Oktoober 2018

Monika Haukanõmm: tervishoid vajab täiendavaid rahastusallikaid lisaks olemasolevatele

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees ja Vabaerakonna fraktsiooni liige Monika Haukanõmm on seisukohal, et lisaks sotsiaalmaksust laekuvatelesummadele vajab tervishoiuteenuste pakkumine lisarahastust ka muudest allikatest.

Seotud inimene: 
Monika Haukanõmm

Kaul Nurm: katuseraha jagamine saadab sõnumi, et elus edasijõudmise eelduseks on poliitiline kerjamine

Valitsus jagas järgmise aasta riigieelarvest laiali 25,7 miljonit eurot nn katuseraha. "Kriitilisema meelelaadiga valijad on nõutud ega suuda enam leida sellele nähtusele mõistlikke selgitusi," ütleb Vabaerakonna esimees Kaul Nurm. "Eestis käib avaliku võimu ja usalduse kuritarvitamine kolmel tasandil: ametikohtade sundparteistamine, poliitilised määramised riigi- ja munitsipaalettevõtetes ning avalike vahendite kuritarvitamine erakondlikes huvides," loetleb Nurm.

Seotud inimene: 
Kaul Nurm

Vabaerakondlased soovivad Rataselt teada, kas ja kes vastutab idapiiri väljaehitamise kallinemise eest

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon ootab esmaspäeval peaminister Jüri Rataselt selgitusi, miks idapiiri väljaehitamise hind aina kasvab. Muuhulgas juhivad vabaerakondlased peaministri tähelepanu asjaolule, et siseminister Andres Anvelt keeldus oma varasemas vastuses riigikogu liikme Andres Herkeli kirjalikule küsimusele tunnistamast, et protsessi käigus on tehtud idapiiri hinnas kalkulatsioonivigu.

Seotud inimene: 
Külliki Kübarsepp

Vabaerakond ootab haridusminister Repsilt selgitusi, miks lubab ministeerium Tartu Ülikoolil rikkuda kurtide õigusi

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liikmed esitasid haridus- ja teadusminister Mailis Repsile arupärimise, mis puudutab viipekeeletõlkide koolitamise lõpetamist Tartu Ülikoolis 2020. aastal. 2007. aasta keeleseaduse muudatusega anti viipekeelele riigikeelega võrdne staatus. Selle muudatusega said kuulmispuudega inimesed õiguse kasutada asjaajamisel ja õppetöös suhtluskeelena eesti keelt.

Seotud inimene: 
Monika Haukanõmm

Vabaerakondlased muretsevad: kas tingimused ja võimalused kaasava hariduse rakendamiseks on nüüd loodud?

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon esitas haridusminister Mailis Repsile arupärimise, milles tunneb huvi, milline on tegelik olukord koolides, kus õpivad erivajadustega lapsed. Kas koolides töötavad laste abistamiseks vajalikud tugispetsialistid ja kasõpilaste, õpetajate ja lapsevanemate suured küsimused ja probleemid on lahendatud. Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse muudatustega soovis haridus- ja teadusministeerium kindlustada kaasava hariduse kontseptsiooni tegelikku rakendumist Eesti koolides.

Seotud inimene: 
Krista Aru

Vabaerakond soovib kõigile lastele tagada tasuta kodulähedase lasteaiakoha

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon andis üle koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle eesmärk on tagada kodulähedane tasuta lasteaiakoht kõigile lastele üle Eesti.

„Riik peab panustama elukeskkonda, kus lapsed on soovitud ja oodatud. Meie soov on vähendada lapsevanemate majandusliku koormust, mis on eriti suur üksikvanematel ja madalapalgalistel. Eelnõust võidavad ka kõik suurpered.“ ütleb Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni aseesimees, parlamendi kultuurikomisjoni liige Krista Aru.

Seotud inimene: 
Krista Aru

Vabaerakond soovib tõsta 2006. aastast muutumatuna püsinud puuetega laste toetusi

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon andis jaanipäeva eel üle puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise eelnõu. Selle järgi tõstetakse alates uuest aastast keskmise ja raske puudega lapse sotsiaaltoetus kahekordseks ning sügava puudega lapse toetus kolmekordseks. Esmaspäeval, 22. oktoobril jõuab eelnõu viimaks riigikogu sotsiaalkomisjoni lauale.

Seotud inimene: 
Monika Haukanõmm

Vabaerakonna algatatud puuetega laste toetuse tõstmise eelnõu jõuab riigikogu saali

Riigikogu sotsiaalkomisjon kiitis ühehäälselt heaks puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise eelnõu esimesele lugemisele saatmist, kuigi Jüri Ratase juhitav valitsus ei toetanud uuest aastas puuetega laste toetuste tõstmist. 

Seotud inimene: 
Monika Haukanõmm

Kaul Nurm: riigireformijate olulisim ettepanek on seadusevabriku ohjeldamine

Riigireformijate olulisim ettepanek on arutu õigusloome ohjeldamine, rõhutas Vabaerakonna esimees Kaul Nurm. "Õigusloome ja ametnikkonna vohamine on tüürinud Eestit lapsehoidjariigiks," selgitas Nurm. "Müüt lihtsast ja tõhusast riigist ei vasta tõele, praeguseks kirjutab riik kodanikele ette, et lasteaias tuleb käsi pesta või ehitajat peab kaitsma kukkuvate asjade eest."

