September 2016

Metlev: kremlimeelse rahu marsi korraldajad tahavad vene maksumaksja raha

Vabaerakonna liikme Sergei Metlevi sõnul ihkavad Tallinnas laupäeval toimuva NATO-vastase marsi korraldajad Putini-meelsete aktivistide eelarvet, mida on lasknud käest kriminaalasjadesse uppunud kaasmaalane Andrei Zarenkov, propagandist Aleksandr Kornilov ning vene koolide ja pronkssõduri pseudokaitsjad. „Eestis on kremlimeelsete aktivistide koda suhteliselt tühi, kuna ühiskond on pärast pronksiööd suutnud üldjoontes ära leppida ning venekeelse hariduse reform ei ole läbi kukkunud. Seejuures mitmed vanad tegelased on end diskrediteerinud.

Vabaerakonna noored: pooldame ravikanepi ja selle tootmise legaliseerimist

Vabaerakonna noorteühendus Vabad Noored toetab ravikanepi kättesaadavuse parandamist ning näeb, et Eestis võiks lubada toota kanepit meditsiinilise ekspordi tarbeks. Vabad Noored suunasid oma ettepaneku erakonna juhtorganitele arutamiseks ja otsustamiseks.

Talvik mitte ainult piimasektor - kogu põllumajandustoetuste süsteem vajab uuendusi

Vabaerakond toetab Eesti põllumeeste keskorganisatsioonide poolt valitsusele esitatud nõudmisi siseriiklike üleminekutoetuste ja kriisi leevendamiseks mõeldud täiendava riigiabi maksimaalses ulatuses väljamaksmiseks. Vabaerakonna saadiku Artur Talvikus sõnul on kogu Eesti põllumajandussektoris alanud valitsuskoalitsiooni pragmaatilistest valikutest tingitud pikaajaline kriis.

Monika Haukanõmm: psüühiliste erivajadustega isikud terroriseerivad Valkla kogukonda

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm pöördus täna Vabaerakonna fraktsiooni nimel sotsiaalkaitseminister Tsahkna poole arupärimisega seoses Valkla küla elanike tervist ja vara ohustavate psüühiliste erivajadustega isikutega, kes põgenevad pidevalt riiklikust hoolekandeasutusest nõrga järelevalve ja seaduslünkade tõttu.

Artur Talvik. Vabaerakonna 20 ettepanekut maaelukriisi leevendamiseks. Kas neist on abi ja millal?

Riigikogu liikme, vabaerakonna saadiku Artur Talviku sõnul on kogu Eesti põllumajandussektoris valitsuskoalitsiooni pragmaatilistest valikutest tingitud pikaajaline kriis. "Üsna kindel, et praeguse valitsuse juhtimisel mingit pööret maaelus ja põllumajanduses ei toimu," vastab Talvik Maaleht.ee pärimisele, millal muutused toimuma võiksid hakata, kui Vabaerakonna esitatud 20 ettepanekut kohe ellu rakendama hakata.

Talvik: julgeolekutundlikus ID-kaardi hankes valitseb totaalne segadus

Vabaerakonna saadiku Artur Talviku sõnul ei kannata 40 miljonit eurot maksva ID-kaardi hanke läbiviimine Politsei-ja Piirivalveameti poolt kriitikat, sest kohtuotsusega tühistatud hange osutus ebakvaliteetseks ning isegi pärast tühistamist jätkab asutus kummalisel moel läbirääkimisi. Vabaerakonna saadikud esitasid täna siseministrile sellekohase arupärimise.

Kübarsepp: kuidas RKAS kavatseb peatada Patarei kindluse lagunemise?

Külliki Kübarsepp andis täna Vabaerakonna saadikute nimel üle arupärimise riigihalduse ministrile, sooviga teada saada, kuidas Tallinna Patarei kindluse omanik, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, mille üldkoosolekuks on rahandusminister, teeb tööd muinsuskaitsealuse ja Euroopa kõige enam hävimisohus pärandi hulka kuuluva Patarei kindluse kaitsmisega.

Vabaerakond tähistab 20. septembril teist sünnipäeva

Eesti Vabaerakonna keskendub teist sünnipäeva tähistades tulevikule. Arutelul „Eesti ja Euroopa Liit suurte väljakutsete ajastul“ on peakõnelejaks presidendikandidaat Allar Jõks ning seda kannab üle Postimehe veebileht. Sünnipäeva-välkkõnede teema on „Vabaerakond ja Vabaerakonna Eesti 2023“.

Allar Jõks Vabaerakonna sünnipäeval: Euroopa idee vajab 21. sajandisse kohandamist

Teisipäeval oma teist sünnipäeva tähistanud Vabaerakonna pidulikul üritusel kõnelenud presidendikandidaat Allar Jõks rõhutas, et Euroopa Liitu tuleb värskendada, et ta sobituks 21. sajandisse ning vastaks paremini rahvusriikide ootustele.

Euroopa Liidu tänast olukorda kirjeldades kasutas Allar Jõks värsket Bratislava kohtumise kogemust – laev lõunalauas riigijuhtidega sõitis mööda Doonau jõge edasi-tagasi, et vältida kärestikku või karile sõitu.

