Mai 2015

Artur Talvik: korruptsioonivastane erikomisjon ootab kodanikelt vihjeid

Täna valis Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon enda esimeheks Vabaerakonna saadik Artur Talviku. Vastse erikomisjoni esimehe sõnul, ootab ta kodanikelt korruptsioonivihjeid ja aktiivset osavõttu, kuna korruptsioon on vähkkasvaja, mida peab tõsiselt ravima.

Vabaerakond: erakondade ülerahastamine on riigivargus, mis tuleb lõpetada

Vabaerakonna fraktsioon algatas täna seaduseelnõu, mille eesmärgiks on vähendada erakondade rahastamist poole võrra. Erakonna esimehe Andres Herkeli sõnul, aitab seadusmuudatus kaasa avatud ja parteidiktaadist vaba ühiskonna kujunemisele. Vabaerakond kutsub üles valitsuserakondadesse kuuluvaid uusi saadikuid näitama üles julgust ja toetama eelnõu.

Vabaerakond koguneb üldkogule 30. mail

30. mail 2015 kell 11 toimub Eesti Vabaerakonna üldkogu, et teha kokkuvõtted Vabaerakonna esimesest tegevusperioodist ja Riigikogu valimistulemustest. Tulenevalt Vabaerakonna põhikirjast, millega erakonna juhtorganid valitakse üheks aastaks, toimub ka erakonna esimehe, juhatuse, aukohtu ja revisjoni valimine. Üldkogu toimub Tallinnas Lillepaviljonis Pirita tee 26.

Vabaerakond annab aktsiistõusuvastase pöördumise riigikogule üle esmaspäeval

Vabaerakonna esindajad annavad esmaspäeval, 25. mail kell 11.15 riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle kollektiivse pöördumise „Kütuseaktsiisi järsk tõus tuleb ära jätta!“, millele on kogutud juba enam kui 1000 toetusallkirja. Pöördujad kutsuvad riigikogu saadikuid üles, sõltumata erakonnakuuluvusest, maksutõuse mitte toetama ja võtma aeg maha põhjaliku analüüsi tegemiseks ning arutelu käivitamiseks.

Vabaerakond andis riigikogule üle kütuseaktsiisi tõusu vastase pöördumise

Vabaerakonna esindajad andsid täna riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle kollektiivse pöördumise „Kütuseaktsiisi järsk tõus tuleb ära jätta!“ toetusallkirjad. Pöördujad kutsuvad riigikogu saadikuid üles, sõltumata erakonnakuuluvusest, mitte toetama maksutõuse ja võtma aja maha põhjaliku analüüsi tegemiseks ning arutelu käivitamiseks.

Vabaerakonna saadikud nõuavad aktsiisi tõusu vastase pöördumise käsitlemist kiirkorras

Vabaerakonna saadikud  nõuavad aktsiisi tõusu vastase  pöördumise käsitlemist  kiirkorras.

Vabaerakonna fraktsiooni esimees  Andres Herkeli sõnul sarnaneb  kütuseaktsiisi järsk tõus petmisele,  kuna valija ei olnud enne valimisi  sellest plaanist teadlik.  Vabaerakonna fraktsioon toetab  erakonna liikmete algatatud  kollektiivset pöördumist  kütuseaktsiisi tõusu vastu ja nõuab  selle käsitlemist riigikogus kiiremas  tempos ja suure tähelepanelikkusega.

Vabaerakonna juhatusse on tihe konkurents

30. mail toimuval Eesti Vabaerakonna üldkogul kandideerib erakonna juhatusse (kolmapäevase seisuga) enam kui 30 kandidaati. Erakonna esimehe kandidaadiks on Pärnumaa, Järva- ja Viljandimaa, Harjumaa ning Pärnumaa piirkonna poolt esitatud Andres Herkel. Üldkogu algab kell 11 Tallinnas Lillepaviljonis (Pirita tee 26). Üldkogule on registreerunud ligi 200 inimest.

