Veebruar 2016

Õiguskomisjon toetas paarkonna seaduse esimese lugemise lõpetamist

Riigikogu õiguskomisjon otsustas eile (9.02) üksmeelselt häältega 10:0 lõpetada paarkonnaseaduse eelnõu esimese lugemise. Varem on mitu koalitsioonisaadikut paarkonnaseaduse eelnõu teravalt kritiseerinud.

Jüri Adams ütles õiguskomisjonis, et paarkonnaseadus sündis reaktsioonina Riigikogu eelmise koosseisu vastu võetud kooseluseadusele ja selle rakendusseaduse eelnõule. "Meie eesmärk on näidata, et neid küsimusi saab lahendada palju lühemalt ja arusaadavamalt," ütles Adams.

Andres Ammas: Reformierakond juurutab Riigikogus halbu kombeid

Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas nimetas Riigikogus opositsioonisaadikute küsimuste blokeerimist Reformierakonna poolt rahvaesinduse mõnitamiseks ja ebademokraatlikuks pretsedendiks.  

Täna Riigikogus toimunud Eesti välispoliitika arutelul riiklikult tähtsa küsimusena pani Reformierakonna fraktsioon oma liikmed kõigile üllatuseks kiirkorras ja pea täiskoosseisus esitama välisministrile küsimusi, et võimalikult välistada tunniajase arutelu jooksul opositsioonisaadikute küsimused. Välisminister ületas seejuures nagunii juba tublisti talle ettekandeks ettenähtud aja.

Vabaerakonna esinduskogu koguneb 12. ja 13. veebruaril

Vabaerakonna esinduskogu koguneb sel nädalavahetusel Harjumaal Pedase puhkekeskuses, et arutada erakonna nägemust haldusreformist ja seada sihte edaspidiseks.

Aasta tagasi Riigikogu valimiste eel nimetas Andres Herkel, et kui Vabaerakond pääseb Riigikokku, muutub Eesti poliitika paremaks. Herkeli sõnul on Vabaerakond pannud seni tasapisi mandunud Riigikogu taas elama ning julgeb pakkuda uusi lähenemisi vanade mängijate pahameele kiuste.

Vabaerakond rõhutab kiire haldusreformi ja kogu riigireformi vajalikkust

Vabaerakonna esinduskogu arutas kahel päeval haldusreformi teemadel ning võttis põhimõttelise seisukoha, et reform on vajalik, kui mitte kogukondade elujõu hinnaga. Erakond alustas haldusreformi tervikvisiooni koostamisega, sest praegune käsitlus on olnud reformikeskne, mitte inimesekeskne.

„Praegu arutelu all olev kohalike omavalitsuste reform saab olla vaid esimene aste haldusreformis, sest kogu riigibürokraatia vajab olulisi muutusi,“ ütles Vabaerakonna esinduskogu liige, Konguta vallavolikogu esimees Märt Meesak.

Vabaerakond: Riigikokku kandideerimine peab olema vaba!

Vabaerakonna esinduskogu asus seisukohale, et Eestis ei ole täielikult tagatud passiivne valimisõigus ehk õigus esitada valimistel kandidaatide nimekirju.

„Eesti põhiseadus esitab valimiste kohta nõude, et need peavad olema vabad (§60 ja §156). Meie arvates peab vabadus tähendama ka kandidaatide nimekirjade esitamise vabadust. Riigikogu valimistel on see Eestis tõsiselt piiratud,“ öeldakse Vabaerakonna põhiseadustoimkonna poolt koostatud ja esinduskogul heaks kiidetud soovituses Riigikogu fraktsioonile.

Ain Lutsepp: riigikaitse peab hõlmama ka mittesõjalisi tegevusi

Vabaerakonna saadikud esitasid täna kaitseminister Hannes Hansole arupärimise laiapõhjalise riigikaitse arendamise kohta. Vabaerakonna hinnangul tuleb tõsiselt kaaluda kodanikukaitse kursuse sisseviimist kooliõppekavva ning tagada vabatahtlike julgeolekutagajate senisest paremat koostööd.

Samasoolistele suunatud paarkonnaseadus on Riigikogus

Riigikogus on teisipäeval 16. veebruaril esimesel lugemisel paarkonnaseaduse eelnõu, mille õiguskomisjon saatis üksmeelselt häältega 10:0 täiskogu ette koos otsusega esimene lugemine lõpetada.

Jüri Adamsi koostatud ja kümne Riigikogu liikme poolt esitatud paarkonnaseaduse eelnõu sündis vajadusest näidata kätte lahendus, kuidas vältida Riigikogu eelmises koosseisus vastu võetud kooseluseaduses ja selle rakendusseaduse eelnõus sisalduvaid puudusi. Eesmärk oli näidata, et neid küsimusi saab lahendada palju lühemalt ja arusaadavamalt.

Vabaerakond kiidab 2015. aasta seadusloomest raamatupidamise seadust ja laidab planeerimisseadust

Vabaerakonna fraktsioon esitas Hea Õigusloome Tava konkursile hea seaduse näitena raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, mis võeti Riigikogus vastu 10. detsembril 2015. Selle seadusega lihtsustatakse mikro- ja väikeettevõtja majandusaasta aruande sisu ning aruande esitamist, parandades seeläbi ettevõtluskeskkonda.

Sergei Metlev: propagandistlikku Sputnikut tuleb boikoteerida

Vabaerakonna esinduskogu liikme Sergei Metlevi sõnul tuleb eile tegevust alustanud eesti- ja venekeelset propagandaportaali Sputnik täelikult boikoteerida, kuna projekti juhid on Kremli agressiivse poliitika elluviimise tõttu allutatud Euroopa Liidu ja muudele sanktsioonidele ning nende eesmärgiks on Eesti sisemise rahu kõigutamine.

„Sputniku" nime on kandnud ka nõukogudeaegsed vidinad ja elektrirongid.

Külliki Kübarsepp: Vabaerakonnal on ees suur töö naisvalijate toetuse kasvatamiseks

Vabaerakonna aseesimees Külliki Kübarsepp väljendas erakondade reitinguid kommenteerides rahulolu stabiilsuse üle, kuid leidis, et rahul ei saa olla naiste vähese osakaaluga Vabaerakonna toetajate hulgas. Praegu on 63 protsenti Vabaerakonna toetajatest mehed.

"Vaadates Riigikogu fraktsioone, siis Vabaerakonna fraktsioonis on kõige suurem naiste osakaal. Paraku, pole me suutnud seda potentsiaali veel ära kasutada," sõnas fraktsiooni liige Kübarsepp.

Vabaerakonna Riigikogu saadikud on 2. ja 3. märtsi visiidil Kagu-Eestis

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liikmed on 2. ja 3. märtsil ringsõidul Valga-, Võru- ja Põlvamaal. Kohtumised on koolides, haiglates, kogukondade ja ettevõtjate esindajatega, oma erakonna valijatega. Erakonna esimehe Andres Herkeli sõnul on Eestis palju olulisi teemasid, alates riigireformist ja valimisseadustest, keskkonnaküsimustest ja ka maksuteemadest, mille kohta Riigikogu liikmed ootavad tagasisidet ja küsimusi oma tööks.