Vabaerakond tunnustas teise sünnipäeva puhul oma liikmeid ja toetajaid

Vabaerakond tunnustas teise sünnipäeva puhul oma liikmeid ja toetajaid ning erilise tänu pälvis disainer Egon Erkmann, kelle loodud on Vabaerakonna sümbol, kuldse südamega puhas, valge karikakar, mis on erakonnal aidanud silma paista ja meeles püsida.

Vabaerakond algatas eelnõu presidendi valimiskogus valimise kindlustamiseks

Vabaerakonna saadikud algatasid täna seaduseelnõu, mis tagab pärast presidendivalimise läbikukkumist Riigikogus valimiskokku viidud presidendivalimiste õnnestumise. Praegu ei ole see tagatud, sest nõutav on osavõtnud valijameeste enamus ja osavõtjateks loetakse ka neid, kes rikuvad või ei täida sedelit.

Herkel: nüüd tuleb kõigil erakonnaülbus kõrvale heita

Vabaerakonna esimees Andres Herkel leiab, et presidendivalimiste nurjumise pärast kannab suurimat vastutust Reformierakond. „Eks vastutavad kõik, aga Reformierakond kui Riigikogu suurim partei ja peaministrierakond oli see, kes ebaõnnestunud käitumismustrile kõigepealt tooni ette andis,“ ütles Herkel.

Ta meenutas, et juuni algul kutsus Reformierakond Riigikogu fraktsioonide esindajad kokku ning teatas, et president tuleb valida nende pakutud kandidaatide hulgast. Sellega oli igasugune koostöö halvatud ja ka teised erakonnad hakkasid väga enesekeskselt tegutsema.

Vabaerakond algatab Riigikogus riiklikult olulise küsimuse „Meri ei salli seisvat vett“ arutelu

29. septembril algusega kell 10 arutab Riigikogu täiskogu Vabaerakonna saadikurühma eestvedamisel olulise tähtsusega riiklikku küsimust „Meri ei salli seisvat vett. Merendus kui Eesti majanduse taaskäivitaja“, mis keskendub Eesti merenduse madalseisu ületamisele. Ettekandega esinevad viitseadmiral Tarmo Kõuts ja TTÜ  Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger. Peaettekande peab Vabaerakonna saadik ja tänavuse Merekultuuriaasta kõneisik Artur Talvik.

Märt Meesak: Vabaerakonnal on tohutu potentsiaal toetuse kasvatamiseks

Vabaerakonna seisukohtade ja sõnumite toetuse kasv on erakonna uue tegevjuhi Märt Meesaku sõnul tema ametiaja üks põhieesmärke. Tema hinnangul täna ilmunud konservatiivse uuringu järgi arvutatud 9 protsenti on kaheaastase erakonna jaoks korralik tulemus, mis peegeldab erakonna potentsiaalikust.

Vabaerakond päris rahandusministrilt aru raske kütteõli segamise segaduse kohta

Vabaerakonna saadikud esitasid rahandusministrile arupärimise saamaks lisainfot eelmise aasta lõpust hüppeliselt kasvanud madala aktsiisiga maksustatud raske kütteõli kasutuse kohta. Saadikurühma esimees Andres Herkel küsib, miks on Rahandusministeerium lasknud pika aja vältel petuskeemile tugineval kütusesegamisel toimuda ja palju riigil on seetõttu aktsiisimaksu saamata jäänud?

Rahvusvahelise turismipäeva päring: miks maaturismiettevõtjaid karistatakse kallite veeanalüüsi nõuetega

Täna, rahvusvahelisel turismipäeval,esitasid Vabaerakonna saadikud arupärimise ajendatuna Eesti maaturismiettevõtete pöördumisest põhjendamatult karmidest nõuetest kaevude vee süvaanalüüside kohta. Saadikurühma aseesimees Andres Ammase sõnul võiks küsimused esitada ka ettevõtlusministrile või keskkonnaministrile, aga et Terviseamet allub tervise- ja tööministrile, oodatakse vastust temalt.

Eesti Vabaerakonna juhatus: pensionireformile peab lähenema terviklikult, mitte kitsalt rahaküsimusena

Eestimaa inimeste eluiga pikeneb vähehaaval ja loomulikult oleme õnnelikud, kui saame veeta oma lähedaste inimestega kauem aega koos. Sotsiaalkaitseministri poolt osundatud probleem on terav, kuid ettepanek tõsta vanaduspension 70. eluaastani  ei ole praegusel ajal realistlik ega õiglane. Pensioniiga tõstes on oluline hinnata, kas võrreldes praeguse olukorraga vahe pensioniea ja eluea pikkuse vahel suureneb või väheneb, st kas me jõuame üldse väljateenitud puhkust nautida või mitte.

Vabaerakonna Tartu linna piirkond valis uue juhi

Teisipäeval 27.septembril toimus Eesti Vabaerakonna Tartu linna piirkonna juhatuse koosolek, kus praegune juhatuse esimees Laili Jõgiaas taandas end ametist tervislikel põhjustel. Sellega seoses valiti ühendusele uus esimees ja aseesimees.

Esimeheks valiti Vahur Kollom ja aseesimeheks Margo Saaremets. Vahur Kollom töötab igapäevaselt Tartu Eluasemefondis laenuseptsialistina ning on ühtlasi ka väikeettevõtja. Kollom liitus Vabaerakonnaga 2015 septembris ning on olnud Tartu linna piirkonna juhatuses alates aprillist 2016.