Märts 2016

Krista Aru: kas Eesti muuseumide edulood on rahandusministeeriumi kullipilgu vaates Eesti kultuuri nõrkus?

Vabaerakonna saadik Riigikogus, kauane Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Krista Aru küsis täna (07.03.16) riigihalduse ministrile esitatud arupärimises, millisel moraalsel ja õiguslikul alusel sekkub rahandusministeerium teiste ministeeriumide valitsemisalas toimuvasse.

Herkel: koalitsioon paljastas oma palge, avatud valimisnimekirju ei toetata ühelgi moel

Riigikogu põhiseaduskomisjon lükkas täna tagasi Vabaerakonna muudatusettepanekud Riigikogu valimise seadusele, mis muudaks kompensatsioonimandaatide jagamise sõltuvaks kandidaatide poolt saadud häälte hulgast (nn. avatud nimekirja põhimõte, kus kompensatsioonimandaadi saab esimesena see kandidaat, kes on kogunud oma valimisringkonna lihtkvoodist enima häälteprotsendi).

Monika Haukanõmm: iga laps Eestis on kuldaväärt ja väärib erilist tähelepanu

Vabaerakond on vastu Riigikogus täna arutluse all olnud seadusemuudatuse ettepanekuga, et riikliku vanemahüvitise saamine siduda lapse arstlikus kontrollis käimise kohustusega. Monika Haukanõmm rõhutas, et vanemahüvitise äravõtmisega seatakse otseselt ohtu ka lapse heaolu, ja kui lapse tervis või heaolu satuvad ohtu, peavad kiiresti ja sihipäraselt sekkuma sotsiaaltöötajad.

Alaealiste ehk kuni 17-aastaste laste arv Eestis väheneb pidevalt: kui 1990. aasta alguses oli lapsi ligi 416 000, siis 2014. aasta alguses vaid ligi 243 600.

Külliki Kübarsepp: Kagu-Eesti piirimaade madal väljaostuhind toob kaasa ebaõiglast vaenu meie riigi suhtes

Vabaerakonna fraktsiooni liikmed esitasid siseministrile arupärimise seoses piirimaade väljaostmisega. Valgamaalt pärit Külliki Kübarsepa sõnul kogesid fraktsiooni liikmed väljasõidul Kagu-Eestisse, et piiriäärsete maaomanike murede lihtsa lahendamise asemel peetakse kulukaid ja keerulisi läbirääkimisi. „Inimestele võimaluste selgitamata jätmine toob paraku kaasa vaenu meie riigi suhtes ja see on ebaõiglane,“ lisas Kübarsepp.

Vabaerakond: Gaasijuhtmel Nord Stream 2 on tagajärjed nii terve Euroopa Liidu julgeolekule kui ka Ukraina tulevikule

Vabaerakonna saadikud esitasid täna arupärimise peaministrile võimaliku torujuhtme Nord Stream 2 ehitamise kohta.

"Selle torujuhtme rajamisel on tagajärjed nii Euroopa Liidu julgeolekule kui ka Ukraina tulevikule," ütles Andres Herkel eelnõu üle andes. "Rõhutame, et energiaallikate mitmekesisus ja riskide hajutamine vastab Eesti rahvuslikele huvidele ning peatselt saabuval Euroopa Liidu eesistumisel tuleb meil kaitsta Euroopa Liidu ühtset energiapoliitikat kõrgel professionaalsel tasemel."

Viie erakonna saadikud algatasid võrdse kohtlemise seaduse muutmise

Viie parlamendierakonna saadiku eestvõttel algatati Riigikogus võrdse kohtlemise seaduse muutmine, mis tagab erinevatele gruppide võrdse kaitse diskrimineerimise eest ning lõpetab seni kehtinud kitsendused, mis inimeste õigusi riivavad.

Üks eelnõu algatajatest, Vabaerakonna saadik Monika Haukanõmm, ütles, et võrdse kohtlemise seadusega üle võetud eurodirektiividele läheneti mehaaniliselt, mis lõi seaduse tasandil erinevate gruppide osas erinevad nõuded.

Eesti Vabaerakonna avaldus emakeelepäevaks

Eesti keel on Eesti riigi ja rahva suurim vaimne vara, on rahva kultuurilise arenemise saadus ja kultuuri taseme tunnistaja. Eesti keel on Eesti eriomane panus maailma kultuurivaramusse.

„Eesti Vabaerakond ja selle juhatus tajub vastutust eesti keele hoidmise eest, sest meie väikest kõrgel järjel kultuurkeelt saadavad muutuvas maailmas ka ohud. Sellepärast ei tohi me ka Eestis kehtestatud keelenõuete osas järeleandmisi teha, kui tahame, et meie keel kestab ja areneb,“ ütles Vabaerakonna esimees Andres Herkel.

