Märts 2018

Haukanõmm: Eakate sotsiaalne kaitse ja turvatunde tagamine peab saama riiklikuks prioriteediks

Täna Riigikogu saalis oluliselt tähtsa riikliku küsimusena arutatud eakate hakkamasaamisest ning hoolduskindlustuse loomisest peab Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul kujunema valitsuse prioriteetseim ülesanne lähitulevikus. Lisaks märgib ta, et suurema rolli eakate hoolduses peab võtma ka omavalitsus.

Seotud inimene: 
Monika Haukanõmm

Artur Talvik: Est-Fori rajamiseks algatatud eriplaneering on vaid ettevõttele soodsamate tingimuste loomiseks

Vabaerakonna saadikud annavad täna peaminister Jüri Ratasele üle arupärimise, mis puudutab Tartusse planeeritavat puidurafineerimistehast. Eeskätt huvitab saadikuid, miks on tehase toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks vajalik algatada eriplaneering ning kas tegemist on lihtsalt Est-Forile kätte mängitud võimalusega.

Seotud inimene: 
Artur Talvik

Artur Talvik: viimane aeg on sõlmida ühiskondlik kokkulepe tasakaalukaks metsade majandamiseks

Täna keskpäeval toimus üheaegselt Harjumaal, Viljandimaal, Tartumaal ja Põlvamaal asuvatel raielankidel Vabaerakonna Metsarahu Manifesti ettelugemine, mille eesmärgiks oli avalikkuse tähelepanu pööramine Eesti metsade hoidmisele ja jätkusuutlikule majandamisele.

“Leiame, et on viimane aeg sõlmida ühiskondlik kokkulepe tasakaalukaks metsade majandamiseks. Jätkates metsaraiet praeguses tempos, on Eesti poole sajandi pärast kaetud valdavalt raiesmike või võsaga,” ütles Vabaerakonna esimees Artur Talvik

Seotud inimene: 
Artur Talvik

Andres Herkel: Keskerakonna, SDE ja IRL-i valitsuskoalitsioon kaitseb poliitilist kultuuritust Narva volikogus

Täna oli Riigikogu põhiseaduskomisjonis arutamisel Vabaerakonna esitatud opositsiooni kaitse eelnõu, mis lükati komisjonis edasiselt arutelult tagasi. Eelnõu eesmärk oli täpsustada erakonna ja valimisliidu nimekirja esindajate määramise korda volikogu komisjonides. Samuti oli Vabaerakonna soov eelnõus, et volikogu komisjoni koosseisu moodustamisel peab arvestama erakonna ja valimisliidu esindajate proportsiooni volikogus.

Seotud inimene: 
Andres Herkel

Artur Talvik: Vabaerakond soovib põhiseaduse täiendamise eelnõuga liikuda mõistliku otsedemokraatia suunas

Täna toimunud otsedemokraatia taastamiseks korraldatud meeleavaldusel kinnitas Vabaerakonna esimees Artur Talvik, et erakond valmistab ette seaduseelnõud, mis kehtis ka meie esimeses põhiseaduses.

„See nii öelda põhiseaduse täiendamise eelnõu soovib, et juhul, kui riigikogu on napi häälteenamusega mõne ühiskonda ärritanud otsuse vastu võtnud, siis opositsioon, teatud häälte olemasolul, saaks viia selle otsuse referendumile,“ tutvustas ideed Talvik.

Seotud inimene: 
Artur Talvik

Vabauudised.ee portaalist leiab värskeid uudiseid!

Tänasest on avatud värske uudiste, videote ja arvamusportaal vabauudised.ee, mis pakub platvormi kogukondlikele uudistele ning erinevatele arvamustele valdkondlikel teemadel. Kaastöid, tähelepanekuid ja ideid vabauudised.ee portaaliga seonduvalt ootame aadressile toimetaja@vabauudised.ee ja telefonil 56649462.

Artur Talvik: Kiisleri jutt metsast kui meie tulevikust on silmakirjalik

Teisipäeval, 13. märtsil kell 10.20 toimub Kultuurikatla ees Vabaerakonna algatatud meeleavaldus Eesti Metsa Kaitseks, mille eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu Eesti metsade jätkusuutliku majandamise olulisusele. Samal ajal toimub Kultuurikatlas Keskkonnaministeeriumi konverents „Mets on meie tulevik“.

Seotud inimene: 
Artur Talvik

Artur Talvik: minister Kiisler on argpüks!

Täna toimus Kultuurikatla ees Vabaerakonna algatatud meeleavaldus Eesti Metsa Kaitseks, mille eesmärk oli juhtida avalikkuse tähelepanu Eesti metsade jätkusuutliku majandamise olulisusele. Samal ajal toimus Kultuurikatlas Keskkonnaministeeriumi konverents „Mets on meie tulevik“, kuhu Kiisler imbus tagauksest.

Seotud inimene: 
Artur Talvik

Krista Aru: Keelt väärtustame, kui seda õigesti kasutame

Täna on Vabaerakonna algatusel Riigikogus oluliselt tähtsa riikliku küsimusena arutamisel eesti keel riikliku taristuna. Lisaks Krista Arule arutlevad eesti keele elujõulisuse ja vajalike seadusandlike rakenduste üle haridusvaldkonnas Tiit Aleksejev, Martin Ehala ning Birute-Klaas Lang.

Seotud inimene: 
Krista Aru

Küla- ja asumiseltsid esitasid Vabaerakonna ettepanekul loodud EV100 kingituste taotlusvooru 481 projekti

Esmaspäeval lõppenud kogukondade EV100 taotlusvoorust soovitakse kogukonnaelu edendamiseks taotleda ligi 1,3 miljonit eurot. Taotlusvooru aluseks oli Vabaerakonnale riigieelarvest eraldatud raha, millest erakond loobus ning tegi Külaliikumisele Kodukant ettepaneku luua selle abil sõltumatu ja võimalikult bürokraatiavaba taotlusvoor.

