Märts 2018

Vabauudised.ee portaalist leiab värskeid uudiseid!

Tänasest on avatud värske uudiste, videote ja arvamusportaal vabauudised.ee, mis pakub platvormi kogukondlikele uudistele ning erinevatele arvamustele valdkondlikel teemadel. Kaastöid, tähelepanekuid ja ideid vabauudised.ee portaaliga seonduvalt ootame aadressile toimetaja@vabauudised.ee ja telefonil 56649462.

Vabaerakonna Eesti Rännak "100 särtsu Eestile" 19.04.2018 RAKVERES

Vabaerakonna rännak Eesti poliitilisel maastikul algas 20. septembril 2014. Me tulime, et anda Eestile uus arenguimpulss. Selleks aga on muutused hädavajalikud. Poliitiliste otsuste mõõdupuuks oleme võtnud Eesti inimeste heaolu ning teame, et eestlased ei ela ainult suuremates linnades. Eesti on väike, kuid samas nii suur, et me räägime ääremaastumisest, linnastumisest ning küladest, mis on jäänud inimestest tühjaks. See on kurb! 

Manifest kõigile Eestimaa metsadele. Anna toetusallkiri!

Vabaerakond on teinud valitsusele korduvalt ettepanekuid muuta senist metsanduspoliitikat. Oleme kirjutanud, rääkinud ning miitingutel protesteerinud. Ent  metsaraie Eestis üha hoogustub. Vabaerakond on seisukohal, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist. Metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega. Nii meie elukeskkonna hoidmiseks, kui tulevastele põlvkondadele metsa säilitamiseks on vaja sõlmida ühsikondlik kokkulepe.