Märts 2017

Vabaerakond: minister-partide kandideerimine on hale pettus, eriti Euroopa Liidu eesistujariigis

Vabaerakonna esimees Andres Herkel nimetab Keskerakonna ministrite kavatsust kandideerida sügisestel kohalikel valimistel jätkuvaks peibutuspartluseks ja valijate petmiseks. „Esmaspäevases Aktuaalses Kaameras kõlanud Keskerakonna peasekretäri Jaak Aabi kinnitus, et erakonna ministrid peale peaminister Ratase kandideerivad kohalikel valimistel, on kahetsusväärne jätk pikaajalisele petmistraditsioonile,“ ütles Vabaerakonna esimees.

Seotud inimene: 
Andres Herkel
Kaul Nurm

Meesak: ühinevad vallad on esindatud uue Elva valla valimisliidus

Aasta algusest saadik on grupp aktiivseid ja ühinevate omavalitsuse seniste valimisliitude ja volikogude liikmeid käinud koos ja pidanud plaani. Kokku saamiste eesmärk on olnud moodustada üks ja ühine loodava Elva valla ülene valimisliit. Kolmapäeval, 1. märtsil löödi Puhjas käed ja lepiti kokku ühise valimisliidu loomises. Programmiloome ja nime valimine seisab veel alles ees, kuid põhieesmärk on valitsusvastutuse võtmine loodavas Elva vallas.

Seotud piirkond: 
Jõgeva- ja Tartumaa
Seotud inimene: 
Märt Meesak

Sergei Metlev: rahavannid Tallinna volinikele ja halduskogulastele on räige raiskamine

Vabaerakonna Mustamäe osakonna liikme Sergei Metlevi sõnul on Tallinna linnavolikogu komisjonide ja halduskogu liikmete hüvitiste kohati kolmekordne tõus tunnistuseks Keskerakonna soovist aheldada inimesi enda külge kohalike valimiste eel avaliku rahaga, mis marginaliseeritud linnavolikogu ja halduskogude tingimustes on räige raiskamine.

Seotud piirkond: 
Mustamäe ja Nõmme

Andres Herkel: riigi autopark on halvasti juhitud ja laristav

Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul näitavad ministeeriumite sõidukulude aruanded, et riik vaatab läbi sõrmede oma autopargi ebatõhususele ja läbipaismatusele, mille veepealne osa on mõne ministri ebamõistlik üle 1000-eurone autoliising. Vabaerakonna saadikurühm esitab selle kohta rahandusministrile täna arupärimise.

Seotud inimene: 
Andres Herkel

Talvik: Euroopa Komisjoni uurib, kas Tartu Agro on saanud ebaseaduslikku riigiabi

Vabaerakonna saadikurühm saatis maaeluministrile kirjaliku küsimuse seoses Euroopa Komisjoni algatatud menetlusega võimaliku ebaseadusliku riigiabi osutamise osas ASile Tartu Agro. Aastal 2000 sõlmis põllumajandusminister Ivari Padar riigi omandisse jäetud 3089,17 ha põllumaale rendilepingu Tartu Agroga 25 aastaks aastatasuga 0,21 eurot/ha.

Seotud piirkond: 
Harjumaa
Seotud inimene: 
Artur Talvik

Herkel: kas tõesti tuleb Mulgi vald ilma Paistu, Tarvastu ja Helmeta?

Andres Herkel andis üle Vabaerakonna saadikute arupärimise riigihalduseministrile haldusreformi kohta Viljandimaal, kus lisaks Viljandi linnale ja Viljandi vallale on edaspidi Mulgi vald ja Põhja-Sakala vald. Uute omavalitsuste moodustamise ja neile nime andmise puhul on jäetud arvestamata kultuurilooline pärand, ajaloolised sidemed ja ka ühendusteed.

Seotud inimene: 
Andres Herkel
Jüri Adams
Artur Talvik
Monika Haukanõmm
Krista Aru
Külliki Kübarsepp
Ain Lutsepp

Herkel: kui valitsus soovib iseennast paljundada, siis peab ta lolluse pärast tagasi astuma!