Seotud inimene: 
Artur Talvik

Krista Aru: emakeelepäevast võiks saada riiklik püha

Vabaerakonna saadik Krista Aru tegi täna Riigikogus eesti keele teemalise oluliselt tähtsa riikliku küsimuse arutelu lõppedes ettepaneku muuta emakeelepäev alates järgmisest aastast riiklikuks pühaks. See oleks Riigikogu selle koosseisu, Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aegse Riigikogu, tunnustus eesti keelele ja kultuurile.

Seotud inimene: 
Krista Aru

Manifest kõigile Eestimaa metsadele. Anna toetusallkiri!

Vabaerakond on teinud valitsusele korduvalt ettepanekuid muuta senist metsanduspoliitikat. Oleme kirjutanud, rääkinud ning miitingutel protesteerinud. Ent  metsaraie Eestis üha hoogustub. Vabaerakond on seisukohal, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist. Metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega. Nii meie elukeskkonna hoidmiseks, kui tulevastele põlvkondadele metsa säilitamiseks on vaja sõlmida ühsikondlik kokkulepe.

Märjamaa vallavolikogu esimees Urmas Kristal astus Vabaerakonda

Märjamaa pikaaegne vallavolikogu esimees Urmas Kristal astus Vabaerakonna Raplamaa piirkonna liikmeks.

"Leian, et Vabaerakond on just see erakond, kes on pakkunud Eesti poliitikas mõistlikku ja tasakaalukat lähenemist ilma äärmustesse kaldumata. Nende ettepanekud haldusreformi vigade paranduseks, ülepaisunud riigiaparaadi kokku tõmbamiseks ning maaelu paremaks korraldamiseks​ on olnud sümpaatsed,” võttis Urmas Kristal kokku Vabaerakonnaga liitumise peamised põhjused. 

Seotud piirkond: 
Raplamaa
Seotud inimene: 
Urmas Kristal

Krista Aru: koori-, orkestri- ja tantsujuhtide töö peab olema õiglaselt tasustatud

Krista Aru annab Vabaerakonna saadikute nimel täna kultuuriminister Indrek Saarele üle arupärimise koori-, orkestri- ja tantsujuhtide töö tasustamise ning sellest johtuvalt kogu valdkonna jätkusuutlikkuse kohta. Aru hinnangul väheneb ebapiisava rahastamise järel koori-, orkestri- ja tantsujuhtide kogukond ning hääbub ka järelkasv.

Seotud inimene: 
Krista Aru

Vabaerakonna opositsiooni kaitse eelnõu lükati Riigikogus tagasi

Täna oli Riigikogus esimesel lugemisel  Vabaerakonna esitatud opositsiooni kaitse eelnõu, mis lükati 42 häälega menetlusest tagasi. Eelnõu eesmärk oli täpsustada erakonna ja valimisliidu nimekirja esindajate määramise korda volikogu komisjonides. Samuti oli Vabaerakonna soov eelnõus, et volikogu komisjoni koosseisu moodustamisel peab arvestama erakonna ja valimisliidu esindajate proportsiooni volikogus. 

Seotud inimene: 
Andres Herkel

Haukanõmm ja Herkel: tahame, et ametnikel oleksid nimed ja ministrile esitatud ettekanne SKAIS2 kohta avalikustatakse

Vabaerakonna saadikud Monika Haukanõmm ja Andres Herkel esitasid sotsiaalkaitseminister Kaia Ivale uue kirjaliku küsimuse SKAIS2 infosüsteemi ettevalmistamise ja arendamise kohta. Saadikud soovivad selgust, kes projekti edasise käigu üle otsustab ja kes vastutab.

Seotud inimene: 
Andres Herkel
Monika Haukanõmm

Vabaerakond tahab peaministrilt teada, miks töötab valitsus salaja suurärimeeste huvides

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon nõuab peaminister Jüri Rataselt aru Tartu lähistele tselluloositehase kavandamisega tegeleva OÜ Est-Fori ja valitsuse varjatud suhete kohta. Selleks andsid saadikud Riigikogus peaministrile üle samasisulise arupärimise.

Seotud inimene: 
Külliki Kübarsepp

VEB Fondist saab Riigikogus riiklikult tähtis küsimus

Riigikogu õiguskomisjon otsustas, et 17. mail toimub parlamendis oluliselt tähtsa riikliku küsimuse arutelu “Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal”. Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Artur Talvik ütles, et lähiajal täpsustatakse üle, kes esinevad riiklikult olulise tähtsusega küsimuse arutelul.

Seotud inimene: 
Artur Talvik

Ardo Ojasalu: Taavi Aasale saab PBK varem või hiljem saatuslikuks

Tallinna linnapea Taavi Aas ütles eilsel Tallinna Linnavolikogu istungil, et kolm miljonit eurot, mis läks PBK-st saadete ostmiseks, on õigustatud kulu ning lisas, et propagandat peab tegema kanalis, mida vaadatakse. Ardo Ojasalu sõnul saab varem või hiljem PBK ümber toimuv Aasale saatuslikuks ning ta peab Eesti üldsusele, ERJK-le ning ka politseile oma tegevuse kohta aru andma

Eilsel Tallinna linnavolikogu istungil sõnas linnapea Taavi Aas, et PBK-s miljonite eurode eest saadete ostmisel on selge põhjus - nii saab propagandat teha.