Vabaerakond haridusministrile: eestikeelse kõrghariduse kadumine mõjutab kogu Eesti ühisko

Uudised15.04.2018

Vabaerakonna saadikud ootavad riigikogu istungil haridus- ja teadusminister Mailis Repsilt vastust Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumise ja eestikeelse kõrghariduse kohta, sest erakonna hinnangul on kõrgkoolidel motivatsioon pakkuda ingliskeelset õpet, mis mõjutab aga oluliselt kogu ühiskonda ja riiki.

“See, et rahvusvahelistumine on tunnistatud akadeemilise edu tagatiseks ja garantiiks ning et tasulisi õppekohti saab luua vaid võõrkeelsetele õppekavadel, on loonud olukorra, kus kõrgkoolidel on motivatsioon pakkuda ingliskeelset õpet,” ütles Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Krista Aru ja lisas, et samas on just kõrghariduse keelekasutus üks keele vitaalsuse olulisi näitajaid ning kõrghariduse ingliskeelestumine mõjutab kogu ühiskonda ja riiki.

2013. aastal ellu viidud kõrgharidusreform lõi tasuta eestikeelse kõrghariduse loosungi all seose õppekeele ja õppimise rahastamise vahele: riik rahastab õppimist õppekavadel, kus õppekeeleks on eesti keel; tasulisi õppekohti saab luua ainult muukeelsetele õppekavadele.

Vabaerakond toob välja, et ingliskeelseid õppekavasid on koos eesti ja inglise keelega õppekavadega 30 protsenti õppekavadest – seal hulgas on magistriõppes 29 protsenti õppekavadest ingliskeelsed. Samas on õppijaid õppekava kohta suhteliselt vähem kui eesti keele puhul.

Vabaerakonna saadikud ootavad haridus- ja teadusministrilt vastust nii sellele, miks ei taga kõrgharidusseadustik riigikeele toimimist kõrghariduskeelena kui ka sellele, millise osakaaluga on kõrgkoolidega sõlmitavates tulemuslepingutes õpikeskkonna rahvusvahelistumine. Samuti huvitab saadikuid, kas tulemuslepinguid korrigeeritakse sihiga tagada eestikeelne õpetus kõikidel erialadel ning kas väike üliõpilaste arv ingliskeelsel õppekaval tagab kava tasuvuse või rahastatakse ingliskeelset õpet hoopis eestikeelse õppe arvelt.

Lisaks huvitab saadikuid, kuidas selgitada Eesti tudengitele, miks neile lubatud eestikeelse bakalaureuse õppekavaga eripedagoogikas loetakse kursus inglise keeles, kui kursusel osaleb Erasmuse programmi tudeng, kas ministeerium on sellistest juhtumitest teadlik ja kas selline käitumine on heaks kiidetud. Veel soovivad saadikud teada, kas haridus- ja teadusminister saab kinnitada, et Eesti avalik-õiguslike ja riiklike kõrgharidusasutuste asjaajamiskeel on kõikides kõrgkoolides ja teadusasutustes eesti keel.

15. märtsil toimus Vabaerakonna algatusel riigikogus oluliselt tähtsa riikliku küsimusena arutelu eesti keel riikliku taristuna. Lisaks Krista Arule arutlesid eesti keele elujõulisuse ja vajalike seadusandlike rakenduste üle haridusvaldkonnas Tiit Aleksejev, Martin Ehala ja Birutė Klaas-Lang.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.