Aprill 2017

Vabaerakonna saadikud küsisid peaministrilt kohaliku omavalitsuse finantsautonoomia suurendamise kohta

Vabaerakonna saadikud esitasid peaministrile arupärimise Riigikontrolli auditi „Kohalike omavalitsuste rahastamine“ valguses. Andres Herkel, Andres Ammas, Monika Haukanõmm, Krista Aru, Artur Talvik tahavad täpsemalt teada omavalitsuste ebaühtlase rahalise võimekuse kohta ning kas haldusreform ühtlustab vahesid. Riigikontroll uuris omavalitsuste arvamusi rahastamise ja ootuste kohta ning Vabaerakonna saadikud küsivad, millised järeldused valitsus auditist tervikuna teeb.

Krista Aru: Huvihariduse toetamiseks on aeg astuda suuremad sammud

Täna 04.04.2017 Riigikogus teisel lugemisel olnud Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus on sammuke õiges suunas, ütles Riigikogu kultuurikomisjoni liige Krista Aru. „Ent sellega riik vaid näitab üles huvi ja paotab valdkonna ust, kuid põhiosas jääb ikkagi nii huvitegevus kui ka huviharidus omavalitsuste finantseerida ja vastutada,“ ütles Krista Aru.

Seotud inimene: 
Krista Aru

Haukanõmm: kas riigi suurima IT-arendusprojekti SKAIS2 eduloost saab kulukas läbikukkumine?

Vabaerakonna saadikud pärivad sotsiaalkaitseministrilt aru SKAIS 2 hilinemise ja vana SKAISi täiendamise maksumuse kohta ning kas ministeeriumil on varuplaan, kui uus pensionite ja toetuste täpseks ja õigeaegseks väljamaksmiseks vajaliku infosüsteemi loomine ebaõnnestub?

Seotud inimene: 
Monika Haukanõmm

Artur Talvik: uurime õiguskantslerilt poliitilise välireklaami piirangu lõpetamise kohta

Vabaerakonna seitse saadikut esitas arupärimise õiguskantslerile poliitilise välireklaami piirangu osalise põhiseadusvastasuse asjus. Arupärimine on ajendatud kohtuasjast Artur Talvik versus Politsei- ja Piirivalveamet, sest Talviku autol olid valimiskampaania kleepsud väljas natuke liiga kaua.

Seotud inimene: 
Artur Talvik

Külliki Kübarsepp: Riigikogu ei olnud valitsuse kummitempel

Riigikogu lükkas tagasi justiitsministri soovi kehtestada järjekordne õiguspraak sellise automaatse šokivangistuse näol, mis senise Eesti õiguspraktikaga sugugi ei haaku.

Vabaerakonna fraktsiooni liikme Külliki Kübarsepa sõnul ei käitunud Riigikogu valitsuse kummitemplina. “Riigikogu hääletas vastu ettepanekutele, millega sooviti seadustada automaatne vangistus alkoholi joobes korduvalt vahele jäänud isikutele.”

Seotud inimene: 
Külliki Kübarsepp

Andres Herkel: mida arvab Eesti Pank riigieelarve defitsiiti lubamise kohta?

Vabaerakonna saadikud andsid üle arupärimise Eesti Panga presidendile küsides kas ja millist nõu on ta andnud või soovib anda peaministrile ja rahandusministrile seoses valitsuse otsusega riigieelarve defitsiiti lasta.

Herkeli sõnul oletavad Vabaerakonna saadikud, et keskpanga presidendi nõu kuulda ei ole võetud, kuigi vastavalt Eesti Panga seaduse §4 lõige 2-le annab Eesti Pank Vabariigi Valitsusele nõu majanduspoliitilistes küsimustes ja valitsus ei langeta olulisi majanduspoliitilisi otsuseid ilma Eesti Panga seisukohta ära kuulamata.

Seotud inimene: 
Andres Herkel

Vabaerakond korraldab tänavaprotesti valitsuse metsapoliitika vastu

Neljapäeval, 13. aprillil kell 13 korraldab Vabaerakond Riigikogu ees protestiaktsiooni „Seisame mõistliku metsanduse eest!“, ajendatuna lageraiet hõlbustavatest ja erametsaomanikke ahistavatest metsaseaduse muudatustest. Samal päeval on Riigikogus ka metsa tasakaaluka majandamise arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena.

Vabaerakond kavandab Eesti riigijuhtimise reformi ja kogub ideid

Täna Tartus toimuval valimisliitude konverentsil tutvustas Vabaerakond oma demokraatiapaketi ehk Eesti riigijuhtimise reformiplaani, mis vabastab poliitilist konkurentsi, suurendab võimu läbipaistvust ning annab kohalikele kogukondadele õigusi juurde. Üks eesmärke on valimisaktiivsuse tõstmine 85 protsendini.

