Vabaerakond: ausa ja lihtsa riigivalitsemise aluseks on vastutus

Uudised04.08.2018

Tänasel Vabaerakonna esinduskogu infopäeval Mäos arutati erakonna põhisõnumeid 2019. aasta märtsis toimuvateks Riigikogu valimisteks.

Otsustati, et esimeses järjekorras pakub Vabaerakond valimisväitlusse teemad, mis  puudutavad inimeste esmast toimetulekut, tervishoidu, laste arenguvõimalusi ja ausat ning lihtsat riigivalitsemist.

Vabaerakonna esinduskogu juhi, Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul valmis erakonnal mahukas programm mais, millest lähtuvalt koostatakse eelolevaks sügiseks eraldi valimisprogramm.

„Soovime eestimaalastele pakkuda lahendusi, mis parandaksid muuhulgas meie kõigi võimalusi saada paremat ja kiiremat arstiabi, tagaksid omastehooldajatele inimlikumad võimalused oma lähedaste aitamiseks, suurendaksid regionaalset võrdsust, et elu oleks võimalik ka ääremaadel ja võimaldaksid kõigil lastel käia tasuta lasteaias ja arendada end ühes tasuta huvialaringis. Meie ei blufi. Pakume välja konkreetsed lahendused konkreetsete numbritega,“ lubas Haukanõmm.

Haukanõmm rõhutab, et vananevas ühiskonnas on vabatahtlik hoolduskindlustus üks olulisemaid teemasid, lisaks tervishoiule, aktsiisipoliitikale ja energeetikale. „Eesti ei saa kunagi nii rikkaks, et suudaks kõigile inimestele tagada tasuta hooldekodu koha. Lahendus oleks luua hoolduskindlustuse süsteem, millega liitunud inimese puhul kataksid pensionist puudujääva osa hoolduskindlustuse maksed,“ selgitas Haukanõmm.

Vabaerakonna hinnangul on ausa ja lihtsa riigivalitsemise aluseks vastutus.

„Ettepanekud saadikute arvu või palku vähendada või neile isiklikud abid palgata ei vii sisuliste muudatusteni. Vähem riigikogulasi ja madalama palgaga saadikud ei tähenda, et nad vastutaksid rohkem, töötaksid rohkem või käituksid ausamalt. Ausa ja lihtsa riigivalitsemise aluseks on ikkagi see, millest on Eestis kõige rohkem puudu – ametnikud, valitsus ja riigikogulased ei vastuta oma otsuste ja nende tagajärgede eest. Riigivarastele näitame tingimusteta punast kaarti,“ ütles Haukanõmm.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.