September 2018

Vabaerakond soovib Repsilt teada, miks rikub Tartu Ülikool sihilikult ministeeriumiga sõlmitud lepingut

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon esitas arupärimise haridus- ja teadusminister Mailis Repsile. Vabaerakondlased juhivad tähelepanu asjaolule, et kuigi viipekeelsete kurtide osakaal Eesti rahvastikust väike, on Tartu Ülikooli otsus õppekava sulgeda siiski suureks probleemiks. Rahvusvahelistele näitajatele tuginedes on viipekeele tõlketeenuse tagamiseks vajalik tõlkide arv 10% viipekeelt kasutavate kurtide arvust. Eesti vajab kuni 150 viipekeeletõlki.

Seotud inimene: 
Monika Haukanõmm

Adams: riigikogu läheb 130 seaduse üheaegse muutmisega ajalukku

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liikme ja riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimehe Jüri Adamsi sõnul läheb riigikogu isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse menetlemise ja jõustamisega ajalukku. Adams ütleb, et 139leheküljeline seaduse eelnõu muudab 130 teist seadust, muuhulgas näiteks vereseadust, metsaseadust ja jäätmeseadust. Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimehe väitel ei ole Eesti poliit- ja parlamendiajaloos olnud varasemalt liiga palju seadusi, millega kaasnevalt oleks pidanud muutma nii suurt hulka teisi seadusi. Võrdluseks.

Seotud inimene: 
Jüri Adams

Vabaerakond: valitsuse majandusprognooside tase tekitab külmavärinaid

Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni liige ettevõtja Enn Meri leiab, et valitsusel on vaja koguda reserve, mitte soodustada majanduse ülekuumenemist. Ühtlasi on Meri kriitiline rahandusminister Toomas Tõniste hiljuti esitatud eelarveprognooside suhtes. Kui varasemalt on riigieelarves planeeritud alkoholiaktsiisi laekumiseks 341,2 miljonit eurot, siis nüüd on prognoos lausa 100 miljoni euro võrra madalam. Vabaerakonna esimees Andres Herkel osundab, et aktsiiside alalaekumise hinnang paisub umbes samamoodi nagu idapiiri väljaehitamise hinnang kasvab.

Seotud inimene: 
Enn Meri
Andres Herkel

Vabaerakond eestikeelsele õppele üleminekust: kõik algab õpetaja väärtushinnangutest ja meelsusest

Riigikogu arutas olulise tähtsusega riikliku küsimusena venekeelsete lasteaedade ja koolide üleminekut eestikeelsele õppele. Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni aseesimees ja parlamendi kultuurikomisjoni liige Krista Aru ütles oma ettekandes, et Vabaerakonna fraktsioon toetab Eesti ühiskonnas tänini püsiva kahe paralleelse kultuuriruumi eksisteerimise sujuvat lõpetamist.

Seotud inimene: 
Krista Aru

Enn Meri: paljude vanemate meelest peaks nende lapsed omandama kõrghariduse sõltumata erialast ja saama diplomi ükskõik millisest koolist

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni ja parlamendi rahanduskomisjoni liige, tööstur Enn Meri ütleb tööandjate manifesti kommenteerides, et Eesti haridussüsteem on üles ehitatud põhimõttele, et inimene peab õppida saama seda, mida ise tahab. „Ei arvestata majanduse ega riigi vajadustega. See toob mõnedele erialadel kaasa teatud spetsialistide ületootmist, ent vastupidist olukorda teistel erialadel. Eestis alahinnatakse kutseharidust ja ülehinnatakse kõrgharidust. Paljude vanemate meelest peaks nende lapsed omandama kõrghariduse, ükskõik mis alal ja saama diplomi ükskõik millisest koolist.

Seotud inimene: 
Enn Meri

Adams: Reinsalu ministeeriumist on tulnud taasiseseisvunud Eesti suurim seadusloome haltuura

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige, parlamendi põhiseaduskomisjoni aseesimees Jüri Adams ütles riigikogu suures saalis toimunud isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse esimesel lugemisel, et tegemist on taasiseseisvunud Eesti suurima valitsemise ja seadusloome haltuuraga. „See ei ole selle riigikogu koosseisus esimene taoline lugu. Selle koosseisu algusaegadel oli meie ees kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu, kus taheti muuta 53 seaduse teksti. Kõne all olevas eelnõus tehakse ettepanek muuta 130 seaduse teksti. See on rekord.

Seotud inimene: 
Jüri Adams

Krista Aru: kas haridusministeerium on poole aastaga välja mõelnud, kuidas aidata erivajadustega lapsi?

Eesti Vabaerakonna fraktsioon esitas 25. septembril arupärimise haridus- ja teadusminister Mailis Repsile. Arupärimises küsitakse, kas koolidel olid õppeaasta alguseks olemas erivajadustega õpilastele sobivad ruumid, õppevahendid ning eraldi spetsialistid – erivajadustega õpilase õppe koordineerija ja kõik vajalikud tugispetsialistid.

Arupärimisega tahetakse saada selgust, kuidas on käivitunud Rajaleidjate võrgustiku baasil toimiv kooliväliste nõustamismeeskondade töö ning kuidas jõuavad nõustamismeeskondade soovitused õpetajateni, kes vahetult erivajadustega lastega tegelevad?

Seotud inimene: 
Krista Aru

Vabaerakond: riigikogu valimistel võiksid osaleda ka valimisliidud

Vabaerakond esitas täna Riigikogu valimiste seaduse muutmise eelnõu. Selle eesmärk on uuesti lubada Riigikogu valimistel esitada kandidaatide nimekirju mitme erakonna poolt ühiselt – erakondade valimisliiduna.

Seda oleks vaja juba märtsikuu valimisteks. Praegu seadus aga seda ei luba. Sel viisil on edukamad erakonnad tõrjunud uustulnukaid ja konkurente.   

Seotud inimene: 
Jüri Adams