Aprill 2016

Vabaerakond: valitsus täidab Ida-Virumaa tegevuskava puudulikult

Vabaerakonna saadikud esitasid täna peaminister Taavi Rõivasele arupärimise, mis keskendub Ida-Virumaa tegevuskava puudulikule täitmisele. Arupärimist üle andnud Vabaerakonna saadiku Krista Aru sõnul on tegevuskava valikuline täitmine toonud kaasa muuhulgas seda, et finantsraskustesse sattunud Narva Aleksandri kirik pandi enampakkumisele.

Artur Talvik: Vabaerakond ei lepi demokraatiavaese haldusreformiga

Vabaerakond näeb vajadust tunduvalt sisukama ja laiema riigipidamisereformi järele kui on valitsuse pakutud haldusreform. „Valitsuse kavas on suuri probleeme, need on peamiselt seotud kohaliku demokraatia lämmatamisega ja suurerakondade katsega kasutada omavalitsuspiiride ümberjoonistamist platsdarmina kohalike valimisliitude poliitikast välja tõrjumiseks,“ ütles Vabaerakonna saadik Artur Talvik.

Artur Talvik: Demokraatiavaene haldusreform kardab Tallinna

Riigikogus eile toimunud haldusreformi arutelul ütles Vabaerakonna saadik Artur Talvik, et Eestis on tekkinud jäik võimuvertikaal, mille tipus on administratsiooniparteid ning valitsuse esitatud haldusreformiseadus vaid tugevdab tsentraliseerimist, jättes kohalikud omavalitsused ripatsiks ja ignoreerides Tallinna häda.

Andres Ammas: Ootame valitsuselt konkreetseid samme majanduskasvu turgutamiseks

Vabaerakonna saadikud esitasid täna rahandusministrile arupärimise seoses hiljuti avalikuks saanud kevadise kurva majandusprognoosiga. „Tahame anda rahandusminister Sesterile suurepärase võimaluse meid Riigikogus rõõmustada uute fantaasiarikaste ja värskete ideedega sellest, kuidas Eesti majandus selle valitsuse ajal elavnema hakkab ning milliste maksu- ja aktsiisitõusudega eelarveauke lapitakse,“ ütles Andres Ammas arupärimist üle andes.

Vabaerakond algatas ettevõtlust turgutava sotsiaalmaksu lae eelnõu

Vabaerakond esitas täna Riigikogu menetlusse sotsiaalmaksu seaduse muutmise, millega kehtestatakse sotsiaalmaksu lagi 4,5-kordse mediaanpalga tasemel ehk mulluse seisuga ligi 3450 eurot kuus. Vabaerakond näeb seda olulise turgutusena ettevõtluskeskkonnale, mis loob eeldused ligi tuhande uue kõrgepalgalise töökoha tekkeks.

Vabaerakond loodab, et valitsus revideerib oma poliitikat

"Trahvieelnõu ebaõnnestumine kolmapäeval  Riigikogus on küllaldast häältehulka omava koalitsiooni esimene suur läbikukkumine Riigikogus. Tegemist oli valel alusel põhineva käsitlusega, mis püüdis seada karistuspoliitika pigem riigieelarve täitmise vankri ette. " ütles Vabaerakonna esimees Andres Herkel.

Herkeli sõnul ei saa selle hääletuse mõju alahinnata ning tema meelest saab tänase hääletustulemuse mõju olla kahesugune. 

Vabaerakond andis Riigikogu salvestiste säilitamise sätte taas üle

Vabaerakonna esimees Andres Herkel ütles täna Riigikogus, et fraktsioon hääletas eile Riigikogu kodu- ja töökorra muutmise poolt, sest sellega muutub komisjonide töö protokollimine sisukaks ja läbipaistvus paraneb. Samas ei saa Vabaerakonna esimehe sõnul rahul olla sellega, et kõik opositsiooni ettepanekud, mis puudutasid istungite salvestiste ja muu abimaterjali säilitamist lükati tagasi.

Tartu piirkond valis uue juhatuse ja esimeheks Laili Jõgiaasa

Eesti Vabaerakonna liikmed Tartus pidasid 9. aprillil üldkogu ja valisid piirkonnale uue juhatuse, mille olulisim ülesanne on kohalikeks valimisteks Tartu linnale aruka programmi koostamine. „Erineme konkurentidest kindlasti värskuse ja julguse poolest, meil ei ole eelnevate valimiste programmi, kuhu lihtsalt kosmeetilisi parandusi lisada“, ütles piirkonna juhatuse liige Toomas Kalmus.