Vabaerakond ootab valimisliitude esindajatelt ja kõikidelt kodanikelt ideid, kuidas Eesti riigijuhtimist demokraatlikumaks teha ja pakub selleks alusvisiooni.

Seotud piirkond: 
Kagu-Eesti

Allar Jõks valimisliitude konverentsil: valimisliitude tasalülitamisega ollakse teisel ringil

Täna Vabaerakonna korraldatud valimistliitude konverentsil Tartus esinenud vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks ütles, et Riigikogu liikmetele antud õigus olla ka omavalitsuse volikogu liige koostoimes valdade ühendamisega annab tulemuse, mida valimisliitude keelustamisega viisteist aastat tagasi ei suudetud saavutada.

Vabaerakonna Tartu piirkonna juhina jätkab Vahur Kollom

Pühapäeval üheksandal aprillil toimus korraline Eesti Vabaerakonna Tartu piirkonna üldkogu, kus valiti uus juhatus, esinduskogu esindajad ja esimees. Viieliikmelisse juhatusse kandideeris seitse ja Esinduskogu kahele kohale viis piirkonna liiget.
 
Seotud piirkond: 
Tartu linn
Seotud inimene: 
Vahur Kollom
Märt Läänemets
Piret Tarto
Laili Jõgiaas
Kalle Pilt

Konverentsi „Valimisliitudega valimistele“ osalejad kutsuvad kõiki liituma hea valimistavaga

Laupäeval Tartus toimunud konverentsil „Valimisliitudega valimistele“ arutasid  kodanikuaktivistid ja valimisliitlased  kohaliku demokraatia sõlmküsimusi ja valimisliitude ellujäämist suurparteide surve tingimustes. Konverentsi lõppedes sõnastati ühisdeklaratsioon.

Vabaerakond: põhiseaduskomisjon ei usalda valitsust külade enesemääramise küsimuses

Riigikogu põhiseaduskomisjoni 10. aprilli istungil esitles Vabaerakonna fraktsioon muudatust, mille eesmärk on anda valitsusele võimalus külade omavalitsustesse kuulumise küsimustes paindlikumaid lahendusi leida. Praeguse seadusandlusega on see praktiliselt võimatu, sest omavalitsused on pandud olukorda, kus praktiliselt keegi ühestki külast loobuda ei taha ega saa – ükskõik, mida kohapealsed inimesed ise sellest arvavad.

Vabaerakonna juhikandidaat on Artur Talvik ning kümneliikmelisse juhatusse kandideerib seitseteist liiget

Vabaerakond valib oma üldkoosolekul 23. aprillil Tartus Eesti Rahva Muuseumis uue juhatuse, uue esimehe ning aukohtu ja revisjonikomisjoni liikmed. Sügisel oma kolmandat aastapäeva tähistava erakonna senine juht Andres Herkel kandideerib juhatuse liikme kohale. Herkeli sõnul tahab ta oma valmisolekuga juhatuses jätkata kinnitada nii erakonna ühtsust kui ka Vabaerakonna senise ja tulevase töö järjepidevust.

Jüri Adams: ületoidetud erakondade asemel toetagem kohalikku demokraatiat

Riigikogu täiskogu istungil on täna Vabaerakonna algatatud kohaliku demokraatia toetamise seaduse arutelu. Selle seaduse eesmärk on vähendada erakondadele riigieelarvest antavat raha ning jagada see kohalikel valimistel volikogudesse kohti saavatele nimekirjadele ja üksikkandidaatidele. 

Seotud piirkond: 
Tartu linn
Seotud inimene: 
Jüri Adams

Vabaerakond: soovime kaitsta Eesti poliitika, eriti aga Eesti ministrite usaldusväärsust.

Vabaerakonna esimees Andres Herkel kandis eilses Riigikogu Vabas mikrofonis ette Vabaerakonna juhatuse avalduse, et Vabariigi Valitsuse liikmed, ka maavanemaid ei sukelduks Euroopa Liidu eesistumise ajal kohalike valimiste kampaaniasse, sest Euroopa Liidu eesistumine nõuab täit pühendumist lisaks täiuslikule ministritööle. Herkel rõhutas ka, et kohalik poliitika peab olema kohalike poliitikute pärusmaa ning ministrid teeksid oma mittekandideerimisega teene haldusreformiga aina rohkem tsentraliseeritava Eesti heaks.

VIDEO: Andres Herkel “Valimisliitudega valimistele” konverentsil

Konverentsil arutleti valimisliitude eluõiguse üle. Juhiti üheskoos avalikkuse tähelepanu valimisliitude tähtsust vähendavatele seadustele. Arutleti haldusreformi läbiviimise ja sellega kaasneva poliitilise võimu kontsentreerumise üle. Otsiti vastuseid küsimustele kuidas luua kaasavamat poliitilist süsteemi, avada poliitilist konkurentsi, detsentraliseerida ja delegeerida poliitilist võimu ning kuidas paremini täita valijate soove ja pidada lubadusi. Arutleti kogukondade edasise rolli üle  uuenevates omavalitsuses. Saadi teada, kuidas jõuaks valimisliitude sõnum edukalt valijateni.

