pikendavad niigi liiga pikki parteilisi toiduahelaid. Vabaerakonna meelest peaks Vabariigi Valitsus ja seda moodustavad erakonnad näitama Eesti...