Vabaerakond: eestikeelset haridust peab Ida-Virumaal iga hinna eest kaitsma

Uudised21.02.2019

Eesti eesmärk peaks olema heal tasemel eestikeelse õpetuse andmine. Paraku jätkatakse Kohtla-Järve riigigümnaasiumis senise 60/40 süsteemi rakendamist, mis tõrjub eesti keele Ida-Virumaalt välja ja ühtlasi vähendab vene noorte võimalusi Eesti ühiskonnaelust osa võtta.

Vabaerakond kutsub 22. veebruaril kl 12.00 kõiki inimesi meelt avaldama Kohtla-Järve keskväljakule ja täpselt samal ajal ka Tartusse Vabaduse puiestee 8 asuvale Peeter Põllu platsile.

Vabaerakond võitleb selle eest, et eesti keelt ja haridustei tõrjutaks Ida-Virumaalt välja. Vabaerakonna juhatuse liige Elo Lutsepprõhutab, et iga riigigümnaasiumi eesmärk peaks olema võrdselt üle Eesti healtasemel eestikeelse õpetuse andmine. „Selle asemel, et viia haridussüsteem koguEestis eestikeelseks, jätkatakse aga senise 60/40 süsteemi rakendamist jasunnitakse eesti noored segakooli. Selle otsuse mõjul eesti noored lihtsaltlahkuvad Ida-Virumaalt.“

Kui Haridus- ja teadusministeeriumi eesmärk on Ida-Virumaalejätta vaid kaks väikest eestikeelset gümnaasiumi Toilas ja Iisakul, siiseestikeelne gümnaasiumiharidus Ida-Virumaal marginaliseerub ja eestlasedtunnetavad end seal järjest enam võõrkehana.

„Eestis on seega terve regioon, kust tõrjutakse välja eestikeelne haridus ja sellega koos alandatakse eestlaste eneseväärikust ja elutaset regioonis. Haridus- ja teadusministeerium oma otsusega on asunud jõuliselt nihutama Eesti Vabariigi riigipiiri. Vabaerakond taunib kategooriliselt seda otsust.“

Mis on Vabaerakonna eesmärgid?

Eesti keele püsimisele ja eestikeelsele haridusele on pühendatud Vabaerakonna valimisprogrammis suur osa (vt https://vabaerakond.ee/programm/kultuur-ja-keel/ ja https://vabaerakond.ee/programm/haridus-ja-teadus/)

  • Vabaerakonna eesmärk on luua ja tugevdada tingimusi, et eestlased saaksid viljeleda siin, oma kodumaal, eesti keelt ja kultuuri nii sel kui ka järgmistel sajanditel ning et eesti keele rääkijate ja valdajate hulk kasvaks.
  • Suurendame tasuta eesti keele õppe kättesaadavust.
  • Sätestame, et eesti keele õpe teise kodukeelega lastele algaks lasteaiast.
  • Muudame kõik riigi ja omavalituste poolt finantseeritavad lasteaiad eestikeelseteks.
  • Seisame selle eest, et laiendada eesti keele kasutamist teaduskeelena ja digitaalsetes vahendites.
  • Arendame eesti teadus- ja tehnoloogiakeelt ning toetame eestikeelse teaduse populariseerimist.
  • Vabaerakond hindab iga Eestis elava vähemusrahvuse õigust Eesti ühiskondlike ja seadusandlike normide raames viljeleda oma kultuuri ja traditsioone. Hoiame elavana erinevate rahvakildude kultuuri. Jätkame vähemusrahvaste mitmekesise kultuuri arengu toetamist riiklikul tasemel.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.