Vabaerakonna esimehe Andres Herkel arvates ei tee valitsuserakonnad ministrite arvupiirangu tühistamisega valitsust tõhusamaks ja suutlikumaks, vaid pikendavad niigi liiga pikki parteilisi toiduahelaid. Vabaerakonna meelest peaks Vabariigi Valitsus ja seda moodustavad erakonnad näitama Eesti ühiskonnale eeskuju säästlikkusega. Kõik sammud, mis lähevad sellelt teelt nii räigelt kõrvale, murendavad usaldust.

Seotud inimene: 
Andres Herkel

Kirjalik küsimus maaeluministrile /täistekst/

Hr Tarmo Tamm                                                                                                       6.03.2017
Maaeluminister   

KIRJALIK KÜSIMUS

Lugupeetud maaeluminister 

Põllumajandusministeeriumi dokumendiregistrist nähtub, et Euroopa Komisjon on algatanud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 kohaselt ebaseadusliku riigiabi uurimismenetluse Maaeluministeeriumi poolt AS-ile Tartu Agro rendisoodustuste osutamises. Sellega seoses esitame Teile järgmised küsimuses:

Seotud inimene: 
Artur Talvik

Haldusreformi hädad Tartumaal peaks olema lihtsasti lahendatavad

Andres Herkel ütles kolmapäeval Vabaerakonna saadikute kaht arupärimist haldusreformi kaasatoodud hädade kohta Tartumaal üle andes, et probleemid on ka sealmail saanud alguse 5000 elaniku nõude dogmaatilisest tagaajamisest.

Valitsus on otsustanud mitme Tartumaa omavalitsuse sundühendamise: Luunja ja Tähtvere vald Tartu linnaga, Kambja vald Ülenurme vallaga, Nõo vald Elva vallaga, samuti Peipsiääre valla (Vara, Peipsiääre, Alatskivi) ühendamine Kallaste linna ning Jõgevamaa Pala vallaga. Lisaks on kavas Tartu vallaga sundliita Jõgevamaa Tabivere vald.

Seotud piirkond: 
Jõgeva- ja Tartumaa
Seotud inimene: 
Madis Avi
Andres Herkel

Krista Aru: meie kohus on iga päev kõneleda kaunist emakeelt ja emakeele eest hoolitseda

Vabaerakonna saadikud esitasid täna haridus- ja teadusministrile arupärimise „Eesti keele arengukava 2011 – 2017“ elluviimise vahearuandes 2015. aastal valitsusele esitatud ettepanekute täitmise kohta. „Uurime kaugel on keele kui elava organismi igapäevase ja pideva  hoolitsemise kohta tehtud 11 ettepaneku täitmine,“ ütles Krista Aru.

Seotud piirkond: 
Tartu linn
Seotud inimene: 
Krista Aru

Talvik: uurimiskomisjonide nõrkus vähendab Riigikogu tähtsust

Vabaerakonna fraktsioon algatas täna Riigikogus eelnõu, mis annab Riigikogu uurimiskomisjonidele õiguse määrata selle töö takistajatele kuni 8000 eurose sunniraha. Eelnõu üleandmisel ütles saadik Artur Talvik, et praegu on parlamentaarne kontroll nõrk, sest uurimiskomisjonide tegevust ei ole üldse riikliku sunnijõuga tagatud.

Seotud piirkond: 
Harjumaa

Vabaerakonna saadikud uurivad Ida-Virumaa valdade liitumismeeleolusid

Vabaerakonna saadikud Riigikogus Krista Aru ja Andres Herkel, erakonna tegevjuht Märt Meesak ja maaelutoimkonna esimees Kaul Nurm kohtuvad täna ja homme Ida-Virumaal omavalitsuste ja kogukonnaühenduste juhtidega, räägitakse valdade sundliitmisega kaasnevast, maavalitsuse ja maakonna tulevikust.

Seotud piirkond: 
Ida-Virumaa
Seotud inimene: 
Krista Aru
Märt Meesak
Andres Herkel

Artur Talvik: tulevaste valimiste põhiküsimus on kohaliku elu lahtiparteistamine

Täna Türi-Allikul kogunenud Vabaerakonna esinduskogul arutatakse kohalike valimiste valguses Eesti demokraatia ja kohaliku elu probleeme.