Vabaerakond kutsub 18. märtsil rahvusvahelisele maksukonverentsile „Eesti maksukeskkond aastal 2020“

Eesti Vabaerakond koos Maksumaksjate Liidu ja mõttekojaga Vaba Isamaaline Kodanik korraldab 18. märtsil rahvusvahelise visioonikonverentsi „Eesti maksukeskkond aastal 2020“. Erakonna esimees Andres Herkeli sõnul on ühiskonnas praegu laialdane tellimus Reformierakonna maksudogmad üle vaadata ja neid revideerida. „Mõistlik on seda teha võimalikult heade ekspertide toel ja pikaajalise diskussiooniga, mitte nii, et jälle hakatakse valimiste eel läbi kaalumata lubadusi loopima,“ ütles Herkel.

Andres Ammas: Haldusreformi puhul ärgem unustagem, et omavalitsused on KES, mitte MIS

Vabaerakond peab haldusreformi äärmiselt vajalikuks, fraktsiooni aseesimees Andres Ammas lubas täna Riigikogus haldusreformi eelnõu üleandmise järel, et erakond on valmis selle arutamisel aktiivselt kaasa rääkima. „Vabaerakond on suuresti sündinud kogukondade eestvedajate ja pikka aega kohalikes valimisliitudes kaasa löönud inimeste initsiatiivil, kes teavad omavalitsustest nii mõndagi,“ ütles Ammas. „Kutsume rohkem usaldama oma tublisid ja tragisid inimesi ning ärme reguleeri taas kõike Tallinnast ja üle võlli.“

Vabaerakond: Soome ja Norra kogemusi arvestades vajame Eesti-Vene piiri kaitset

Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul on põgenike suunamine Venemaa poolt Eesti piirile Norra ja Soome näite varal reaalne oht, mille ohjamisega võivad Eestil tekkida tõsised raskused. Vabaerakonna saadikud esitasid täna Riigikogus peaministrile sellekohase arupärimise.

Kübarsepp: looduskaitse-eeskirjad mõjutavad otseselt regionaalpoliitikat

Riigikogu muutis täna looduskaitse seadust, mille üks emotsionaalseim arutelupunkt oli kaitse-eeskirjade kohustuslikuks ülevaatamiseks uue tähtaja seadmine. Vabaerakonna saadik Külliki Kübarsepp ei nõustunud Keskkonnaministeeriumi lahendusega kaotada seadusest tähtajaline tärmin, mil tuleks üle Eesti kaitse-eeskirjad üle vaadata.

Vabaerakond korraldab täna rahvusvahelise maksukonverentsi „Eesti maksukeskkond aastal 2020“

Eesti Vabaerakond koos Maksumaksjate Liidu ja mõttekojaga Vaba Isamaaline Kodanik korraldab täna, 18. märtsil, rahvusvahelise visioonikonverentsi „Eesti maksukeskkond aastal 2020“. Erakonna esimees Andres Herkeli sõnul on ühiskonnas praegu laialdane tellimus Reformierakonna maksudogmad üle vaadata ja neid revideerida. „Mõistlik on seda teha võimalikult heade ekspertide toel ja pikaajalise diskussiooniga, mitte nii, et jälle hakatakse valimiste eel läbi kaalumata lubadusi loopima,“ ütles Herkel.

Soome majandusteadlane: makse ei tohi kujundada isolatsioonis

Vabaerakonna ja Maksumaksjate Liidu korraldatud rahvusvahelisel maksukonverentsil „Eesti maksukeskkond aastal 2020“ esinevad täna ka Põhjamaade maksusüsteemi eksperdid. Soome riikliku majandusuuringute instituudi uuringute juht Seppo Kari ütles, et maksusüsteem peab olema tasakaalukas ja pidevalt järgima eesmärke.

Soome rahandusministeeriumi peaökonomist: Soomes on maksude maksmise osa kodanikuidentiteedist

Vabaerakonna ja Maksumaksjate Liidu korraldatud rahvusvahelisel maksukonverentsil „Eesti maksukeskkond aastal 2020“ täna esinenud Soome rahandusministeeriumi maksude osakonna peaökonomist, majandusteaduste doktor Elina Pylkkänen ütles, et Soome on arendanud kõrget maksumoraali ja usaldust. Ka Eesti võiks selle poole aktiivsemalt püüelda.

Maksuekspert Lehis: halduskoormuse vähendamine ja eeskujud aitavad makse paremini koguda

Tänasel Vabaerakonna ja Maksumaksjate Liidu korraldatud rahvusvahelisel maksukonverentsil ütles maksuekspert ja Maksumaksjate Liidu juhatuse liige Lasse Lehis, et maksude parema laekumise tagab muuhulgas madalam halduskoormus ning ühiskonna juhtide eeskuju.