Seotud inimene: 
Andres Herkel

Külliki Kübarsepp: Keskerakonna jutt kuluhüvitistest omavalitsustes on viirastus

Riigikogu hääletas täna valitsuskoalitsiooni häältega maha Vabaerakonna kohaliku demokraatia toetamise eelnõu, mis näeb ette erakondade rahastamise vähendamist ja selle arvelt ka valimistel edukatele valimisliitudele ja üksikkandidaatidele poliitikategevuse toetuse andmist. Kuna Vabaerakonna ettepanek erakondade rahastamise vähendamiseks on korduvalt tagasi lükatud, siis seekord on Vabaerakond välja käinud idee raha teisiti ümber jagada, kuid mitte eraldada ühtegi lisasenti.

Seotud inimene: 
Külliki Kübarsepp

Vabaerakonna eestvõttel peeti Riigikogu täiskogu istungil metsandusarutelu "Kus on metsas tasakaal" LISATUD: FOTOD ja VIDEO

Täna, 13. aprillil kell 10 algaval istungil on Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena päevakorras metsa tasakaaluka majandamise arutelu Kus on metsas tasakaal?“. Seejärel, umbes kell 13 algab Vabaerakonna eestvõttel Riigikogu ees protestiaktsioon, ajendatuna lageraiet hõlbustavatest ja erametsaomanikke ahistavatest metsaseaduse muudatustest.

Vabaerakond on seisukohal, et mitmed plaanitavad metsaseaduse muudatused takistavad Eesti metsa tasakaalukat majandamist ja võimaldavad ulatuslikku lageraiet valitsusele kiire tulu tootmiseks.

Vabaerakond tegi valitsusele ettepaneku muuta Eesti metsanduse arengukava

Vabaerakonna saadikud andsid täna Riigikogu menetlusse ettepaneku Vabariigi Valitsusele muuta „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020" muutmiseks. Vabaerakonna saadik Külliki Kübarsepa sõnul on saadikud seda meelt, et metsanduse arengukava ja teiste dokumentide kaudu ei ole mõistlik raiemahtu muuta.

Seotud inimene: 
Külliki Kübarsepp

Täna algab erakonna uute juhtide valimine e-hääletusel

Vabaerakonna liikmed saavad alates pühapäeva 16. aprilli kella üheksast hommikul kuni kolmapäeva 19. aprilli õhtu kella 21ni osaleda e-hääletusel. Vabaerakonna juhatuse liikme Kalle Pildi sõnul on nii neil erakonnaliikmetel, kes ei saa üldkoosolekule kohale tulla, võimalus avaldada oma seisukoht esimehe, juhatuse, aukohtu kui ka revisjonikomisjoni liikmete valimisel.

Seotud piirkond: 
Tartu linn

Andres Herkel: Meil on kohustus kaitsta oma väärtusi

Vabaerakonna töös on täitumas olulised verstapostid. Minul saab täis nn. rotatsiooniaeg ning pärast läbimurdelisi valimisi 2015 oleme jõudnud selle Riigikogu koosseisu poole peale. On olnud nii head kui halba, eeskätt aga väga palju tööd.

Mu üleskutse ja palve erakonna liikmetele on meie ühise töö vilju väga hoida. 

Seotud inimene: 
Andres Herkel

Viimsi vabaühendused avasid korruptsioonipaiseid

Üle poolesaja inimese kogunes 15. aprillil Viimsis tegutsevasse Eesti Sõjamuuseumi kuulama konverentsile "Korruptsioonivaba Viimsi – reaalne eesmärk või unelm?" Kohal olid mitmed Harjumaa ja Tallinna Vabaerakonna liikmed, kes tegid nii ettekandeid kui osalesid aktiivselt küsimuste ja repliikidega. Toome teieni ülevaatliku kokkuvõtte seminarist ühes ettekannete videosalvestustega.

Seotud piirkond: 
Harjumaa

Monika Haukanõmm: kuidas saaksid puudega inimesed just seda abi, mida neil vaja on?

Monika Haukanõmm andis täna sotsiaalkaitseministrile üle arupärimise, sest viimastel nädalatel on ilmsiks tulnud hulk probleeme sotsiaalkaitse valdkonnas: erihoolekande rahastamine, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus, töövõime hindamine, puude raskusastme hindamine, abivahendite korraldust, aga ka Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS2 arendus. Haukanõmme sõnul soovivad Vabaerakonna kaheksa saadikut kuulda ministri plaanidest valdkonna tuleviku kohta.