Vabaerakonna saadiku Artur Talviku sõnul kujuneb oktoobris toimuvate kohalike valimiste põhiküsimuseks vastasseis iseseisva kohaliku poliitika ja parteikeskse poliitika vahel, sest parteid tõrjuvad valimisliite ja kutsuvad esile kohalike debattide asemel ideoloogiasõdu.

Seotud inimene: 
Artur Talvik
Kaul Nurm

Krista Aru: haldusreform Ida-Virumaal minister Korbi plaani järgi ohustab ühiskonna sidusust ja julgeolekut

Vabaerakonna saadikud ei ole rahul riigihalduse ministri vastustega Alutaguse suurvalla moodustamise kohta ja ajendatuna kohtumistest kogukondadega Ida-Virumaal esitasid sellesisulise arupärimise peaministrile.

Seotud inimene: 
Krista Aru

Andres Ammas: Riigikogu juhatus olgu enesekindlam

Vabaerakonna saadikurühma aseesimees Andres Ammas leiab, et Riigikogu juhatus peab senisest rohkem Riigikogu autoriteedi eest seisma. Tema sõnul on senine juhatus oma tööga suures plaanis hakkama saanud, ent võiks olla enesekindlam ja Riigikogu rolli rohkem tähtsustada.

Seotud piirkond: 
Läänemaa ja Hiiumaa

Vabaerakond: valitsus paneb  Eesti metsa ohtlikult suure surve alla

 

Vabaerakond teeb täna ettepaneku Riigikogule metsaseaduse eelnõu tagasi lükata ja saata see koostajale tagasi täiendavaks läbitöötamiseks. Erakond on vastu kuusikute raievanuse langetamisele ning lageraie ja rasketehnika kasutamise piiramata jätmisele, sest see avab tee Eesti eneseteadvuse osaks oleva metsa ulatuslikuks langetamiseks valitsuse rahavajaduse rahuldamise nimel. 

Seotud piirkond: 
Harjumaa
Seotud inimene: 
Artur Talvik
Kaul Nurm

Lutsepp: peaministri erakonnal ei ole õigust Nord Streamist vaikida

Vabaerakonna saadikud küsivad majandus- ja taristuministrilt milline on valitsuse seisukoht gaasitoru ehitamise osas. Eesti eelmised valitsused on väljendanud seisukohta, et Gazpromi kavandatav Nord Stream 2 on geopoliitiline projekt, mille majanduslik põhjendatus on küsitav ja mille rajamine on vastuolus Euroopa Liidu energiastrateegiaga, nimetas Vabaerakonna saadik Ain Lutsepp arupärimist üle andes.

Seotud piirkond: 
Mustamäe ja Nõmme
Seotud inimene: 
Ain Lutsepp

Haukanõmm Haigekassa petuskeemist: Ossinovski peab võtma vastutuse

Vabaerakond nõuab tervise- ja tööminister Ossinovskilt Haigekassalt võltsarvetega raha väljapetmise skeemi kohta selgitusi ja vastutuse võtmist. Vabaerakondlasest Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul peab minister Ossinovski tõsiselt kaaluma enda sobivust Haigekassa nõukogu esimeheks.

Seotud inimene: 
Monika Haukanõmm

Andres Herkel: teeme uue katse kahe tooli seadus rajalt maha võtta

Vabaerakonna saadikud andsid täna uuesti Riigikogu menetlusse eelnõu Eesti demokraatiale kahjuliku peibutuspartide institutsiooni likvideerimiseks. Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul on vaja esmalt rajalt maha võtta nn kahe tooli seadus ja teiseks kehtestada põhimõte, et uus omandatud mandaat tühistab eelmise.

Seotud inimene: 
Andres Herkel

Vabaerakond arvas Krištafovitši erakonnast välja laimamise ja põhikirja rikkumise pärast

Vabaerakonna juhatus tegi motiveeritud otsuse 23. märtsi koosolekul, arvates erakonna liikmeskonnast välja Jevgeni Krištafovitš. Seda seoses temapoolse pideva erakonna laimamise, selle liikmete kohta käivate valeväidete levitamise ja põhikirjaga vastuolus tegutsemisega.