Seotud inimene: 
Kaul Nurm

Kaul Nurm: Vabaerakonnale teeb muret vohab seadusloome

Riigireformijate olulisim ettepanek on arutu õigusloome ohjeldamine, rõhutas Vabaerakonna esimees Kaul Nurm.

"Õigusloome ja ametnikkonna vohamine on tüürinud Eestit lapsehoidjariigiks," selgitas Nurm. "Müüt lihtsast ja tõhusast riigist ei vasta tõele, praeguseks kirjutab riik kodanikele ette, et lasteaias tuleb käsi pesta või ehitajat peab kaitsma kukkuvate asjade eest."

Seotud inimene: 
Kaul Nurm

Herkel: kampaanialik Põxit oleks sotsiaalne katastroof

Põxit nagu Brexit oleks katastroof, mis paiskaks kriisi nii Eesti elektrivarustuse kui Kirde-Eesti elu, rõhutas Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkel.

"Põxiti nimi pole kuigi teravmeelne, sest keegi meist ei tahaks sama läbimõtlematut ja robustset väljumist, nagu seda on Brexit Euroopas," rõhutas Herkel.

Seotud inimene: 
Andres Herkel

Nurm: poliitiline klass ümbritseb end kaitsetollidega

Eesti poliitiline eliit, kes kunagi otsustas avatud majanduse kasuks, pole poliitikas julgenud sama teha ning ümbritseb end poliitilises konkurentsis üha kõrgemate "kaitsetollidega", rõhutas Vabaerakonna esimees Kaul Nurm eilses erakondade debatis.

"Euroopa edukates väikeriikides on parlamendis sageli 8-11 erakonda ja valimisaktiivsus seitse-kaheksakümmend protsenti, mille poole peaks ka Eesti püüdlema," ütles Nurm. "See tagab, et piisavalt suur osa ühiskonnast osaleb probleemide sõnastamises ja lahendamises."

Seotud inimene: 
Kaul Nurm

Vabaerakondlaste katse vähendada riigikogulaste kuluhüvitist põrkus rahvasaadikute vastuseisule

Riigikogu otsustas häältega 44:15, et ei toeta Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni eelnõud alandada riigikogulaste kuluhüvitise määra kolm korda ja jätta saadikud võimaluseta kuluhüvitise eest autot liisida. Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkel kritiseerib kolleegide silmakirjalikkust. „Pakkusime Riigikogule võimaluse näidata suuremeelsust ja anda riigi tipptasemel head eeskuju, kahjuks ei pidanud suurem osa riigikogulasi seda oluliseks,“ on Herkel pettunud.

Seotud inimene: 
Andres Herkel

Jüri Adams: Reinsalu plaan meenutab järjekordset keskmise suurusega riigivargust

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige, parlamendi põhiseaduskomisjoni aseesimees Jüri Adams kritiseerib teravalt justiitsminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ideed luua Eestisse Riigiõiguse Instituut, mis peaks 2019. aasta riigieelarve seletuskirja järgi neelama 300 000 eurot.

„Sellist sihtasutust ei ole valitsus tegelikult loonud. Seepärast ei tohiks niisugust rahaeraldust riigieelarvest üldse olemas olla. Riigiõiguse ja põhiseaduse küsimustega tegelemiseks on raha eraldamine mõistlik, kuid selle tegevuse õige koht on Tartu Ülikooli õigusteaduskond,“ ütleb Adams.

Seotud inimene: 
Jüri Adams

Andres Herkel: kavatseme kuluhüvitiste alandamise ja autoliisingute kaotamise teemat jätkuvalt üleval hoida

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkel lubab, et vabaerakondlased tegelevad kindlasti edasi riigikogu liikmete kuluhüvitiste vähendamise ja autoliisingute ära keelamise teemaga.

Riigikogu otsustas 24. oktoobril häältega 44:15, et ei toeta Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni eelnõud alandada riigikogulaste kuluhüvitise määra kolm korda ja jätta saadikud võimaluseta kuluhüvitise eest autot liisida. Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkel kritiseerib kuluhüvitiste asjus esile kerkinud silmakirjalikkust.

Seotud inimene: 
Andres Herkel
Krista Aru

Vabaerakond: rahvuslikud loodusvarad hoiavad elu maal välja suremast

Taastuvate loodusvarade kasutamisest ja töötlemisest saab tuleviku Eestis osa kogu ühiskond, leidis Vabaerakonna programmitoimkond strateegiakoosolekul Mäos.

"Tuul, päike ja mets kuuluvad Eesti inimestele ning meil on selge plaan, kuidas nende majandamine annaks tööd ja leiba väljaspool linnu elavatele peredele," rõhutas Vabaerakonna esimees Kaul Nurm. "Põllumajanduse suur efektiivsushüpe jättis maal palju inimesi üle, meie lahendus pakub neile tegevuse ja teenimisvõimaluse kodupaiku hülgamata."

Seotud inimene: 
Kaul Nurm