Seotud inimene: 
Monika Haukanõmm

Kübarsepp: silmakirjalik valitsus toetas külade enesemääramist, aga mitte vastavat eelnõu

Vabaerakonna saadikute algatatud külade enesemääramise eelnõu hääletati täna Riigikogus maha. Haldusreformi seaduse muudatustega soovis erakond anda küladele õiguse taotleda küsitlustulemuste või rahvaalgatuse alusel haldusreformi käigus liitumist teise omavalitsusega, mis aitaks vältida ebaloogilisi liitumisi ja säilitada ajaloolist kohalikku elukorraldust.

Seotud piirkond: 
Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinn

Vabaerakonna juhtkonna e-valimistel osales iga seitsmes liige

Eile lõppes Vabaerakonnas esmakordselt rakendatud esimehe, juhatuse, aukohtu ja revisjonikomisjoni e-valimine, millest võttis osa iga seitsmes liige. Üldkoosolekule oodatakse ligi 150 inimest, mis peaks erakonna tegevjuhi Märt Meesaku sõnul olema Eesti erakondade ajaloos ühe kõrgeima valimisaktiivsuse.

Seotud piirkond: 
Jõgeva- ja Tartumaa
Seotud inimene: 
Märt Meesak

Vabaerakond hoiatab tuleviku arvel elamise eest

Nii Rail Balticu ehitusplaanid kui ka kavatsused riigieelarve defitsiiti viia sunnivad Vabaerakonda hoiatama tuleviku arvel elamise eest.

Vabaerakonna juhatus kutsub valitsust üles loobuma Rail Balticu rajamiseks sõlmitud lepingust, sest raudteetrassi finantseerimisallikad ja võimalik tulukus pole tagatud. Praegu on õigem võtta aeg maha ning võimalusel mõelda hoopis tulevikutehnoloogiate (Hyperloop jm) kasutamisele, leiab Vabaerakonna juhatus.

Vabaerakonna tegevjuht reitingutest: tasakaalukas loodussõbralik eluviis kogub populaarsust

Vabaerakonna tegevjuhi Märt Meesaku sõnul on täna avalikustatud uuringu tulemus ehk üle 11-protsendiline toetus tunnustus erakonna aktiivsele tegevusele avatud demokraatia, loodushoidu, läbipaistva ja korruptsioonivaba riigivalitsemise ning kohalike kogukondade otsustusõiguste kaitsmise eest.

Seotud piirkond: 
Jõgeva- ja Tartumaa

Täna koguneb Tartus Eesti Rahva Muuseumis Vabaerakonna üldkoosolek

Vabaerakonna neljas üldkoosolek teeb kokkuvõtte tegevusaastast ning valib uue esimehe, juhatuse, aukohtu ja revisjonikomisjoni. 20. septembril 2014 asutatud erakonda kuulub 664 liiget ja värske arvamusküsitluse kohaselt toetab Vabaerakonda 11,2% valijatest.

Üldkoosolek algab kell 10:30 Eesti Rahva Muuseumis Jakob Hurda saalis ja traditsioonilise sissejuhatava külalisettekande „Kas hakkame Eestit lõpetama?“ peab ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho.

Vabaerakond valis esimeheks Artur Talviku ja jätkab ühiskonna ehitamist altpoolt ülespoole

Vabaerakonna üldkoosolek valis täna erakonna esimeheks Artur Talviku, kes pälvis 179 erakonnakaaslase toetuse. Erakonna 664 liikmest võttis üldkoosolekust osa 144 liiget, enne üldkoosolekut osales e-hääletusel 94 liiget ja täna 115 liiget.

Artur Talvik lubas oma esimeses esimehe kõnes, et Vabaerakond jätkab ühiskonna ehitamist altpoolt ülespoole ning toob kokku riidu läinud sotsiaal-liberaalset ja väga konservatiivset osa Eesti ühiskonnast.

Vabaerakond: suur toetus kohalikele valimisliitudele näitab mõttelaadi muutust

Uuringufirma Kantar Emor andmetel kavatseb sel sügisel kohalikel valimistel iga neljas inimene anda oma hääle valimisliitudele või üksikkandidaatidele. Vabaerakonna juhatuse liige Kaul Nurm näeb selles Eesti inimeste selja sirgeks löömist.

Seotud inimene: 
Kaul Nurm

Vabaerakonna tegevjuht IRL-i peasekretärile: vastutage, natuke rase olla ei saa

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) peasekretär süüdistas Delfis Vabaerakonna vastvalitud esimeest võimu pähe hakkamises. Vabaerakonna tegevjuhi Märt Meesaku sõnul närvitseb IRL-i peasekretär selle pärast, et Vabaerakond muutub aina jõulisemaks alternatiiviks praeguse valitsuse vastutustundetule poliitikale.