Herkel: põgenikekvoot käib üle jõu ja innustab Euroopa-vastasust

Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul ei luba Eesti võimekus ilmselgelt enam kui tuhande põgeniku vastuvõtmist. Kvootide järk-järguline paisumine ilma sisemise aruteluta ja nende ebaproportsionaalsus tekitab usaldamatust ja vimma Euroopa Liidu suhtes, mis ei ole kindlasti soovitatav tagajärg.

Homsel üldkogul: Vabaerakond täiendab erakonna struktuuri kärajatega

Eesti Vabaerakond arutab oma üldkogul homme 30. mail põhikirjamuudatust, mis võimaldab luua erakonna esinduskogu. Viimase üks eesmärke on kärajatele omaselt arutada läbi kõik erakonnale ja ka ühiskonnale olulised probleemid ning anda juhatusele suuniseid üldkogude vahelisel ajal. Üldkogu algab kell 11 Tallinnas Lillepaviljonis (Pirita tee 26). Üldkogule on registreerunud ligi 200 inimest.

Vabaerakonna Tartu linna piirkond valis esimeheks Heiki Kripsi ja aseesimeheks Laili Jõgiaasa

Vabaerakonna Tartu linna piirkonna juhatus valis oma koosolekul (28.05) piirkonna esimeheks Heiki Kripsi ja aseesimeheks Laili Jõgiaasa. Mõlemad esitati piirkonna poolt ka erakonna juhatuse kandidaadiks laupäeval toimuval Vabaerakonna üldkogul.

Eesti Vabaerakonna koguneb täna oma üldkogule

Eesti Vabaerakond koguneb täna (30.05. 2015) kell 11 oma üldkogule, et teha kokkuvõtted Vabaerakonna esimesest tegevusaastast. Tulenevalt Vabaerakonna põhikirjast, millega erakonna juhtorganid valitakse vaid üheks aastaks, toimub ka erakonna esimehe, juhatuse, aukohtu ja revisjoni valimine. Samuti arutab üldkogu põhikirjamuudatust, millega erakonna uue juhtorganina luuakse esinduskogu. Üldkogu toimub Tallinnas Lillepaviljonis Pirita tee 26.

Andres Herkel markeeris oma kõnes Vabaerkonna ees seisvad ülesanded

Täna Vabaerakonna üldkogul peetud ülevaatekõnes rääkis erakonna esimees Andres Herkel erakonna loomisega seotud raskustest ja tulevastest eesmärkidest. Nagu märkis Herkel, vaatamata kõikidele takistustele erakond siiski loodi ja tänaseks on Vabaerakond muutunud reitingutabelites üheks edukamaks.

Vabaerakond kiitis heaks säästliku erakonna põhimõtted

Eesti Vabaerakonna üldkogu kinnitas majandusaasta, revisjonikomisjoni ja aukohtu aruande.

Lähtudes üldisest huvist ja et vastata küsimusele, mida teeb erakond oma riigieelarvlise toetusega, kiitis üldkogu koos majandusaasta aruandega heaks ka otsuse „Säästliku erakonna põhimõtted“ riigieelarvelise toetuse kasutamiseks.

Eesti Vabaerakonna üldkogu võttis vastu avalduse

Eesti Vabaerakond võttis täna oma üldkogul vastu avalduse, millest juhib tähelepanu, et praegune valitsuskoalitsioon ei ole orienteeritud oluliste muutuste saavutamisele Eesti arengus ja sisuliselt pidurdab seda, seades esiplaanile erakonnahuvid ja rakendades võimul püsimiseks võõrandumist tekitavaid poliittehnoloogiaid.

Avalduse tekst lisatud.

Eesti Vabaerakond

www.vabaerakond.ee

Vabaerakond valis esimeheks tagasi Andres Herkeli

Eesti Vabaerakond valis oma tänasel koosolekul esimeheks tagasi Andres Herkeli. kes sai 172 välja antud hääletussedelist 164 erakonna liikme hääled. 8 sedelit tunnistati kehtetuks. Erakonna kümneliikmelisse juhatusse valis üldkogu järgmised erakonna liikmed: Jaanus Ojangu, Märt Meesak, Jüri Saar, Külliki Kübarsepp, Aimar Altosaar, Ain Ostra, Jüri Adams, Mati Ilisson, Monika Haukanõmm ja Inna Rose.