„Halduskoormuse osas on meil palju teha. Rakendada võiks rohkem lihtsustamisnorme ehk kindlas määras maksuvabastus, lihtsam tõendamisprotseduur ja nõuda vähem aruandlust,“ ütles Lasse Lehis.

Eesti Vabaerakonna poliitiline avaldus Eesti maksukeskkonna kohta

18. märtsil 2016 Konverentsi „Eesti maksukeskkond 2020“ lõppsõna

Eesti ühiskonnas on süvenemas tunnetus, et Eesti maksukeskkond ei ole heas vastavuses 21. sajandi globaliseeruva ja tehnologiseeruva maailmamajanduse konkurentsikeskkonnaga, ei toeta ega taga Eesti majanduskasvu ning erinevad maksuseadused ei ole ohtrate seadusemuudatuste tõttu enam üksteisega kooskõlas.

Monika Haukanõmm: EOK presidendivalimiste käigus tuleb tähelepanu pöörata ka erivajadustega sportlaste ja treenerite saavutustele

Riigikogu liige Monika Haukanõmm peab oluliseks, et erivajadusega sportlaste ja eriti nende treenerite medaliraha tiitlivõistlustel eduka esinemise eest peab olema teiste sportlastega samaväärne. Et sportlaste tunnustamine on Eesti Olümpiakomitee ülesanne, siis on vajalik teema ka olümpiakomitee presidendivalmiste ajal tähelepanu all hoida ja debatti sisse tuua.

Vabaerakond: trahvirahaga eelarveaukude lappimine on õigusriigile kohatu

Vabaerakonna esinduskogu liikme Sergei Metlevi sõnul peab karistuspoliitika teenima üksnes ühiskonna turvalisust ja seetõttu tuleb suunata trahviraha luku taha stabiliseerimisreservi ning järsk trahvitõus asendada pikema tõusugraafikuga. Vabaerakond esitas Riigieelarve seaduse muudatused, mille esimene lugemine on Riigikogus kolmapäeval.  

Vabaerakond mõistab hukka Brüsselis toimunud plahvatused ja on mures mureneva turvalisuse pärast

"Õige on öelda, et paha on tulnud nüüd väga lähedale, Brüsseli lennujaam on paljudele Eesti inimestele igapäevaste käikude värav," ütles Vabaerakonna esimees Andres Herkel.

"Kurjusele ja vihkamisele, massimõrvani viivatele tegudele tuleb vastu astuda oma põhiväärtustele truuks jäädes. Samas tuleb võtta kasutusele ja mobiliseerida kõik meetmed, et jõuda nonde jälestusväärsete tegude toimepanijateni. Avaldame kaastunnet hukkunute lähedastele ja kannatada saanutele. Püüame kõik oma tegudega aidata kaasa turvatunde taastekkele nii Brüsselis kui üle Euroopa," ütles Herkel.

 

Monika Haukanõmm: puuetega inimeste õiguste kaitse on puudega – vaja pole sõnu vaid tegusid

Vabaerakonna saadik Monika Haukanõmme päris sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknalt, miks Eesti riik hämab ÜRO-le saadetud riigiraportis, jättes eksliku mulje, nagu oleks meil loodud konventsioonis nõutud riigist sõltumatu puuetega inimeste õiguste järelevalve ja kontrolliga tegelev komisjon.

Vabaerakond esitab Riigikogu esimehe kandidaadiks Krista Aru

Vabaerakonna fraktsioon Riigikogus esitab Riigikogu esimehe kandidaadiks Krista Aru, fraktsiooni esimehe Andres Herkeli sõnul vajab Riigikogu juhtimine rohkem ärksust ja Krista Aru omadustega Riigikogu liige sobib sellesse ametisse suurepäraselt.

Andres Herkeli sõnul vajavad värsket pilku ja ümberhindamist Riigikogu kodukord, Riigikogus tehtava töö talletamine tuleviku jaoks ja kindlasti parlamendi maine, eelkõige kuluhüvitiste vallas.

Vabaerakonna saadikud töötavad kaks päeva Pärnumaal

Neljapäev (31.03) algab Riigikogu liikmetele koolitundidega: Andres Ammas annab tunni Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi 8., 9. ja 12. klassi õpilastele ja õpetajatele, Paikusel külastavad Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžit Andres Herkel ja Külliki Kübarsepp. Reedel külastatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskust, kus arutatakse, kuidas jääksid noored Pärnusse ka pärast kooli lõpetamist.