Vabaerakonna Pärnumaa piirkonna uus esimees on Enn Rähn

Vabaerakonna Pärnumaa piirkonna liikmed pidasid 25. märtsil Pärnu Jahtklubis üldkoosoleku, kus tehti kokkuvõte poliitikaaastast ja valiti uus juhatus ja esimees. Üldkoosolekul valiti esimeheks Enn Rähn ja juhatuse liikmeteks Fredy Vabrit, Rein Prins, Kerli Luht ja Jaanus Ojangu. Enn Rähn on ettevõtjast vanaisa kellel on neli last ja kümme lapselast. Ta on olnud Pärnu-Jaagupi alevinõukogu liige 1973-1980 ja pikaaegne Pärnu Jahtklubi juhatuse liige.

Seotud piirkond: 
Pärnumaa
Seotud inimene: 
Fredy Vabrit
Jaanus Ojangu
Rein Prins

Vabaerakonna juhatus: rohkem ühiskondlikku kontrolli RMK tegevuse üle ning raiemahtude vähendamist

Vabaerakonna juhatus heidab Keskkonnaministeeriumile ette riigimetsa lageraiemahtude suurendamist, mis on metsaseaduse uute muudatusettepanekute tegelik eesmärk. Juhatus täheldab, et lageraide mahtusid on seaduste abil juba suurendatud 2007., 2009. ja 2014. aastal ja tegelikult on juba praegu Eesti metsade jätkusuutlikkuse piir ületatud. Vabaerakonna juhatuse liige Ain Ostra sõnul ei tohi unustada, et metsandus ja puidutööstus on väga oluline osa Eesti majandusest, mis annab tööd just äärealade inimestele.

Seisame üheskoos metsa säästva ja mõistliku majandamise eest!

Seisame üheskoos metsa säästva ja mõistliku majandamise eest, kohtume 13. aprillil Riigikogu ees!

Valitsus surub Riigikogust läbi väärtuslike kuusikute raievanuse langetamist. Metsa oluliselt kahjustav lageraie ja suurte metsatöömasinate kasutamine ei ole mõistlikult reguleeritud. RMK toodab valitsuse käsul riigieelarvesse aina rohkem raha, mõtlemata metsa kultuurilisele ja keskkonnaalasele väärtusele.

Vabaerakond alustas oma programmi uuendamisega

Vabaerakond on oma programmi uuendamisel võtnud eesmärgiks Eesti ühiskonna põhiküsimuste ümbersõnastamise ja 21. sajandi kiirele arengule omaste lahenduste pakkumise.
 
„Eesti ühiskonna põhikonflikt on seotud Eesti omapära ja väliste mõjutuste ning kinnise ja kaasava valitsemise omavahelise võitlusega. Vabaerakond pakub lahendusi, et ühiskond ei sumbuks ennasthävitavasse sisevõitlusesse,“ ütles Vabaerakonna aseesinaine Monika Haukanõmm. 
 

Seotud inimene: 
Elo Lutsepp
Monika Haukanõmm

Talvik: Vabaerakonna väärtusi jagavad IRL-i liikmed on teretulnud, erakondade ühinemisest ärgu unistagu

 

Vabaerakonna saadik Artur Talvik ei näe IRL-iga ühinemise võimalusi, kuid kutsub üles IRL-i liikmeid, kes Vabaerakonna väärtusi jagavad ja avatud poliitilist kultuuri pooldavad, esitama erakonnale liikmeks astumise avaldusi.

„Mõistan, miks Tunne Kelam ja mõned vaatlejad räägivad IRL-i hääbumisest ja Vabaerakonnaga liitumisest kui päästerõngast. IRL on loovutanud konservatiivse maailmavaate meediaplaanidele, kus on kirjas, millal keegi IRL-i poliitikutest käib jälle välja mõne seosetu idee. Seejuures erinevad nende teod valitsuses sõnadest oluliselt.

Seotud piirkond: 
Harjumaa
Seotud inimene: 
Artur Talvik