Vabaerakond asub kuulama võimalike presidendikandidaadi kandidaatide seisukohti

Vabaerakond hakkab sellest nädalast alates korraldama avatud kuulamisi, et saada rohkem aimu nende inimeste seisukohtadest, keda on avalikkuses sobivate kandidaatidena esile tõstetud ja kes võiksid pälvida erakonna ja fraktsiooni liikmete toetust kui mitte esimeses, siis võib-olla teises või kolmandaski ringis. Kuulamistele on oodatud erakonna liikmed ja igaüks võtku ka sõber kaasa.

Vabaerakonna Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna piirkond valis uue juhi

20. aprillil toimus Vabaerakonna Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna piirkonna üldkoosolek. Üldkoosolek valis piirkonnale uue juhatuse ja esimehe ning sõnastas lähtekohad kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks tuleva aasta oktoobris.

Piirkonna uues 9-liikmelises juhatuses on Haaberstist Jaan Saar, Anti Piirikivi ja Jaanus Paasoja, Kristiinest Aare Nurm, Jaanika Klopets ja Georg Kirsberg ning Põhja-Tallinnast Eero Pihlas, Külliki Kübarsepp ja Risto Kukk.

Piirkonna uus esimees on Eero Pihlas, aseesimehed Jaanika Klopets ja Jaan Saar.

Ammas: Vabaerakond soovib kaotada kohustusliku sotsiaalmaksu miinimumi

Riigikogu Vabaerakonna fraktsioon algatas Riigikogu otsuse eelnõu, millega kohustatakse valitsust töötama välja regulatsioon, mis võimaldab kaotada sotsiaalmaksu kohustusliku miinimumi. Sotsiaalmaksu miinimumi kaotamine elavdab tööturgu ja muudab selle paindlikumaks, väheneb töötute hulk ja ümbrikupalkade maksmine, ütles Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas.

Vabaerakonna saadikud töötavad teisipäeval Lõuna-Viljandimaal

Vabaerakonna saadikud on teisipäeval, 26. aprillil ringsõidul Mulgimaal, kohtutakse omavalitsusjuhtide ja kohalike ettevõtjatega. Peamine aruteluteema on haldusreform: millist kasu saab reformi tulemusel kohalik rahvas, mis muutub kohalike ettevõtjate jaoks.

Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul praegune haldusreformi seaduseelnõu ei inspireeri kohalikke kogukondi ja ettevõtlust. Mulgimaa päeva eestvedaja, Vabaerakonna juhatuse liikme Mati Ilissoni meelest kõnetab haldusreform enam ametnikkonda, kuid ei taga elanikele senisest oluliselt paremat elukeskkonda.

Vabaerakonna saadikud on 28. ja 29. aprillil kohtumistel Tartu linnas

Tartlased on valinud Riigikogu XIII koosseisu Vabaerakonna saadikud Krista Aru ja Jüri Adamsi. Neljapäeval ja reedel on Aru ning Adamsi ja nende Vabaerakonna fraktsioonikaaslaste Tartu kohtumistel tähelepanu all eelkõige haridusteemad.

Neljapäeva alustuseks toimub elukestva õppimise teemaline hommikukohvi-kohtumine eakatega Vilde Tervisekohvikus kell 10-12. Peateema on põhimõte, et keegi ei ole liiga vana ei õppimiseks ega töötamiseks. Riigikogu saadikutest osalevad hommikukohvil Andres Herkel ja Andres Ammas ning erakonna juhatuse liige Aimar Altosaar.

Vabaerakond kutsub Nõmme Noortemaja toetuseks piketile

Eesti Vabaerakond kutsub kõiki 4. mail kell 14 Tallinnas Vabaduse väljakul toetusaktsioonile, et Nõmme lapsed ja noored saaksid oma huviharidusteed Nõmmel senistes Nõmme Noortemaja ruumides jätkata.

Vabaerakondlased Nõmmel ja Mustamäel taunivad Tallinna Linnavalitsuse arusaamatuid ja üldsusele põhjendamata plaane lõpetada aastakümneid Nõmmel tegutsenud huviringide tegevused Nurme, Mai ja Õie tänava majades ning Nõmme noortemaja kolida ümber rekonstrueeritavasse Pääsküla gümnaasiumisse.